Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo pakeitimas

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktas nurodo, kad vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais, planuojamai statybai ir numatomai veiklai vykdyti privaloma pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) pakeisti ar nustatyti, jeigu jis nenustatytas, žemės sklypo naudojimo būdą, jie keičiami ar nustatomi žemės savininkų, valstybinės žemės patikėtinių ar įstatymų nustatytais atvejais kitų subjektų prašymu Vyriausybės nustatyta tvarka savivaldybės mero potvarkiais pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą, jeigu jis parengtas. Prašymai pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) pakeisti ar nustatyti, jeigu jis nenustatytas, žemės sklypo naudojimo būdą paskelbiami be draudžiamų skelbti asmens duomenų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir atitinkamos savivaldybės interneto svetainėje informuojant, kad 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo ar nustatymo. Sprendimas dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo ar nustatymo kitą darbo dieną po jo priėmimo dienos paskelbiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir atitinkamos savivaldybės interneto svetainėje. Per 10 darbo dienų nuo šio sprendimo paskelbimo dienos žemės sklypo savininkas ar valstybinės žemės patikėtinis, taip pat įstatymų nustatytais atvejais kiti subjektai Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Vyriausybės nustatyta tvarka pateikia prašymą įregistruoti žemės sklypo kadastro duomenų (pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdo) pasikeitimą Nekilnojamojo turto registre – pasikeitusius žemės sklypo kadastro duomenis įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą.

[[#ex]]

PRAŠYMAI DĖL PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR (AR) BŪDO PAKEITIMO

2024-07-22  Paseirės k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 5925/0004:227, unikalus Nr. 4400-6162-9083

2024-07-08 Gerdašių k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 5908/0004:423, unikalus Nr. 4400-1976-5010

2024-07-08 Vileikių k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 5925/0005:138, unikalus Nr. 4400-0892-0961

2024-07-05 Snaigupės k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 5935/0006:183, unikalus Nr. 4400-0229-6073

2024-07-03 Naujasodės k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 3865/0008:369, unikalus Nr. 3865-0008-0369

2024-06-26 Mizarų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 5908/0001:250, unikalus Nr. 4400-2073-6070

2024-06-26 Vilkanastrų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 5925/0011:678, unikalus Nr. 4400-3878-2302

2024-06-25 Leipalingio k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 5925/0011:606, unikalus Nr. 4400-2892-0292

2024-05-24 Gardino g. 59, Druskininkai, kadastrinis Nr. 1501/0009:64, unikalus Nr. 1501-0009-0064

2024-05-21 Leipalingio mstl., Leipalingio sen., Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 5925/0009:82, unikalus Nr. 5925-0009-0082

2024-04-30 Vilkės g. 28, Kamorūnų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 5925/0003:14, unikalus Nr. 5925-0003-0014

2024-04-16 Paparčio 5 - oji g. 8, Viečiūnai, Viečiūnų sen., Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 3878/0004:360, unikalus Nr. 3878-0004-0360 

2024-04-16 Snaigupės k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 5935/0006:958, unikalus Nr. 4400-5688-2761

2024-04-15 Gailiūnų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 5935/0006:908, unikalus Nr. 4400-4935-2341

2024-04-09 Ateities g. 20A, Druskininkai, Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 1501/0006:15, unikalus Nr. 1501-0006-0015

2024-03-29 Mizarų g. 15, Druskininkai, Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 1501/0001:45, unikalus Nr. 1501-0001-0045

2024-03-28 Leipalingio k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 5925/0011:742, unikalus Nr. 4400-5344-1491

2024-03-26 Gailiūnų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 5935/0006:975, unikalus Nr. 4400-6172-5724

2024-03-19 Kranto g. 14, Latežerio k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 3865/0007:103, unikalus Nr. 3865-0007-0103 

2024-02-22 Vėjų g. 3, Viečiūnų mstl., Viečiūnų sen., Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 3878/0008:55, unikalus Nr. 3878-0008-0055

2024-02-22 Vilkės g. 22, Kamorūnų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 5925/0002:82, unikalus Nr. 5925-0002-0082

2024-01-22 Neravų k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 3878/0006:308, unikalus Nr. 3878-0006-0308

2024-01-19 Guronių k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 5908/0003:326, unikalus Nr. 4400-2792-1740

2024-01-11 Kermušijos g. 22, Kermušijos k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 3865/0007:206, unikalus Nr. 3865-0007-0206 

2024-01-09 Žalioji g. 7, Druskininkai, kadastrinis Nr. 1501/0001:104, unikalus Nr. 1501-0001-0104


POTVARKIAI DĖL PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR (AR) BŪDO PAKEITIMO

2024-07-22 Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. liepos 22 d. potvarkis Nr. M3-159 „Dėl žemės sklypo Vileikių k., Druskininkų sav., (kad. Nr. 5925/0005:138), naudojimo būdo keitimo“

2024-07-22 Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. liepos 22 d. potvarkis Nr. M3-158 „Dėl žemės sklypo Gerdašių k., Druskininkų sav., (kad. Nr. 5908/0004:423), paskirties keitimo“

2024-07-19 Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. liepos 19 d. potvarkis Nr. M3-156 „Dėl žemės sklypo Snaigupės k., Druskininkų sav., (kad. Nr. 5935/0006:183), paskirties keitimo“

2024-07-17 Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. liepos 17 d. potvarkis Nr. M3-155 „Dėl žemės sklypo Naujasodės k., Druskininkų sav., (kad. Nr. 3865/0008:369), paskirties keitimo“

2024-07-10 Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. liepos 10 d. potvarkis Nr. M3-150 „Dėl žemės sklypo Vilkanastrų k., Druskininkų sav., (kad. Nr. 5925/0011:678) paskirties keitimo“

2024-07-10 Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. liepos 10 d. potvarkis Nr. M3-149 „Dėl žemės sklypo Mizarų k., Druskininkų sav., (kad. Nr. 5908/0001:250) paskirties keitimo“

2024-07-10 Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. liepos 10 d. potvarkis Nr. M3-148 „Dėl žemės sklypo Leipalingio k., Druskininkų sav., (kad. Nr. 5925/0011:606) paskirties keitimo“

2024-06-10 Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. birželio 10 d. potvarkis Nr. M3-127 "Dėl žemės sklypo Gardino g. 59, Druskininkuose, (kad. Nr. 1501/0009:64), naudojimo būdo nustatymo"

2024-06-04 Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. birželio 4 d. potvarkis Nr. M3-125 "Dėl žemės sklypo Leipalingyje, Druskininkų sav., (kad. Nr. 5925/0009:82), paskirties keitimo"

2024-05-14 Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. gegužės 14 d. potvarkis Nr. M3-109 "Dėl žemės sklypo Vilkės g. 28, Kamorūnų k., Druskininkų sav., (kad. Nr. 5925/0003:14), paskirties keitimo"

2024-04-29 Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. balandžio 29 d. potvarkis Nr. M3-97 "Dėl žemės sklypo Gailiūnų k., Druskininkų sav., (kad. Nr. 5935/0006:908), paskirties keitimo"

2024-04-29 Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. balandžio 29 d. potvarkis Nr. M3-96 "Dėl žemės sklypo Snaigupės k., Druskininkų sav., (kad. Nr. 5935/0006:958), paskirties keitimo"

2024-04-29 Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. balandžio 29 d. potvarkis Nr. M3-95 "Dėl žemės sklypo Paparčio 5 - oji g. 8, Viečiūnuose, Druskininkų sav., (kad. Nr. 3878/0004:360), paskirties keitimo"

2024-04-23 Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. balandžio 23 d. potvarkis Nr. M3-87 "Dėl žemės sklypo Ateities g. 20A, Druskininkuose, (kad. Nr. 1501/0006:15), naudojimo būdo keitimo"

2024-04-15 Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. balandžio 15 d. potvarkis Nr. M3-79 "Dėl žemės sklypo Mizarų g. 15, Druskininkuose, (kad. Nr. 1501/0001:45), naudojimo būdo keitimo"

2024-04-11 Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. balandžio 11 d. potvarkis Nr. M3-76 "Dėl žemės sklypo Leipalingio k., Druskininkų sav., (kad. Nr. 5925/0011:742), paskirties keitimo"

2024-04-10 Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. balandžio 10 d. potvarkis Nr. M3-75 "Dėl žemės sklypo Gailiūnų k., Druskininkų sav., (kad. Nr. 5935/0006:975), paskirties keitimo"

2024-04-03 Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. balandžio 3 d. potvarkis Nr. M3-70 "Dėl žemės sklypo Kranto g. 14, Latežerio k., Druskininkų sav., (kad. Nr. 3865/0007:103), paskirties keitimo"

2024-03-06 Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. kovo 6 d. potvarkis Nr. M3-47 "Dėl žemės sklypo Vėjų g. 3, Viečiūnuose, Druskininkų sav., (kad. Nr. 3878/0008:55), naudojimo būdo keitimo"

2024-03-06 Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. kovo 6 d. potvarkis Nr. M3-46 "Dėl žemės sklypo Vilkės g. 22, Kamorūnų k., Druskininkų sav., (kad. Nr. 5925/0002:82), paskirties keitimo"

2024-02-05 Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. vasario 5 d. potvarkis Nr. M3-20 "Dėl žemės sklypo Neravų k., Druskininkų sav., (kad. Nr. 3878/0006:308), paskirties keitimo" 

2024-02-05 Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. vasario 5 d. potvarkis Nr. M3-19 "Dėl žemės sklypo Guronių k., Druskininkų sav., (kad. Nr. 5908/0003:326), paskirties keitimo"

2024-01-25 Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. sausio 25 d. potvarkis Nr. M3-14 "Dėl žemės sklypo Kermušijos g. 22, Kermušijos k., Druskininkų sav., (kad. Nr. 3865/0007:206), paskirties keitimo"

2024-01-24 Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. sausio 24 d. potvarkis Nr. M3-11 "Dėl žemės sklypo Žalioji g. 7, Druskininkuose, (kad. Nr. 1501/0001:104), naudojimo būdo keitimo"

 

[[#ex]]