drusk-hero (1).jpg

Druskininkai

Druskininkų istorija

Vietovės vardas susijęs su druska. Druskininkas – asmuo, vertęsis druskos gamyba, pardavimu, pristatymu. Jau labai seniai čia tryško mineralinių druskų turinčios versmės. Pati gyvenvietė žinoma nuo seno. Dabartinio miesto ir jo apylinkių teritorijoje aptikta mezolito ir neolito archeologinių radinių: akmeninių kirvukų, titnago dirbinių, keramikos liekanų. Kurorto istorijos tyrinėtojai mano, kad jau XIII a., kai lietuviai kovojo prieš Kryžiuočių ordiną, Nemuno ir Ratnyčios upių santakoje stovėjusi gynybinė pilis.

Plačiau

Vizija

Ateities Druskininkai – šiuolaikiškas, modernus, inovatyvus, gyvybingas miestas, patrauklus ne tik senjorams ir turistams, bet ir jaunoms šeimoms bei ambicingiems, perspektyviems įvairių sričių specialistams, siekiantiems patogaus, kokybiško ir harmoningo gyvenimo gamtos apsuptyje.

Pagrindiniai veiklos prioritetai

Atributika

Herbas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl miestų herbų tvirtinimo“ ir atsižvelgiant į Lietuvos heraldikos komisijos išvadą, Lietuvos Respublikos Prezidento 1994 m. balandžio 19 d. dekretu Nr. 273 „Dėl Druskininkų miesto herbo patvirtinimo“ patvirtintas Druskininkų miesto herbas.

Kurorto prekės ženklas. 2022 m. buvo sukurtas naujas kurorto prekės ženklas ir vizualinis identitetas. Logotipą sudaro pagrindinis kurortinio miesto simbolis – biuvetė su trykštančio mineralinio vandens srove, simbolizuojantys Druskininkų gamtinius ir gydomuosius išteklius, tradicijas ir turiningą kurorto istoriją.

Plačiau

 

Garbės piliečiai

Druskininkų garbės piliečio vardas suteikimas vadovaujantis 2010 m. gegužės 31 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-107 „Dėl Druskininkų garbės piliečio vardo suteikimo tvarkos aprašo ir Druskininkų garbės piliečio pažymėjimo formos tvirtinimo“. Druskininkų garbės piliečio vardas suteikiamas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams už ypatingus nuopelnus ir pastangas bei išskirtinį indėlį į Druskininkų savivaldybės mokslo, švietimo, kultūros, sporto, ekonomikos, socialinio vystymo bei kitas sritis ir aktyvią visuomeninę veiklą. Suteikiant Garbės piliečio vardą, asmeniui įteikiamos regalijos- specialus Garbės piliečio ženklas ir nustatytos formos pažymėjimas. Garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas asmeniui ir po mirties, tokiu atveju regalijos  įteikiamos mirusiojo šeimai arba artimiesiems.

Susipažinkite su visais

Seinai2.png

SEJNY

Seinų miestas, Lenkijos Respublika (2016 m.)
Bendradarbiavimo sutartis tarp Druskininkų savivaldybės ir Seinų miesto pasirašyta 2016 m. gegužės 19 d. Seinuose. Atsižvelgiant į sutartį, bendradarbiavimas numatytas kultūros, mokslo, švietimo, sporto, sveikatos apsaugos ir socialinės pagalbos srityse. Numatyta organizuoti bendrus renginius, plėtoti bendradarbiavimą aplinkos apsaugos ir turizmo srityse, vykdyti bendrus projektus.

Augustavo2.png

AUGUSTÓW

Augustovas, Lenkijos Respublika (2007 m.)
Bendradarbiavimo sutartis tarp Druskininkų savivaldybės ir Augustavo miesto pasirašyta 2007 m. birželio 7 d. Druskininkuose. Atsižvelgiant į sutartį, bendradarbiavimas numatytas švietimo, kultūros ir sporto, meno, jaunimo, rekreacijos, fizinio ugdymo, sveikatos srityse. Bendradarbiavimas numatomas bendruose projektuose, šalių kultūros ir geografijos pažinime, informacijos platinime.

Suprasl.png

SUPRASL

Supraslio apskritis, Lenkijos Respublika (2004 m.)
Bendradarbiavimo sutartis tarp Druskininkų savivaldybės ir Supraslio apskrities pasirašyta 2004 m. gegužės mėn. Supraslyje. Bendradarbiavimo sutartimi nutarta užmegzti ir plėtoti bendradarbiavimą tarp šalių: sveikatos apsaugos, kurortinio gydymo, sporto ir turizmo, kultūros ir meno, mokslo ir švietimo, infrastruktūros ir ūkio, aplinkosaugos, vaikų ir jaunimo mainų srityse. Nutarta sukurti palankias sąlygas abiejų šalių organizacijų ir institucijų bendradarbiavimui.

Elblag.png

ELBLAG

Elbingas, Lenkijos Respublika (1996 m.)
Partnerystės susitarimas tarp Druskininkų ir Elblingo miestų pasirašytas 1996 m. balandžio 19 d. Druskininkuose. Partnerystės susitarimu miestai nutarė intensyviai plėtoti bendradarbiavimo ryšius ir juos gilinti savivaldos, ūkio, sveikatos apsaugos, gamtosaugos, švietimo, kultūros, jaunimo, turizmo srityse.

Sabail.jpg

SABAIL

Sabailo rajono savivaldybė, Azerbaidženo Respublika (2019 m.)
Bendradarbiavimo ketinimų protokolas tarp Druskininkų savivaldybės ir Sabailo rajono savivaldybės pasirašytas 2019 m. spalio 17  d.  Sabailo rajono savivaldybėje. Ketinimų protokolu nutarta stiprinti draugiškus ryšius ir vystyti bendradarbiavimą: kultūros ir istorijos, turizmo, sporto, verslo, socialinės ekonominės aplinkos, žemės ūkio, kitose abiem susitarimo šalims aktualiose srityse taip pat vykdyti kultūrinius mainus, keistis informacija, skleisti gerąją bendradarbiavimo patirtį.

desn.jpg

DESNIANSKYI

Desniajskoj rajonas, Ukraina Kijevo savivaldybė (2012 m.)
Ketinimų protokolas tarp Druskininkų savivaldybės ir Kijevo miesto Desniajskoj rajono pasirašyta 2012 m. kovo 27 d. Kijeve. Ketinimų protokolu nutarta plėtoti ilgalaikius ryšius ir vystyti bendradarbiavimą: ekonominėje, turizmo, informacijos, kultūros, investicijų srityse. Skatinti specialistų mainus: švietimo, mokymo, sveikatos, sporto, kultūros srityse. Taip pat vykdyti kultūrinius mainus, keistis informacija.

SANMARTIN.jpg

SAN MARTIN

San Martin miestas, Argentina (2006 m.)
Ketinimų protokolas tarp Gral. San Martin miesto ir Druskininkų savivaldybės pasirašyta 2006 m. spalio 4 d. Druskininkuose. Ketinimų protokolas inicijuoja bendradarbiavimą, draugiškų santykių ir abiejų miestų  žmonių ryšių užmezgimo skatinimą. 

oplsk.jpg

STRZELCE OPOLSKIE

Opolės Stčelcai, Lenkija (1997 m.)
Ketinimų plėtoti tarpusavio ryšius tarp Druskininkų ir Sčelce Opolskie miestų pasirašyta 1997 m. rugsėjo 26 d. Ketinimų deklaracija nutarta užtikrinti draugiškus ryšius ir bendradarbiavimą šiose srityse: švietimo ir kultūros; sveikatos apsaugos, gydymo ir turizmo; gamtosaugos; pasidalijimo komunalinių reikalų srities idėjomis ir patirtimi; tarpusavio vizitų tarp profesinių organizacijų, ypač jaunimo rėmimo.

Žemėlapis