Detalusis planavimas

[[#ex]]

PRADEDAMI RENGTI DETALIEJI PLANAI

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Žemės sklypo Lipliūnų k., Druskininkų sav., (kad. Nr. 5908/0003:276), padalinimo pagal priklausomybę ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo, teritorijų naudojimo ir tvarkymo režimų bei reglamentų nustatymo detaliojo plano koregavimas.
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. balandžio 18 d. potvarkis Nr. V35-83 „Dėl žemės sklypų Lipliūnų g. 3 ir 3a, Lipliūnų k., Druskininkų sav., kad. Nr. 5908/0003:440 ir kad. Nr. 5908/0003:441, detaliojo plano koregavimo".
Planavimo organizatorius – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. (8 313) 55 355).
Planavimo iniciatorius – nuasmeninta.
Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas).
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės.
Planuojama teritorija – plotas 0,9965 ha, žemės sklypas Lipliūnų g. 3, Lipliūnų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., (kadastrinis Nr. 5908/0003:440, unikalus Nr. 4400-6066-9163) ir plotas 0,9965 ha, žemės sklypas Lipliūnų g. 3A, Lipliūnų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., (kadastrinis Nr. 5908/0003:441, unikalus Nr. 4400-6066-9185).
Nagrinėjama (numatomų sprendinių įtaką patirianti) teritorija, atitinkanti kvartalo apibrėžimą – ~7,5000 ha Nemuno kel., Lipliūnų g., Lipliūnų k., Druskininkų sav. Mažesnėje kaip kvartalas teritorijoje detaliojo plano sprendiniai keičiami atsižvelgus į nagrinėjamos teritorijos kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.
Planavimo tikslas – sujungti žemės sklypus Lipliūnų g. 3, Lipliūnų k., Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 5908/0003:440 ir Lipliūnų g. 3A, Lipliūnų k., Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 5908/0003:441, į vieną ir padalinti į tris atskirus sklypus, nustatyti sklypų naudojimo ir tvarkymo reglamentus.
Plano rengėjas – MB „Moderni architektūra“.
Planavimo viešinimas: siūlymai teikiami viso teritorijų planavimo dokumento rengimo metu iki ekspozicijos pabaigos, plano rengėjui ([email protected]) ar organizatoriui.

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI DETALIOJO PLANO KEITIMĄ

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Žemės sklypo Druskininkuose, Gardino g. 3A detaliojo plano keitimas.
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. balandžio 10 d. potvarkis Nr. M3-74 „Dėl žemės sklypo Druskininkuose, Gardino g. 3A detaliojo plano keitimo".
Planavimo organizatorius – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. (8 313) 55 355).
Planavimo iniciatorius – VĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras.
Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas).
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės.
Planuojama teritorija – ~4,3300 ha ploto teritorija apimanti žemės sklypą Gardino g. 3A, Druskininkuose, (kadastrinis Nr. 1501/0004:321) bei teritorijas šalia minėto sklypo.
Nagrinėjama (numatomų sprendinių įtaką patirianti) teritorija, atitinkanti kvartalo apibrėžimą – ~13,0000 ha Gardino gatvės, Druskininkuose. Mažesnėje kaip kvartalas teritorijoje detaliojo plano sprendiniai keičiami atsižvelgus į nagrinėjamos teritorijos kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.
Planavimo tikslas – miško žemę paversti kitomis naudmenomis; pertvarkyti žemės sklypo Gardino g. 3A ribas ir plotą, sudalinant teritoriją; suformuoti sklypus laisvoje valstybinėje žemėje ir prie registruotų statinių; pakeisti ir (ar) nustatyti teritorijos žemės naudojimo būdus, kitus privalomus ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Druskininkų savivaldybės bendrojo plano keitimo sprendiniais, nustatyti planuojamos teritorijos susisiekimo komunikacijas, o esant poreikiui naikinti esamus ir (ar) nustatyti naujus servitutus.
Plano rengėjas – UAB „Senojo miesto architektai“
Planavimo viešinimas: siūlymai teikiami viso teritorijų planavimo dokumento rengimo metu iki ekspozicijos pabaigos, plano rengėjui ([email protected]) ar organizatoriui.

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Žemės sklypo Vilkanastrų k., Druskininkų sav., (kad. Nr. 5925/0011:168), pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir padalinimo pagal priklausomybę, teritorijų naudojimo ir tvarkymo režimų bei reglamentų nustatymo detaliojo plano koregavimas.
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. balandžio 3 d. potvarkis Nr. V35-69 „Dėl žemės sklypo Azagio g. 18A, Vilkanastrų k., Druskininkų sav., kad. Nr. 5925/0011:603, detaliojo plano koregavimo".
Planavimo organizatorius – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. (8 313) 55 355).
Planavimo iniciatorius – nuasmeninta.
Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas).
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės.
Planuojama teritorija – plotas 0,3653 ha, žemės sklypas Azagio g. 18A, Vilkanastrų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., (kadastrinis Nr. 5925/0011:603, unikalus Nr. 4400-2851-8105).
Nagrinėjama (numatomų sprendinių įtaką patirianti) teritorija, atitinkanti kvartalo apibrėžimą
– ~40,5000 ha Azagio – Bilsų gatvės, Baltajis Bilsas ežero, Vilkanastrų k., Druskininkų sav., (schema pridedama). Mažesnėje kaip kvartalas teritorijoje detaliojo plano sprendiniai keičiami atsižvelgus į nagrinėjamos teritorijos kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.
Planavimo tikslas – padalinti žemės sklypą, Azagio g. 18A, Vilkanastrų k., Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 5925/0011:603, į du atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.
Plano rengėjas – E.Tarasauskienė.
Planavimo viešinimas: siūlymai teikiami viso teritorijų planavimo dokumento rengimo metu iki ekspozicijos pabaigos, plano rengėjui ([email protected]) ar organizatoriui.

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – 0,7788 ha ploto žemės sklypo Neravų k., Druskininkų sav., padalijimo į tris atskirus, pakeičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, gyvenamosios teritorijos – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, nustatant teritorijų naudojimo ir tvarkymo režimus bei reglamentus detaliojo plano koregavimas.
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. vasario 20 d. potvarkis Nr. V35-28 „Dėl žemės sklypo Neravų g. 127, Neravų k., Druskininkų sav., kad. Nr. 3878/0006:687, detaliojo plano koregavimo".
Planavimo organizatorius – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. (8 313) 55 355).
Planavimo iniciatorius – nuasmeninta.
Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas).
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės.
Planuojama teritorija – 0,3727 ha ploto žemės sklypas Neravų g. 127, Neravų k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav., (kadastrinis Nr. 3878/0006:687, unikalus Nr. 4400-1106-4076).
Nagrinėjama (numatomų sprendinių įtaką patirianti) teritorija, atitinkanti kvartalo apibrėžimą – ~14,2000 ha Nervų – Lygumų – Ryto gatvės, Neravų k., Druskininkų sav., (schema pridedama). Mažesnėje kaip kvartalas teritorijoje detaliojo plano sprendiniai keičiami atsižvelgus į nagrinėjamos teritorijos kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.
Planavimo tikslas – padalinti žemės sklypą, Neravų g. 127, Neravų k., Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 3878/0006:687, į atskirus sklypus ir naujai suplanuotiems žemės sklypams nustatyti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus.
Plano rengėjas – R.Apalainio individuali įmonė.
Planavimo viešinimas: siūlymai teikiami viso teritorijų planavimo dokumento rengimo metu iki ekspozicijos pabaigos, plano rengėjui ([email protected]) ar organizatoriui.

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – 3,0549 ha žemės sklypo Gailiūnų k., Druskininkų sav., (kad. Nr. 5935/0005:164), padalijimo į dvylika atskirų sklypų, devyniems pakeičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano koregavimas.
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V35-269 „Dėl žemės sklypo kad. Nr. 5935/0005:325, Gailiūnų k., Druskininkų sav., detaliojo plano koregavimo".
Planavimo organizatorius – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. (8 313) 55 355).
Planavimo iniciatorius – nuasmeninta.
Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas).
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės.
Planuojama teritorija – 0,5100 ha ploto žemės sklypas Gailiūnų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., (kadastrinis Nr. 5935/0005:325, unikalus Nr. 4400-2204-8493).
Planavimo tikslas – padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą (Gailiūnų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 5935/0005:325, unikalus Nr. 4400-2204-8493) į du atskirus, vieno iš jų žemės ūkio paskirtį pakeisti į kitą paskirtį, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti žemės sklypų tvarkymo reglamentus.
Plano rengėjas – Elvyra Tarasauskienė, individuali architektūrinė veikla Nr.644230, projekto vadovė I.Bartasevičiūtė.
Planavimo viešinimas: siūlymai teikiami viso teritorijų planavimo dokumento rengimo metu iki ekspozicijos pabaigos, plano rengėjui ([email protected]) ar organizatoriui.

 

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Žemės sklypo, prie nuosavybės teise valdomo statinio K. Dineikos g. 4, Druskininkuose, suformavimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano koregavimas.
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. V35-1086 „Dėl žemės sklypo kad. Nr. 1501/0001:457, K. Dineikos g. 4, Druskininkuose, detaliojo plano koregavimo".
Planavimo organizatorius – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. (8 313) 55 355).
Planavimo iniciatorius – nuasmeninta.
Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas).
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės.
Planuojama teritorija – 0,7772 ha ploto žemės sklypas K. Dineikos g. 4, Druskininkuose, (kadastrinis Nr. 1501/0001:457, unikalus Nr. 4400-1983-7431).
Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš visuomeninės paskirties teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą
Plano rengėjas – arch. Mindaugas Matažinskas.
Planavimo viešinimas: siūlymai teikiami viso teritorijų planavimo dokumento rengimo metu iki ekspozicijos pabaigos, plano rengėjui ([email protected]) ar organizatoriui.

 

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI DETALIOJO PLANO KEITIMĄ

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – 1,4321 ha ploto žemės sklypo Ateities g.*, Druskininkuose (unikalus Nr. 4400-0901-3481, kadastrinis Nr.1501/0006:302) detaliojo plano keitimas.
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. V35-93 „Dėl žemės sklypo Ateities g. 76, Druskininkuose, detaliojo plano keitimo".
Planavimo organizatorius – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. (8 313) 55 355).
Planavimo iniciatorius – UAB „Lonvita“ (Trakų g. 3, Vilnius, tel. +370 616 50000).
Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas).
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės.
Planuojama teritorija – žemės sklypas Ateities g. 76, Druskininkai (4400-0901-3481, kadastrinis Nr. 1501/0006:302), plotas 1,4321 ha.
Planavimo tikslas – sujungti tris žemės sklypus į vieną ir patikslinti teritorijos naudojimo reglamentus.
Plano rengėjas – UAB „Regroup projektavimas”.
Planavimo viešinimas: siūlymai teikiami viso teritorijų planavimo dokumento rengimo metu iki ekspozicijos pabaigos, plano rengėjui ([email protected]) ar organizatoriui.


RENGIAMI DETALIEJI PLANAI

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Žemės sklypo Vilkanastrų k., Druskininkų sav., (kad. Nr. 5925/0011:168), pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir padalinimo pagal priklausomybę, teritorijų naudojimo ir tvarkymo režimų bei reglamentų nustatymo detaliojo plano koregavimas;
Planuojama teritorija -  žemės sklypas Azagio g. 18A, Vilkanastrų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., (kadastrinis Nr. 5925/0011:603, unikalus Nr. 4400-2851-8105), plotas 0,3653 ha;
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. balandžio 3 d. potvarkis Nr. M3-69  „Dėl žemės sklypo Azagio g. 18A, Vilkanastrų k., Druskininkų sav., kad. Nr. 5925/0011:603, detaliojo plano koregavimo";
Planavimo organizatorius – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. (8 313) 55 355);
Planavimo iniciatorius – Plano rengėja Elvyra Tarasauskienė, Vytenio g. 7, Alytus, tel. +370 - 618 - 54475, el. p.: [email protected],  atstovaujanti privatų asmenį B. G., projekto vadovė Ineta Bartasevičiūtė, A 1280;
Planavimo tikslas –padalinti žemės sklypą, Azagio g. 18A, Vilkanastrų k., Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 5925/0011:603, į du atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.    
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.    
Detaliojo plano viešinimo tvarka: bendra.  Su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais  galima susipažinti nuo 2024 - 07 - 29 iki 2024 – 08 - 09 (10 darbo dienų) Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (TPDRIS www.planuojustatau.lt) ir pas plano rengėją iš anksto susitarus telefonu ar el. paštu.
Detaliojo plano Nr. TPDR informacinėje sistemoje K-VT-15-24-253;
Pagrindinio brėžinio vieša ekspozicija vyks Druskininkų sav. administracijos patalpose, Vilniaus al. 14 bei Leipalingio seniūnijoje, Alėjos g. 30, Leipalingis, nuo 2024 – 08 - 05 iki 2024 - 08 – 09 (5 darbo dienos).
Viešas susirinkimas vyks 2024 - 08 - 12 d. 16 val. Druskininkų sav. administracijos patalpose, Vilniaus  al. 14, Druskininkai.
Pasiūlymų teikimo tvarka - pasiūlymus dėl koreguojamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjai ir (ar) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos ir viešo susirinkimo metu.
Gauti atsakymai, kad į pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, gali būti apskundžiami valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per 10 d. d. nuo atsakymo gavimo dienos.  

  PRIDEDAMA:

1. Aiškinamasis raštas;
2. Pagrindinis brėžinys.

INFORMACINIS PRANEŠIMAS  APIE PARENGTĄ  TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ                                                              

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – 3,0549 ha žemės sklypo, Gailiūnų k., Druskininkų sav., padalinimo į dvylika atskirų, devyniems pakeičiant pagrindinę tikslinę žemės  naudojimo paskirtį, teritorijų naudojimo ir tvarkymo režimų nustatymo detaliojo plano koregavimas;
Planuojama teritorija - Žemės sklypas Gailiūnų g., Gailiūnų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav. (kadastr. Nr. 5935/0005:0325, unik. Nr. 4400-2204-8493), 0,5100 ha;
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-29 įsakymas Nr. V35-269 „Dėl detaliojo plano koregavimo“;
Planavimo organizatorius – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus al. 18, LT-88116 Druskininkai, el. paštas [email protected];
Planavimo iniciatorius – Elvyra Tarasauskienė, Naujoji g. 2b, Alytus, tel. 8 - 618 - 54475, el. p.: [email protected] ,  atstovaujanti privatų asmenį J. A;
Plano rengėja – Elvyra Tarasauskienė, Naujoji g. 2b, Alytus, tel. 8 - 618 - 54475, el. p.: [email protected], projekto vadovė Ineta Bartasevičiūtė, A 1280;
Planavimo tikslai ir uždaviniai – Padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kadastr. Nr.5935/0005:0325 į du atskirus sklypus, vieno iš jų žemės naudojimo  paskirtį pakeisti į kitą paskirtį, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti žemės sklypų tvarkymo reglamentus;
Detaliojo plano viešinimo tvarka: bendra;
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas;     
Planavimo viešinimas – su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais  galima susipažinti nuo 2024 - 03 - 04 iki 2024 – 03 - 19  Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (TPDRIS www.tpdris.lt) ir pas plano rengėją iš anksto susitarus telefonu ar el. paštu. Detaliojo plano Nr. TPDR informacinėje sistemoje K-VT-15-23-258; Pagrindinio brėžinio vieša ekspozicija vyks Druskininkų sav. administracijos patalpose, Vilniaus  al. 14 bei Leipalingio seniūnijoje, Alėjos g. 30, Leipalingis, nuo 2024 - 03 - 12 iki 2024 - 03 – 19.
Viešas susirinkimas vyks 2024 - 03 - 20 d. 16 val. Druskininkų sav. administracijos patalpose, Vilniaus  al. 14, Druskininkai.
Pasiūlymų teikimo tvarka - pasiūlymus dėl koreguojamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjai ir (ar) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos ir viešo susirinkimo metu.
Gauti atsakymai, kad į pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, gali būti apskundžiami valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per 10 d. d. nuo atsakymo gavimo dienos.   

PRIDEDAMA:

1. Aiškinamasis raštas 
2. Pagrindinis brėžinys

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 p. (pagal visuomenės siūlymus papildžius ir pagal institucijų pastabas pakeitus sprendinius) informuojame apie bendrąja tvarka parengtą „Žemės sklypo Baltašiškės g. 18B, Druskininkuose (kad Nr. 1501/0007:392), padalinimo, naujų naudojimo būdų ir pobūdžių, teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimų bei reglamentų nustatymo detaliojo plano“ koregavimo projektą ir galimybes susipažinti su detaliojo plano sprendiniais.
Teritorijų planavimo dokumento koregavimo pagrindas - Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-06 įsakymas Nr. V35-1004;
Planavimo organizatorius - Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius (Vilniaus al. 18, 66119 Druskininkai, tel. +370 313 51517, el. p.: [email protected]);
Planavimo iniciatorius: neskelbiama informacija;
Plano rengėja - Aido Urmanavičiaus IĮ (Tvirtovės g. 20, LT-62116 Alytus, tel. +370 687 46509, el. p.: [email protected]);
Teritorijų planavimo dokumento rūšis - kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas);
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo - vietovės;
Planuojama teritorija - 0,1060 ha ploto žemės sklypas Baltašiškės g. 18C, Druskininkuose, (unikalus Nr. 4400-5272-1580, kadastro Nr. 1501/0007:463) ir 0,0933 ha ploto  žemės sklypas Baltašiškės g. 18D, Druskininkuose, (unikalus Nr. 4400-5276-5440,  kadastro Nr. 1501/0007:462);
Planavimo uždaviniai - sujungti žemės sklypus Baltašiškės g. 18C, Druskininkuose, (unikalus Nr. 4400-5272-1580, kadastro Nr. 1501/0007:463) ir Baltašiškės g. 18D, Druskininkuose, (unikalus Nr. 4400-5276-5440,  kadastro Nr. 1501/0007:462), į vieną ir patikslinti teritorijos naudojimo reglamentus;
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo", nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos.
Susipažinti su papildytais detaliojo plano sprendiniais nuo 2023-03-07 iki 2023-03-20 imtinai (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje   (proceso numeris sistemoje K-VT-15-21-597)

PRIDEDAMA:

  1. Aiškinamasis raštas;
  2. Pagrindinis brėžinys.

 

[[#ex]]