Administracinė informacija


Nuostatai


 Planavimo dokumentai


Darbo užmokestis

[[#ex]]

Druskininkų savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

2023 metų vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis

2024 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis

Darbuotojų, einančių
šias pareigas, skaičius

Mėnesinis darbo užmokestis

Darbuotojų, einančių
šias pareigas, skaičius

Mėnesinis darbo užmokestis

VALSTYBĖS POLITIKAI, POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI   IR TARYBOS NARIAI
Savivaldybės meras 1 5624 1 5624
Vicemeras 2 3899 2 4726
Savivaldybės administracijos direktorius 1 4329 1 5178
Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorius 1 2352 1 2635
Tarybos narys 24 1213 24 1208
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 1 3839 1 4463
Skyriaus vedėjas 9 3199 10 3542
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 8 2675 9 3006
Seniūnas 2 2908 2 3229
Seniūno pavaduotojas 1 2304 1 2592
Vyriausiasis specialistas 21 2099 22 2320
DARBUOTOJAI, DIRBANTYS PAGAL DARBO SUTARTIS
Skyriaus vedėjas 3 2855 2 3231
Skyriaus vadovo pavaduotojas 3 2422 4 2800
Vyriausiasis specialistas 63 1786 64 2041
Vyresnysis specialistas 5 1557 5 1738
Specialistas 2 1060 2 1214

[[#ex]]


Paskatinimai ir apdovanojimai

[[#ex]]

Paskatinimai 

Informacija apie įstaigos darbuotojų ir valstybės tarnautojų gautus paskatinimus už atliktas vienkartines ypatingos svarbos užduotis ir apdovanojimus, už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigos nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius, už jubiliejinių sukakčių progas, puikius darbo rezultatus.

Druskininkų savivaldybės administracijoje:

  2024-ieji metai 2023-ieji metai 2022-ieji metai
I ketvirtis 4 2 3
II ketvirtis 1 5 5
III  ketvirtis - 4 6
IV ketvirtis - 8 1

[[#ex]]


Viešieji pirkimai

[[#ex]]

Teisinė informacija


Veikla


Nuorodos

[[#ex]]


Finansinės ataskaitos


Ūkio subjektų priežiūra

[[#ex]]

Druskininkų savivaldybės valdomos įmonės kontroliuojamos vadovaujantis

[[#ex]]


Tarnybiniai lengvieji automobiliai

[[#ex]]

Druskininkų savivaldybės administracijos tarnybiniai lengvieji automobiliai tarnybinėms funkcijoms vykdyti

Eil. Nr Automobilio markė ir modelis Valstybinis numeris Spalva
1 Mercedes Benz UVB 001 Juoda
2 Škoda Yeti KDV 107 Raudona
3 Škoda Octavia JHA 427 Pilka
4 Škoda Superb JHA 902 Pilka
5 Audi A8L LSA 001 Pilka
6 Opel Vivaro JNN 960 Pilka
7 Opel Vivaro JNN 965 Ruda
8 VW Passat EAR 727 Juoda
9 VW Transporter FAV 851 Balta

[[#ex]]


Lėšos veiklai viešinti

2023 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS), kurioje bus galima viešai ir neatlygintinai ieškoti, peržiūrėti, analizuoti Visuomenės informavimo įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatytus Lietuvos Respublikoje registruotų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų (juridinių asmenų), t. y. žiniasklaidos priemonių, leidėjų, reklamos, viešųjų ryšių agentūrų, nepriklausomų kūrėjų ir kitų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų, duomenis apie jų veiklą.

Daugiau informacijos: Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS) 


Posėdžių salių nuoma

[[#ex]]

Savivaldybės posėdžių ir mažosios salių Vasario 16-osios g. 7 nuomos kainos

Posėdžių salės (Vasario 16-osios g.7) vienos valandos nuomos kaina:

 1. salės nuoma 23,17 euro;
 2. salės nuoma su „Multimedia“ projektoriumi - 37,65 euro;
 3. salės nuoma su įgarsinimo įranga – 28,96 euro;
 4. salės nuoma su įgarsinimo įranga ir „Multimedia“ projektoriumi – 43,44 euro.

Mažosios salės (Vasario 16-osios g.7) vienos valandos  nuomos kaina:

 1. salės nuoma – 8,69 euro;
 2. salės nuoma su „Multimedia“ projektoriumi – 17,38 euro;

Salių nuomos kainai taikoma 10 procentų nuolaida už kiekvieną valandą, jeigu ji nuomojama ilgiau nei 3 valandas.

Salių nuoma teikiama nemokamai savivaldybės biudžetinėms įstaigoms bei fiziniams ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymais yra nustatyta neatlygintinai naudotis posėdžių salėmis tvarka.

Posėdžių salių nuomos klausimais kreiptis į Administracijos ūkio priežiūros tarnybos vedėją Aldoną Lukšienę, tel. +370 313 53 433, el. paštu: [email protected]

[[#ex]]


Savivaldybės administracijos darbo taryba

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 171 straipsniu buvo išrinkta Druskininkų savivaldybės administracijos Darbo taryba.

Darbo tarybos nariai:

 1. Eglė Sadauskaitė, Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja.
 2. Jurgita Balčiūtė, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja.
 3. Rita Karsokienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.
 4. Tadas Ročka, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas.
 5. Ilona Aksentienė, Finansų ir apskaitos vyriausioji specialistė.

Anoniminis pranešimas


Administracinės naštos mažinimas

[[#ex]]

Administracinės naštos mažinimo priemonių planai

2023 m. 

2022 m. 

2021 m. 

[[#ex]]


Atviri duomenys

Finansinių ataskaitų rinkiniai Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Kapinių sąrašas