Sprendinių viešinimas

INFORMUOJAME APIE „TERITORIJOS VEISIEJŲ MIŠKŲ URĖDIJOS BALTAŠIŠKĖS GIRININKIJOS 6-TAJAME KVARTALE, DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖJE, SLIDINĖJIMO TRASOMS ĮRENGTI DETALIOJO PLANO KEITIMO DETALIOJO PLANO“ (REG. NR. T00089947) UŽSTATYMO RIBŲ IR ZONŲ KOREGAVIMĄ BEI GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU SPRENDINIAIS, PATIKSLINTAIS PAGAL DERINANČIŲ INSTITUCIJŲ PASTABAS.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Nemuno kelias 5, Mizarų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., unikalus Nr. 4400-1152-9121, kadastro Nr. 5908/0001:220.
Planavimo pagrindas: Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 10  d. įsakymas Nr. V35-287 „Dėl Teritorijos Veisiejų miškų urėdijos Baltašiškės girininkijos 6-ajame kvartale, Druskininkų savivaldybėje, slidinėjimo trasoms įrengti detaliojo plano keitimo keitimo tvirtinimo“.
Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguojamos statybos zonos ir ribos, tikslinamos inžinerinei infrastruktūrai reikalingo komunikacinio koridoriaus ribos.
Detalusis planas koreguojamas vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu ir Kompleksinio teritorijų planavimo taisyklėmis, nekeičiant Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-05-10 įsakymu Nr. V35-287 patvirtintu „Teritorijos Veisiejų miškų urėdijos Baltašiškės girininkijos 6-ajame kvartale, Druskininkų savivaldybėje, slidinėjimo trasoms įrengti detaliojo plano keitimo keitimu“ (reg. Nr. T00089947) nustatytų statybos reglamentų.
Planavimo organizatorius: Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. +370 313 55 355.
Planavimo iniciatorius: UAB „Druskininkų sveikatingumo ir poilsio centras AQUA“ (Vilniaus al. 13-1, Druskininkai, tel. +370 313 52 341; el. p.  [email protected]
Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“ (Maironio g. 11, Vilnius, tel. +370 526 11 115. Projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p. [email protected], tel. +370 687 55 415.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta
Susipažinti su parengtu detaliojo plano koregavimo projektu galima nuo 2024-03-28 iki 2024-04-11 (10 darbo dienų):
Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje (www.druskininkusavivaldybe.lt), skiltyje Veiklos sritys – Architektūra ir urbanistika – Teritorijų planavimas – sprendinių viešinimas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/ nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/ Vietovės lygmens TPD – Druskininkų –TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį viešinimas;
Rengėjo patalpose - UAB „Senojo miesto architektai“ projektavimo biure: Maironio g. 11, Vilniaus m., iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Pridedama:

1. Aiškinamasis raštas

2. Pagrindinis brėžinys

3. Galiojantis pagrindinis brėžinys

4. Paaiškinimai

 

INFORMUOJAME APIE „TERITORIJOS VEISIEJŲ MIŠKŲ URĖDIJOS BALTAŠIŠĖS GIRININKIJOS 6-TAJAME KVARTALE, DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖJE, SLIDINĖJIMO TRASOMS ĮRENGTI DETALIOJO PLANO KEITIMO DETALIOJO PLANO“ (REG. NR. T00089947) UŽSTATYMO RIBŲ IR ZONŲ KOREGAVIMĄ BEI GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU SPRENDINIAIS

Planuojama teritorija: žemės sklypas Nemuno kelias 5, Mizarų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., unikalus Nr. 4400-1152-9121, kadastro Nr. 5908/0001:220.
Planavimo pagrindas: Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 10  d. įsakymas Nr. V35-287 „Dėl Teritorijos Veisiejų miškų urėdijos Baltašiškės girininkijos 6-ajame kvartale, Druskininkų savivaldybėje, slidinėjimo trasoms įrengti detaliojo plano keitimo keitimo tvirtinimo“.
Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguojamos statybos zonos ir ribos, tikslinamos inžinerinei infrastruktūrai reikalingo komunikacinio koridoriaus ribos.
Detalusis planas koreguojamas vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu ir Kompleksinio teritorijų planavimo taisyklėmis, nekeičiant Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-05-10 įsakymu Nr. V35-287 patvirtintu „Teritorijos Veisiejų miškų urėdijos Baltašiškės girininkijos 6-ajame kvartale, Druskininkų savivaldybėje, slidinėjimo trasoms įrengti detaliojo plano keitimo keitimu“ (reg. Nr. T00089947) nustatytų statybos reglamentų.
Planavimo organizatorius: Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. +370 313 55 355.
Planavimo iniciatorius: UAB „Druskininkų sveikatingumo ir poilsio centras AQUA“ (Vilniaus al. 13-1, Druskininkai, tel. +370 313 52 341; el. p.  [email protected]
Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“ (Maironio g. 11, Vilnius, tel. +370 526 11 115. Projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p. [email protected], tel. +370 687 55 415.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta
Susipažinti su parengtu detaliojo plano koregavimo projektu galima nuo 2024-02-21 iki 2024-03-05 (10 darbo dienų):
- Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje (www.druskininkusavivaldybe.lt), skiltyje Veiklos sritys – Architektūra ir urbanistika – Teritorijų planavimas – sprendinių viešinimas;
- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/ nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/ Vietovės lygmens TPD – Druskininkų –TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį viešinimas;
- Rengėjo patalpose - UAB „Senojo miesto architektai“ projektavimo biure: Maironio g. 11, Vilniaus m., iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Pridedama:

1. Aiškinamasis raštas

2. Pagrindinis brėžinys

3. Galiojantis pagrindinis brėžinys 

 

Informuojame apie parengtą Žemės sklypo Sausoji g. 14A, Druskininkuose, ribų suformavimo, tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano keitimo koregavimą, statybos ribos, statybos zonos, apželdintos teritorijos dalies keitimo ir galimybę susipažinti su sprendiniais

Planuojama teritorija – 0,3541 ha ploto žemės sklypas Sausoji g. 14A, Druskininkuose (kad. Nr. 1501/0001:440).
Planavimo darbų organizatorius – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. +370 313 55 355.
Planavimo iniciatorius – UAB "Alpra LT" (Totorių g. 13, Vilnius).
Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas – Elvyra Tarasauskienė, individuali architektūrinė veikla Nr.644230, Jotvingių g. 14-2, Alytus, tel. + 370 618 54 475, el.p. [email protected], projekto vadovė I. Bartasevičiūtė.
Detaliojo plano koregavimo tikslai – statybos ribos, statybos zonos, apželdintos teritorijos dalies keitimas.
Dokumento rengimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V35-706 „Dėl žemės sklypo Sausoji g. 14A, Druskininkuose detaliojo plano keitimo tvirtinimo" patvirtintas Žemės sklypo Sausoji g. 14A, Druskininkuose, ribų suformavimo, tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano keitimas.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka – supaprastinta.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2023-12-13 (10 darbo dienų) Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti – raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

Informuojame apie parengtą Žemės sklypo formavimo, žemės naudojimo režimų bei reglamentų nustatymo M.K.Čiurlionio g. 28, Šv. Jokūbo g. 2 / M.K.Čiurlionio g. 30, M.K.Čiurlionio g. 26 / Antakalnio g. 1, Druskininkuose detaliojo plano koregavimą, statybos zonos ir statybos ribos, socialinei infrastruktūrai reikalingos teritorijos (vaikų žaidimo ir sporto aikštelių vietas), automobilių stovėjimo vietų išdėstymo (numatyti antžeminės automobilių stovėjimo aikštelės vietą), susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų (koreguoti įvažiavimų į sklypą ir komunikacinių koridorių vietas) koregavimo ir galimybę susipažinti su sprendiniais

Planuojama teritorija – 0,4390 ha ploto žemės sklypas Šv. Jokūbo g. 2, Druskininkuose (kad. Nr. 1501/0001:410).
Planavimo darbų organizatorius – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. +370 313 55 355.
Planavimo iniciatorius – Gyvenamojo namo statybos bendrija „Gyvenamojo būsto statyba“ (Studentų g. 47-1, Vilnius).
Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas – UAB „Projektavimas“, Linkmenų g. 5, Vilnius, PV – Tadas Markilevičius, kv. atestatas Nr. TPV 0071, el.p. [email protected] .
Detaliojo plano koregavimo tikslai – statybos zonos ir statybos ribos, socialinei infrastruktūrai reikalingos teritorijos (vaikų žaidimo ir sporto aikštelių vietas), automobilių stovėjimo vietų išdėstymo (numatyti antžeminės automobilių stovėjimo aikštelės vietą), susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų (koreguoti įvažiavimų į sklypą ir komunikacinių koridorių vietas) koregavimas.
Dokumento rengimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. T1-220 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo" patvirtintas Žemės sklypo formavimo, žemės naudojimo režimų bei reglamentų nustatymo M.K. Čiurlionio g. 28, Šv. Jokūbo g. 2 / M.K.Čiurlionio g. 30, M.K. Čiurlionio g. 26 / Antakalnio g. 1, Druskininkuose detalusis planas.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka – supaprastinta.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2024-04-20 (10 darbo dienų) Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti – raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

Galiojančio detaliojo plano dokumentai.