Komisijos ir tarybos

[[#ex]]

Druskininkų savivaldybės antikorupcijos komisija

Komisija sudaryta 2023 m. balandžio 21 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-8

Pirmininkas - Anatolijus Goborovas, tarybos narys;

Pirmininko pavaduotoja - Violeta Grigorienė, tarybos narė;

Nariai: Inga Salickienė, tarybos narė; Modestas Vitkauskas, tarybos narys; Algis Bolys, tarybos narys; Donatas Mizaras, tarybos narys; Tadas Zakarackas, Ricielių kaimo bendruomenės atstovas; Saulius Valentukonis, Leipalingio miestielio bendruomenės atstovas; Laura Marozaitė, Grūto bendruomenės atstovė.

Daugiau informacijos


Mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisija

Komisija sudaryta 2023 m. gegužės 22 d. tarybos sprendimu Nr. T1-35.

Pirmininkas: Violeta Grigorienė, tarybos narė;

Nariai: Povilas Jagelavičius,  tarybos narys; Diana Brown, administracijos direktoriaus pavaduotoja; Janina Sinkevičienė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė; Jurgita Naruckienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.


Druskininkų savivaldybės etikos komisija

Komisija sudaryta 2023 m. balandžio 21 d. tarybos sprendimu Nr. T1-7.

Pirmininkas: Česlovas Jezerskas, tarybos narys

Pirmininko pavaduotojas: Jūratė Vaičiulionienė, tarybos narė,

Nariai: 3. Julius Matulevičius, tarybos narys, Greta Urbonienė, tarybos narys, Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė, tarybos narys, Povilas Jagelavičius, tarybos narys, Rima Bocisienė (Neravų k. bendruomenė), Daiva Stoncelienė (Viečiūnų bendruomenė „Versmė“), Jurgita Cimakauskienė (Bilso bendruomenė)


Druskininkų savivaldybės jaunimo reikalų taryba

Taryba sudaryta 2023 m. birželio 29 d. tarybos sprendimu Nr. T1-69.

Nariai:  Jurgita Naruckienė, Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja; Aurėja Dailydaitė, jaunimo atstovė; Agnė Jazepčikaitė Gaidienė, Druskininkų savivaldybės tarybos narė; Artūras Skausmenis, Druskininkų savivaldybės tarybos narys; Kamilė Šapašnikovaitė, jaunimo atstovė; Laura Večerkauskaitė, jaunimo atstovė; Justas Vilūnas, jaunimo atstovas.


Druskininkų savivaldybės peticijų komisija

Komisijos sudėtis

Informacija apie peticijos įgyvendinimą

Informacija, kurią privaloma nurodyti kreipimesi

2024 m. kovo 17 d. piliečio M. K. peticija dėl dviračio vežimosi miesto, rajono ir tarpmiestiniuose, priemiestiniuose autobusuose

Darbotvarkė 2024-04-10   Protokolas  Vaizdo įrašas

Darbotvarkė 2024-05-17  Protokolas Vaizdo įrašas


Druskininkų turizmo ir kurorto vystymosi taryba

Komisija sudaryta 2023 m. gegužės 22 d. tarybos sprendimu Nr. T1-28

Nariai: Ričardas Malinauskas, savivaldybės meras; Simonas Kazakevičius, vicemeras; Modestas Vitkauskas, tarybos narys; Arvydas Balčius, tarybos narys; Edmundas Antanaitis, UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro AQUA“ l. e. generalinio direktoriaus pareigas (savivaldybės turizmo verslo atstovas); Rimantas Černiauskas, UAB „Upa MCT“ (savivaldybės turizmo verslo atstovas); Albertas Katilovskis, asociacijos „Druskininkų klubas“ prezidentas (savivaldybės turizmo verslo atstovas); Rimantas Palionis, viešosios įstaigos Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro direktorius (savivaldybės įstaigos atstovas); Artūras Salda, UAB Eglės sanatorijos generalinis direktorius (savivaldybės turizmo verslo atstovas); Vladimir Ščiupakov, UAB „Grand SPA Lietuva“ generalinis direktorius (savivaldybės turizmo verslo atstovas).

Sekretorius: Vaiva Žagunienė, Druskininkų savivaldybės administracijos Turizmo, komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja.


Druskininkų savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba

Komisija sudaryta 2023 m. gegužės 22 d. tarybos sprendimu Nr. T1-32

Pirmininkas:  Linas Urmanavičius, vicemeras

Pavaduotojas: Arvydas Balčius, tarybos narys.

Nariai: Greta Urbonienė, tarybos narė; Inga Kostina Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, (savivaldybės įstaigos atstovas); Eglė Matienė viešosios įstaigos Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė, (savivaldybės įstaigos atstovas); Evelina Raulušaitienė, viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės direktorė, (savivaldybės įstaigos atstovas); Loreta Sadauskienė asociacijos Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Druskininkų viltis“ pirmininkė, (visuomeninės organizacijos, ginančios visuomenės sveikatos interesus atstovas); Žaneta Krivonienė, Leipalingio miestelio bendruomenės pirmininkė (nevyriausybinės organizacijos atstovė); Jolita Miliauskė, Druskininkų kultūros centro Viečiūnų laisvalaikio salės vadovė (nevyriausybinės organizacijos atstovė)


Druskininkų savivaldybės šeimos komisija

Komisija sudaryta 2023 m. rugpjūčio 23 d. tarybos sprendimu Nr. T1-92

Pirmininkas:  Linas Urmanavičius, vicemeras;

Pirmininko pavaduotoja - Violeta Grigorienė, tarybos narė;

Nariai: Ligita Baranauskienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja; Rima Bocisienė, viešosios įstaigos „Po vienu stogu“ direktorė ir socialinė darbuotoja bei projekto „Kompleksinės paslaugos šeimoms (KOPA)“ socialinė darbuotoja; Laura Gardziulevičienė, asociacijos „Padėkime vaikams“ vadovė ir vaikų dienos centro socialinė darbuotoja; Jolita Miliauskė, Viečiūnų bendruomenės „Versmė“ tarybos narė ir vaikų dienos centro socialinė darbuotoja. 


Savivaldybės privatizavimo komisija

Komisija sudaryta 2023 m. birželio 29 d. tarybos sprendimu Nr. T1-48

Pirmininkas: Arvydas Balčius, tarybos narys

Nariai: Julius Matulevičius, tarybos narys; Inga Cololo, tarybos narė; Benjaminas Čepas, tarybos narys; Anatolijus Goborovas, tarybos narys; Donatas Mizaras, tarybos narys; Jūratė Vaičiulionienė, tarybos narė


Druskininkų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba

Komisija sudaryta 2024 m. vasario 28 d. tarybos sprendimu Nr. T1-28

Nariai: Rima Bocisienė, viešosios įstaigos „Po vienu stogu“ direktorė, nevyriausybinės organizacijos atstovė; Diana Brown, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, Savivaldybės įstaigos atstovė; Zita Joana Jančiauskienė, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Druskininkų miesto bendrijos pirmininkė, nevyriausybinės organizacijos atstovė; Žaneta Krivonienė, Leipalingio miestelio bendruomenės pirmininkė, nevyriausybinės organizacijos atstovė; Žaneta Jagelavičienė, Savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktorė, Savivaldybės įstaigos atstovė; Laura Marozaitė, Grūto bendruomenės narė, nevyriausybinės organizacijos atstovė; Birutė Matusevičienė, Druskininkų Gidų asociacijos gidė, nevyriausybinės organizacijos atstovė; Bronė Petrikienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, Savivaldybės įstaigos atstovė; Eglė Sadauskaitė, Savivaldybės administracijos Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja - savivaldybės gydytoja (nuo 2024 m. liepos 1 d. - Savivaldybės administracijos Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja - Sveikatos reikalų koordinatorė), Savivaldybės įstaigos atstovė; Lilija Sereikienė, Druskininkų šeimos paramos centro pirmininkė, nevyriausybinės organizacijos atstovė; Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės (toliau – Savivaldybės) vicemeras, Savivaldybės institucijos atstovas; Alvydas Varanis, Savivaldybės administracijos Viečiūnų seniūnijos seniūnas, Savivaldybės įstaigos atstovas; Rūta Vasiliauskienė, Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ Druskininkų skyriaus pirmininkė, nevyriausybinės organizacijos atstovė; Vaiva Žagunienė, Savivaldybės administracijos Turizmo, komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja, Savivaldybės įstaigos atstovė.

Sekretorius: Asta Slidziauskienė, Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė.


Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo tolesnio panaudojimo, nurašymo, išardymo ir likvidavimo komisija

Pirmininkas:  Jevgrafijus Samuchovas, Druskininkų savivaldybės tarybos narys;

Pirmininko pavaduotoja: Ronata Balkaitienė, Druskininkų savivaldybės tarybos narė;

Nariai: Algirdas Kazanavičius, Druskininkų savivaldybės administracijos  Turto ir žemės valdymo skyriaus vedėjas; Vaiva Kirkauskienė, Druskininkų savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja; Jurgita Balčiūtė, Druskininkų savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja.


Viešosios įstaigos Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų taryba

Taryba sudaryta 2016 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimu Nr. T1-175

Nariai: Eglė Sadauskaitė Druskininkų savivaldybės administracijos Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja – savivaldybės gydytoja, Druskininkų savivaldybės tarybos paskirta atstovė; Inga Kostina Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Druskininkų savivaldybės tarybos paskirta atstovė; Vaiva Kirkauskienė Druskininkų savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja, Druskininkų savivaldybės vykdomosios institucijos paskirta atstovė; Jurgita Balčiūtė Druskininkų savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja, Druskininkų savivaldybės vykdomosios institucijos paskirta atstovė; Vidutė Dimšienė, vyriausioji slaugos administratorė, viešosios įstaigos Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro Lietuvos slaugos specialistų organizacijos paskirta atstovė.

 


Druskininkų savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisija

Komisija sudaryta 2022 m. lapkričio 7 d. tarybos sprendimu Nr. T1-179 d.

Pirmininkas: Vilma Jurgelevičienė – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė;

Nariai: Agnė Baranauskaitė – Savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja; Vilius Margelis – Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas – vyriausiasis architektas; Saulius Žilevičius – Savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, vykdantis Savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus funkcijas; Vaiva Kirkauskienė – Savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja; Julija Ramanauskienė – Savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja.


Druskininkų savivaldybės studentų rėmimo programos komisija

Komisija sudaryta 2023 m. birželio 29 d. tarybos sprendimu Nr. T1-65

Pirmininkas: Diana Brown, administracijos direktoriaus pavaduoja.

Pavaduotojas: Inga Cololo, tarybos narė.

Nariai: Dainius Dailydė, tarybos narys; Jurgita Naruckienė;  Žaneta Krivonienė, Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorė, švietimo bendruomenės atstovė; Albertas Katilovskis, Asociacijos „Druskininkų klubas“ prezidentas, verslo atstovas; Jonas Milius, Asociacijos „Druskininkų klubas“, narys verslo atstovas.

Sekretorius: Justina Vasilienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė


Viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės stebėtojų taryba

Taryba sudaryta 2016 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimu Nr. T1-176

Nariai: Eglė Sadauskaitė, Druskininkų savivaldybės administracijos Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja – savivaldybės gydytoja, Druskininkų savivaldybės tarybos paskirta atstovė; Inga Kostina, Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Druskininkų savivaldybės tarybos paskirta atstovė; Vaiva Kirkauskienė, Druskininkų savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja, Druskininkų savivaldybės vykdomosios institucijos paskirta atstovė; Jurgita Balčiūtė, Druskininkų savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja, Druskininkų savivaldybės vykdomosios institucijos paskirta atstovė; Jūratė Žūkienė, bendrosios praktikos slaugytoja, viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės Darbo tarybos paskirta atstovė.


Druskininkų savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija

Komisija sudaryta 2023 m. birželio 29 d. tarybos sprendimu Nr. T1-53

Pirmininkas: Agnė Baranauskaitė – Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

Pavaduotojas: Joana Verbickienė – Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

Nariai: Antanas Krancevičius – Druskininkų savivaldybės administracijos Leipalingio seniūnijos seniūnas; Saulius Valentukonis – Leipalingio miestelio bendruomenės atstovas; Alvydas Varanis – Druskininkų savivaldybės administracijos Viečiūnų seniūnijos seniūnas; Daiva Stoncelienė – Viečiūnų bendruomenės „Versmė“ atstovė; Dainius Dailydė, Druskininkų savivaldybės tarybos narys.          


Druskininkų miesto teritorijos darnaus judumo plano komitetas

Komitetas sudarytas 2022 m. vasario 21 d. tarybos sprendimu Nr. T1-41

Pirmininkas: Modestas Vitkauskas - Druskininkų savivaldybės tarybos narys;

Pavaduotojas: Donatas Mizaras -  Savivaldybės tarybos narys;

Nariai: Artūras Baigys, uždarosios akcinės bendrovės „Kautra“ Druskininkų filialo vadovas; Lina Gaidžiūnaitė, Savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja; Juozas Grigas, Savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas; Zita Joana Jančiauskienė, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Druskininkų miesto bendrijos pirmininkė; Inga Kostina, Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė; Vilius Margelis, Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas, vykdantis Druskininkų savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas; Gintaras Šikšnys, Druskininkų sporto centro direktorius; Robertas Šimonis, Druskininkų šeimos paramos centro neįgaliųjų ir sveikųjų klubo „Erzon“ klubo narys. Egidijus Žagunis, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Druskininkų policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėjas;

Sekretorius: Rasa Lukšienė - Savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė.


DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SU NEGALIA GEROVĖS TARYBA

Taryba sudaryta 2024 m. balandžio 29 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-73

Pirmininkas - Linas Urmanavičius - Savivaldybės vicemeras, Savivaldybės institucijos atstovas; 

Pirmininko pavaduotoja - Laura Gardziulevičienė, asociacijos „Padėkime vaikams“ vadovė, nevyriausybinės organizacijos atstovė;

Nariai: Ligita Baranauskienė, Druskininkų savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, Savivaldybės įstaigos atstovė; Simona Kunigonytė, Dirbančių neįgaliųjų asociacijos prezidentė, nevyriausybinės organizacijos atstovė; Diana Brown, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, Savivaldybės įstaigos atstovė; Jurgita Naruckienė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja, Savivaldybės įstaigos atstovė; Eglė Sadauskaitė, Savivaldybės administracijos Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja - savivaldybės gydytoja (nuo 2024 m. liepos 1 d. - Savivaldybės administracijos Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja - Sveikatos reikalų koordinatorė), Savivaldybės įstaigos atstovė; Loreta Sadauskienė, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Druskininkų viltis“ pirmininkė, nevyriausybinės organizacijos atstovė; Rūta Vasiliauskienė, Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ Druskininkų skyriaus pirmininkė, nevyriausybinės organizacijos atstovė; Saulius Žilevičius, Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus  vyriausiasis specialistas, Savivaldybės įstaigos atstovas.

Sekretorė: Alina Rastenienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė. 

Daugiau informacijos

[[#ex]]