Bendruomeninė veikla

Nevyriausybinių organizacijų veikla

Druskininkų savivaldybėje veikia daugiau kaip 70 nevyriausybinių organizacijų. Socialinėje srityje veikia – 14, Sporto srityje – 12  , Kultūros ir turizmo srityje - 12 , Neformaliojo švietimo srityje - 6 , Verslo, labdaros, laisvalaikio ir kitose srityse – 10, Sveikatos srityje – 2, Bendruomenių veikloje – 15. Nevyriausybinėse organizacijose nariais yra per 2440 Druskininkų savivaldybės gyventojų, į savo veiklą nevyriausybinės organizacijos įtraukia per 7225 gyventojų, 22 proc. NVO veikla į Druskininkus pritraukia svečių iš užsienio ir Lietuvos.

Daugiau informacijos

Aktyvios kaimiškosios bendruomenės

Druskininkų savivaldybės kaimiškosios bendruomenės aktyviai dirba žmonių labui bei sėkmingai įsitraukia į turizmą skatinančias veiklas, kultūrinių veiklų organizavimą, paslaugų teikimą ir kt. Viečiūnų bei Leipalingio seniūnija turi labai veiklias, entuziastingas ir kūrybingas kaimo bendruomenes, kurios garsina savo seniūnijų vardą ne tik Druskininkų savivaldybėje, bet ir Lietuvos regionuose. Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijos turi po 5 kaimo bendruomenes. Viečiūnų kaimiškosios bendruomenės: Viečiūnų  bendruomenė „Versmė“, Jaskonių Naujasodės kaimų bendruomenė, Neravų kaimo bendruomenė, Švendubrės kaimo bendruomenė, Grūto bendruomenė. Leipalingio seniūnijos bendruomenės: Leipalingio miestelio bendruomenė, Jovaišių kaimo bendruomenė, Ricielių kaimo bendruomenė, Bilso bendruomenė bei Stračiūnų bendruomenė. Bendruomenės aktyviai vykdo savo veiklą, įtraukdamos vis daugiau naujų gyventojų, organizuoja naujus ir tęstinius renginius bei išvykas, Valstybinių švenčių minėjimus, rūpinasi bendruomenės viešosiomis erdvėmis, bendruomenių namais bei visais kitais rūpimais bendruomenės klausimais.

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymo programos priemonė „Kaimo bendruomenių rėmimas“

Bendruomenės

  Bilso bendruomenė Leipalingio miestelio bendruomenė Švendubrės kaimo bendruomenė
  Jovaišių kaimo bendruomenė Neravų kaimo bendruomenė Grūto bendruomenė
 
Ricielių kaimo bendruomenė
Viečiūnų bendruomenė "Versmė"
 
  Jaskonių ir Naujasodės kaimo bendruomenė Stračiūnų kaimo bendruomenė  

Druskininkų vietos veiklos grupė
 

Druskininkų vietos veiklos grupė (VVG) – tai Druskininkų  savivaldybės kaimo teritorijoje veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių bendruomeninių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis Druskininkų savivaldybės kaimo gyventojų interesams ir besirūpinantis savivaldybės kaimo plėtra.

Interneto svetainė 

Facebook paskyra

Miesto vietos veiklos grupė "Druskininkų harmonija"

Miesto vietos veiklos grupė „Druskininkų harmonija“ - tai nevyriausybinė organizacija, kurios tikslas Druskininkų mieste skatinti aktyvią įtrauktį, didinti bendruomenių socialinę integraciją tarpusavyje bendradarbiaujant nevyriausybinio, verslo ir vietos valdžios sektoriams. 2023 m. įkurtos asociacijos steigėjais yra 4 nevyriausybinės organizacijos: Druskininkų socialinės pagalbos draugija, Dirbančių neįgaliųjų asociacija, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Druskininkų viltis“ ir asociacija „Padėkime vaikams“, Savivaldybės taryba, verslo asociacija „Druskininkų klubas“.

Interneto svetainė

Facebook paskyra