Paslaugos ir pagalba vaikui

[[#ex]]

Šeimos komisijos veikla

Šeimos komisijos sudėtis:

Linas Urmanavičius Druskininkų savivaldybės  vicemeras (Komisijos pirmininkas);

Violeta Grigorienė, Druskininkų savivaldybės tarybos narė (Komisijos pirmininko pavaduotojas);

Ligita Baranauskienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;

Rima Bocisienė, viešosios įstaigos „Po vienu stogu“ direktorė ir socialinė darbuotoja bei projekto „Kompleksinės paslaugos šeimoms (KOPA)“ socialinė darbuotoja; 

Laura Gardziulevičienė, asociacijos „Padėkime vaikams“ vadovė ir vaikų dienos centro socialinė darbuotoja;  

Jolita Miliauskė, Viečiūnų bendruomenės „Versmė“ tarybos narė ir vaikų dienos centro socialinė darbuotoja. 

Komisijos funkcijos:

  • nagrinėti ir teikti siūlymus Savivaldybės tarybai dėl:
  • šeimos stiprinimo Savivaldybėje prioritetų nustatymo;
  • šeimos stiprinimo programų ir priemonių Savivaldybės strateginiame plėtros plane ir Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatymo;
  • šeimos stiprinimo politikos vykdymo;
  • šeimų organizacijų ir su šeimomis dirbančių organizacijų veiklos skatinimo ir rėmimo.

[[#ex]]