šv.jpg

Švietimas

Druskininkų savivaldybės švietimo vizija

Sukurti visapusišku ugdymu paremtą, skirtingus besimokančiųjų poreikius atliepiančią bei jų potencialą atskleidžiančią švietimo paslaugų sistemą.       

 Strateginiai švietimo tikslai

  • Gerinti mokymosi pasiekimus - siekiant asmeninės mokinių pažangos bei suteikiant savarankiškam  gyvenimui reikalingų žinių bei įgūdžių.
  • Plėtoti neformalaus ugdymo paslaugas ir didinti jų prieinamumą, užtikrinant dermę su formaliuoju ugdymu, bei sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą.
  • Investuoti į švietimo įstaigų infrastruktūrą ir aplinką.