Viso įrašų: 28
Internetinė svetainė lengvai suprantama kalba

Informuojame, kad įkurta naujienų svetainė, kurioje skelbiamos naujienos lengvai suprantama kalba: https://skaityklengvai.lt/ . Šioje svetainėje sudaryta galimybė sužinoti visas pasaulio naujienas, kurios išdėstytos trumpai ir aiškiai.  Tai gali būti naudinga visiems  – senjorams, užsieniečiams, jaunuoliams, žmonės su intelekto negalia, taip pat turintiems mokymosi sunkumų. Kviečiame apsilankyti Asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ projekto „Skaityk lengvai“ internetinėje svetainėje.

Laikas teikti prašymus – nemokamam maitinimui ir paramai mokinio reikmėms įsigyti

Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius primena, kad šeimos, auginančios mokyklinio amžiaus vaikus, gali teikti prašymus gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti dar iki prasidedant naujiems mokslo metams. Nepriklausomai nuo šeimos pajamų ir be atskirų prašymų pateikimo nemokami pietūs mokykloje skiriami visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams.

Mokiniai turi teisę į 110 eurų dydžio paramą mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamą maitinimą – pietus ugdymo įstaigoje ir maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose, – jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 264 euro.

Išimties atvejais nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti gali būti skiriama ir esant didesnėms pajamoms, tai yra tuomet, kai pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 352 eurų. Tokiems atvejams priskiriami, pavyzdžiui, liga, nelaimingas atsitikimas, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo turi negalią.

Prašymai teikiami Savivaldybės Socialinės paramos skyriuje (iš anksto užsiregistravus https://registracija.druskininkai.lt/tema), taip pat per www.spis.lt sistemą.

Prašymai nemokamam maitinimui gali būti teikiami nuo liepos 1 d. iki mokslo metų pabaigos, paramai mokinio reikmenims įsigyti – nuo liepos 1 d. iki spalio 5 d.

Kartu su prašymais taip pat reikia pateikti pažymas apie šeimos narių pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jei kreipimosi mėnesį, palyginti su trimis praėjusiais mėnesiais, pasikeitė šeimos pajamų šaltinis ar šeiminė padėtis.

Jeigu šeima gauna piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, pavyzdžiui, socialinę pašalpą ar būsto šildymo, geriamojo ar karšto vandens išlaidų kompensacijas, tuomet kreipiantis dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti užtenka pateikti laisvos formos prašymą, o pažymų apie šeimos gaunamas pajamas pateikti nereikia.

SVARBU. Vertinant šeimos pajamas, neįskaitomi vaiko pinigai, dalis su darbo santykiais susijusių pajamų ir dalis nedarbo socialinio draudimo išmokos (priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir šeimos sudėties – nuo 20 iki 40 proc.).

Kilus daugiau klausimų, prašome kreiptis į Socialinės paramos skyrių el. paštu [email protected]

1 2 3 Pirmyn