Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programa

[[#ex]]

Parama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams 

Paramos Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams tikslas – skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo kūrimąsi bei plėtojimą Savivaldybės teritorijoje.

 Paramos tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:

1. Didinti vietos gyventojų užimtumą ir verslumą;  

2. Sudaryti kuo palankesnes sąlygas veiklą pradedantiems ir naujas darbo vietas kuriantiems SVV subjektams;

3. Sudaryti sąlygas veikiančių SVV subjektų potencialui išsaugoti, konkurencingumui didinti ir investicijų pritraukimui skatinti;

4. Remti nedidelės apimties verslo projektus, reprezentuojančius ir/ar garsinančius Savivaldybę.

Kontaktiniai asmenys papildomai informacijai gauti:

Simona Uscilaitė - Jančiulienė, Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro direktoriaus pavaduotoja verslui . +370 684 04 067 arba el.p. [email protected] 

Informacija apie 2023 metais suteiktą paramą smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų išlaidoms kompensuoti


Naudinga informacija

[[#ex]]