2024-05-21
Atnaujinimo data: 2024-06-03

Skirtingų institucijų bendradarbiavimo tikslas – efektyvi pagalba ir kryptingas veikimas kartu

first image

Praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybės vadovai, specialistai ir įstaigų atstovai dalyvavo pasitarime, kuriame vieni kitiems pristatė jų  veiklą reglamentuojančius algoritmus bei pagrindinius teisės aktus,  atsakė į rūpimus klausimus, diskutavo, kaip stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą teikiant pagalbą savivaldybės gyventojams ar svečiams.  

Susitikimo metu buvo aptartos rekomendacijos nenumatytų įvykių valdymo plano priemonėms, krizių įveikimo pricipai ir veiklos algoritmai, institucijų atsakomybės. 

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja Diana Brown pažymėjo, kad bendras institucijų veikimas kartu padeda greičiau išspręsti problemas ir suteikti pagalbą žmonėms, kurie atsiduria nelaimėje. 

„Nenumatytos situacijos ar krizės ištinka netikėtai, jų negalime suplanuoti ar numatyti, tačiau aiškus veiksmų sekos žinojimas padeda jas įveikti greičiau ir išvengti nereikalingo blaškymosi. Siekiame savivaldybėje susikurti aiškų, patogų algoritmą, kuriuo vadovaujantis tokios situacijos taptų lengviau įveikiamos, o kiekviena institucija žinotų savo atsakomybes“,  – sakė D. Brown. 

 

D. Brown pažymėjo, kad Druskininkų savivaldybėje esančios institucijos – ligoninė, policija, socialinių paslaugų centras, ir kitos –   dirba profesionaliai, bet kiekviena labiausiai koncentruojasi į savo funkcijų vykdymą bei rezultatus. Tačiau dirbant kartu, kuo dažniau susėdant prie bendro stalo, aptariant iššūkius, su kuriais susiduriama bei turint bendrus susitarimus, galima labiau padėti konkretiems žmonėms, kuriems reikia pagalbos.

Susitikimo metu aptartos savižudybių prevencijos, vaikų ir suaugusiųjų psichoemocinės sveikatos gerinimo priemonės, pagalbos sunkumus patiriantiems asmenims bei šeimoms galimybės.  

Savivaldybės gydytoja E. Sadauskaitė susirinkusiems prisistatė darbą savivaldybėje neseniai pradėjusius specialistus: 

 Vyriausioji Socialinės paramos skyriaus specialistė Alina Rastenienė, kuriai pavesta asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcija.

A. Rastenienės kontaktai: tel. +370-313-52543, el.p. [email protected]

 

Atvejo vadybininkė Neringa Dobravolskienė, atsakinga už pagalbos užtikrinimą asmenims su psichikos ir intelekto negalia.  

N. Dobravalskienės tel. +370-313-52543,

el.p. [email protected] 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Agnė Volckevičienė, kuri planuoja, koordinuoja ir vertina vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą, koordinuotai teikiamų paslaugų, kitų pagalbos priemonių vaiko atstovams pagal įstatymą, kai vaikui skiriamos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės, teikimą savivaldybėje.

A.Volckevičienės kontaktai: tel. +370 313 40 115

El.p. [email protected]      

 

 

Jaunimo reikalų koordinatorė Urtė Urbonaitė, kuri kuruoja, rengia ir įgyvendina jaunimo politikos programas ir priemones.

U. Urbonaitės kontaktai: tel. +370 313 40 115,

El.p. [email protected]              

Susijusios naujienos