2024-06-18
Atnaujinimo data: 2024-06-26

Priminimas dėl Pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų už 2023-2024 metų apskaitos laikotarpį teikimo

first image

Papildomai informuojame Druskininkų savivaldybės pieninių veislių galvijų laikytojus, kad iki 2024 m. liepos 31 d. gali teikti Pieno gamybos ir realizavimo metines deklaracijas už 2023-2024 metų apskaitos laikotarpį (toliau –deklaracija). Apskaitos laikotarpis yra nuo 2023 m. balandžio 1 d. iki 2024 m. kovo 31 d. Pieno pardavimas tiesiogiai vartoti – pieno ir (arba) pieno produktų pardavimas (pvz., turguose, kaimynams ir kt.) tiesiogiai vartoti žmonių maistui ir (arba) gyvuliams šerti, įskaitant pieno ir (arba) pieno produktų atidavimą šioms reikmėms.

Pieninių veislių galvijų laikytojas iki 2024 m. liepos 31 d. privalo atvykti ir pateikti duomenis, reikalingus deklaracijai užpildyti už praėjusį apskaitos laikotarpį (savivaldybės atsakingas darbuotojas įveda nurodytus elektroninius deklaracijos duomenis į Pieno apskaitos informacinę sistemą bei juos sutikrina pagal gamintojo pateiktus duomenis). Savivaldybės darbuotojas patvirtina deklaracijos pateikimą ne vėliau kaip iki 2024 m. liepos 31 d. Deklaracija laikoma pateikta tik ją patvirtinus.

Pažymime, kad pieninių veislių galvijų laikytojus konsultuoja ir deklaracijas priima Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vilniaus al. 14, Druskininkai), tel. +370 614  25 826, el. p. [email protected].

Susijusios naujienos