2024-06-12

Mokyklų vadovų, savivaldybės kuratorių ir mokytojų stažuotės Kaune – gerosios patirtys, naujos idėjos ir jų įgyvendinimas praktikoje

first image

Druskininkiečiai tęsia aktyvų dalyvavimą „Tūkstantmečio mokyklų“ programos lyderystės, įtraukiojo, kultūrinio ir STEAM ugdymo veiklose  – šį kartą mūsų mokyklų vadovai, mokytojai ir savivaldybės atstovai lankėsi šešiose Kauno mokyklose, kur stebėjo kolegų vedamas pamokas, dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje, dalinosi gerąja patirtimi.

Pasak Druskininkų savivaldybės vicemero Simono Kazakevičiaus, tokie susitikimai – abipusiai naudingi, siekiant, kad Druskininkų ugdymo įstaigos būtų modernios, šiuolaikiškos, atviros, patrauklios mokytojams ir mokiniams.

    „Švietimo sistema kasmet sulaukia įvairių pokyčių, todėl labai svarbu mokėti jiems pasiruošti ir juos priimti. Bendradarbiavimas su kitomis ugdymo įstaigomis gali padėti ne tik lengviau įveikti kylančius iššūkius, bet ir spręsti ugdymo klausimus, nes visų mūsų tikslas yra sėkmingas mokinių ugdymas. Druskininkų mokyklų laukia nemažai investicijų į aplinką, tačiau pokyčiai turi būti visapusiški, apimantys ir mokyklų vadovų bei mokytojų darbo metodus.  Šios stažuotės metu visi kartu gilinomės, kaip pokyčiams telkiamos mokyklų bendruomenės, kokie taikomi bendradarbiavimo modeliai, kaip kuriamas mikroklimatas, kaip stiprinamas savivaldos institucijų bendravimas ir bendradarbiavimas bei mokytojų lyderystė. Parsivežėme daug gerų minčių, idėjų – bandysime jas įgyvendinti mūsų švietimo įstaigose. Mokymai, seminarai naudingi, tačiau tokie išvažiavimai yra dar naudingesni, nes matai, kaip geri pavyzdžiai įgyvendinami praktikoje. Todėl visada aktyvius mokytojus, kurie rodo iniciatyvą, skatinsiu periodiškai vykti į stažuotes semtis gerų minčių, idėjų ir įgyvendinti jas mūsų įstaigose“,  – teigė S. Kazakevičius.

       „Nuolat kintant švietimo politikos ir sistemos tendencijoms  tarp mokyklų vis labiau įsivyrauja „šešėliavimo“ metodas. Nežinantiems ar spėliojantiems,  kas tai yra – tai gerosios praktikos sklaida tarp ugdymo įstaigų vadovų, savivaldybės kuratorių ir mokytojų, kuomet dalijamasi gerąją patirtimi, semiamasi įdomių ir dar nematytų idėjų ir kartu pasidžiaugiama vis gerėjančios švietimo sistemos pasiekimais ir atsinaujinamomis kompetencijomis“ – sakė savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Jurgita Naruckienė, kuri džiaugėsi, kad šia  patirtimi galėjo pasimėgauti ir mūsų miesto atstovai.

 Druskininkų savivaldybės švietimo darbuotojų ir savivaldybės kuratorių kvalifikacijos tobulinimo stažuotė buvo įgyvendinama taikant įvairias  formas, tokias kaip pamokų stebėjimas, pristatymai, apskritojo stalo diskusijos, refleksijos apie savo ir kitų kolegų veiklas ir kt.

Taip pat vyko praktiniai labai smagūs mokymai „Kolega – kolegai“, kurių metu vadovai, savivaldybės kuratoriai diskutavo apie mokyklų bendruomenės telkimą pokyčiams, buvo kuriami mokyklos bendradarbiavimo modeliai, aptariamas mokyklos mikroklimatas ir pateikiami būdai, kaip dar labiau jį pagerinti. Vadovai, pedagogai ir savivaldybės atstovai stebėjo ugdymo procesą bei aptarė šiuolaikinio ugdymo proceso organizavimo ypatumus.

Stažuotės metu mokytojai dalykininkai  stebėjo kaip integruojami skirtingi mokomieji dalykai, kaip siekiama individualios kiekvieno mokinio pažangos, kokie yra procesai mokykloje, kaip išnaudojamos įstaigos erdvės bei kaip bendradarbiaujama su socialiniais partneriais, ugdant mokinių kūrybiškumą ir lyderystę.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis.

Daugiau nuotraukų rasite čia. 

Susijusios naujienos