NVO Veikla

Druskininkų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų  plėtros klausimais rūpinasi NVO taryba, kuri renkama kas 2 metus.  Tarybą sudaro pusė nevyriausybinių organizacijų atstovų ir pusė vietos valdžios atstovų. Pirmininkas renkamas iš NVO atstovų, pavaduotojas – iš vietos valdžios atstovų.  NVO tarybos nuostatai. 

[[#ex]]

Druskininkų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtis
 • Rima Bocisienė, viešosios įstaigos „Po vienu stogu“ direktorė (nevyriausybinės organizacijos atstovė);
 • Diana Brown, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja (Savivaldybės įstaigos atstovė);
 • Zita Joana Jančiauskienė, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Druskininkų miesto bendrijos pirmininkė (nevyriausybinės organizacijos atstovė);
 • Žaneta Krivonienė, Leipalingio miestelio bendruomenės pirmininkė (nevyriausybinės organizacijos atstovė);
 • Žaneta Jagelavičienė, Savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktorė (Savivaldybės įstaigos atstovė);
 • Laura Marozaitė, Grūto bendruomenės narė (nevyriausybinės organizacijos atstovė);
 • Birutė Matusevičienė, Druskininkų Gidų asociacijos gidė (nevyriausybinės organizacijos atstovė);
 • Bronė Petrikienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja (Savivaldybės įstaigos atstovė);
 • Eglė Sadauskaitė, Savivaldybės administracijos Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja-savivaldybės gydytoja (Savivaldybės įstaigos atstovė);
 • Lilija Sereikienė, Druskininkų šeimos paramos centro pirmininkė (nevyriausybinės organizacijos atstovė);
 • Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės (toliau – Savivaldybės) vicemeras (Savivaldybės institucijos atstovas);
 • Alvydas Varanis, Savivaldybės administracijos Viečiūnų seniūnijos seniūnas (Savivaldybės įstaigos atstovas);
 • Rūta Vasiliauskienė, Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ Druskininkų skyriaus pirmininkė (nevyriausybinės organizacijos atstovė);
 • Vaiva Žagunienė, Savivaldybės administracijos Turizmo, komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja (Savivaldybės įstaigos atstovė).

NVO tarybos posėdžiai

[[#ex]]

 

Nevyriausybinės organizacijos

[[#ex]]

SOCIALINĖS SRITIES NVO
Pavadinimas Vadovas Kontaktai Svetainės
LPS „Bočiai“ Druskininkų miesto bendrija Zita Jona Jančiauskienė +370 618 38292
[email protected]
[email protected]
Facebook
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Druskininkų viltis“ Loreta Sadauskienė +370 621 76457
[email protected]
Facebook
Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus (Ratnyčios) parapija Algirdas Šimkus [email protected]
[email protected]
Facebook
VšĮ „Po vienu stogu“ Rima Bocisienė +370 618 13644
[email protected]
Facebook
Maltos ordino pagalbos tarnybos Druskininkų grupė Andţelika Visockaitė -Juknevičienė +370 650 27771
[email protected]
[email protected]
Facebook
Asociacija „Padėkime vaikams“ Laura Gardziulevičienė +370 611 94581
[email protected]
Facebook
Facebook Dienos centras
Druskininkų šeimos paramos centras Lilija Sereikienė +370 672 51118
[email protected]
[email protected]

Centro veikla

Kompleksinės paslaugos

Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ Druskininkų skyrius Jūratė Kazakevičiūtė +370 698 48425
[email protected]
Facebook
Viešoji įstaiga LASS pietvakarių centras Lilija Sereikienė +370 672 51118
[email protected]
 
Druskininkų savivaldybės neįgaliųjų draugija Raimundas Tenenis +370 614 56165
[email protected]
 
VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Druskininkų vaikų dienos centras Alvydas Zdančius +370 614 17473
[email protected]
Facebook
Druskininkų socialinės pagalbos draugija Agnė Jazepčikaitė -Gaidienė +370 615 84052
[email protected]
 
Dirbančių neįgaliųjų asociacija Simona Kunigonytė +370 657 30055
[email protected]
Facebook
Lietuvos judėjimas Černobylis Druskininkų komitetas Algis Četrauskas +370 677 71258  

KULTŪROS / TURIZMO SRITIES NVO
Pavadinimas Vadovas Kontaktai Svetainės
Juozo Mikolainio muzikos studija ,,Mikutis“ Juozas Mikolainis +370 672 25603
[email protected]

Facebook
Mikutis

Asociacija choras ,,Druskininkai“ Inga Vagnoriūtė +370 622 43825
[email protected]
Facebook
Druskininkų Gidų asociacija Antanas Lankelis +370 687 17714
[email protected]
Facebook
Asociacija Druskininkų stalo žaidimų klubas Juozas Kazlauskas +370 621 70843
juozo.kazlausko@gmail. com
Facebook
Board Punks
Druskininkų poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacija Branduma Jonas Tertelis +370  687 87169
[email protected]
 
Lietuvos Politinių kalinių ir Tremtinių sąjungos Druskininkų skyrius Antanas Vailionis +370 671 39071
[email protected]
 
Šokių klubas ,,Flik“ Birutė Levanaitienė +370 687 94388
[email protected]
 
Šokių studija ,,Dosado“ Povilas Lapinskas +370 674 49919
[email protected]

Facebook

VšĮ Sūrūs vėjai Birutė Matusevičienė +370 607 69633
[email protected]
Facebook
Sūrūs vėjai
Druskininkų teatras „Niša“ Asta Žiurinskienė +370 650 35660
[email protected]
 
Druskininkų krašto klubas Alfreda Pigagienė    
Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13 - osios Brolijos Druskininkų skyrius Lilija Ţukauskienė +370 638 81092  
VšĮ Kopėčios Saulius Rudzikas [email protected]  
Druskininkų dailininkų asociacija Saulius Rudzikas +370 687 64027
[email protected]
 
Druskininkų baltarusių kultūros draugija „SPADČYNA“ Valentina Ivanovskaja +370 658 17764  

SVEIKATOS SRITIES NVO
Pavadinimas Vadovas Kontaktai Svetainės
Druskininkų miesto diabeto klubas ,,Atgaja“ Jelena Šimonienė +370 682 44585
[email protected]
 
Labdaros ir paramos fondas ,,Vilties šaltinis“ Snieguolė Vitkauskienė - Bankietienė [email protected]  

SPORTO SRITIES NVO
Pavadinimas Vadovas Kontaktai Svetainės
VšĮ Druskininkų vaikų ir jaunimo sporto klubas ,,Drusportus‘‘ Edgaras Suchanekas +370 687 92054
[email protected]
Facebook
Futbolo klubas ,,FK Druskininkai“ Aurimas Kadziauskas +370 640 39373
[email protected]
Facebook
Druskininkų miesto vaikų ir jaunimo sporto klubas ,,Ateitis“ Algimantas Baranauskas +370 614 79501
[email protected]
 
Druskininkų ėjikų klubas Kęstutis Jezepčikas +370 687 30269
[email protected]
 
Laisvalaikio ir sporto klubas ,,Planas“ Pirmininkė: Kristina Rūkštelienė
Atstovas: Rimas Rūkštelė
+370 612 75447
[email protected]
+370 615 57260
 
Druskininkų dviratininkų klubas Rimantas Sanajevas +370 698 82217
[email protected]
Facebook
Druskininkų dviratininkų klubas
Du 2000 pėdų klubas Druskininkuose Rytė Eleonora Draginienė +370 689 36144
[email protected]
 
Asociacija Vytauto Kapčiaus Futbolo mokykla Vytautas Kapčius +370 601 08180  
VšĮ Sportinis rezervas Marius Šavelskis +370 624 69242
[email protected]
Facebook
VšĮ „Snow Arenos“ komanda Artūras Bikulč +370 600 43838
sport@snow arena.lt
 
Asociacija „Sporto renginiai“ Evaldas Martinka +370 645 25257
[email protected]

Facebook
Sporto renginiai

Druskininkų teniso klubas Egidijus Vosylius +370 659 43016
[email protected]
 
*Druskininkų sporto klubas „Aušra“ Vytautas Lučinskas +370 698 86055  

ŠVIETIMO / NEFORMALIOJO UGDYMO  SRITIES NVO
Pavadinimas Vadovas Kontaktai Svetainės
Druskininkų Trečiojo amžiaus universitetas Jonas Valskis +370 698 72236
[email protected]
Facebook
Leipalingio miestelio jaunimas Žaneta Krivonienė +370 614 98435
[email protected]
Facebook
Lietuvos šaulių sąjunga Ramūnas Šerpatauskas +370 619 21196
[email protected]
Facebook
Facebook
Šaulių sąjunga
Ankstyvoji robotika Eduardas Sosunovičius +370 636 64224
[email protected]
 
VšĮ Margaspalvė Rima Bocisienė +370 618 13644
[email protected]
 

Bendraamžių psichologinės paramos centras

Vida Baltrušaitytė +370 650 35777
[email protected]
 

BENDRUOMENIŲ NVO
Pavadinimas Vadovas Kontaktai Svetainės
Druskininkų vietos veiklos grupė Alvydas Varanis +370 687 49038
[email protected]
Facebook
Druskininkų vietos veiklos grupė
Viečiūnų bendruomenė ,,Versmė“ Jūratė Vaičiulionienė +370 622 97438
[email protected]
Facebook
Leipalingio miestelio bendruomenė Žaneta Krivonienė +370 614 98435
[email protected]
Facebook
Bilso bendruomenė Graţina Auguvienė +370 614 77838
[email protected]
Facebook
Jovaišių kaimo bendruomenė Asta Bagdonienė +370 627 03518
[email protected]
Facebook
Neravų kaimo bendruomenė Benjaminas Čepas +370 686 71191
[email protected]
Facebook
Ricielių kaimo bendruomenė Eimantas Mazaliauskas +370 673 34846
[email protected]
Facebook
Stračiūnų bendruomenė Jolanta Miliuvienė +370 618 54542
[email protected]
Facebook
Švendubrės kaimo bendruomenė Antanas Smaliukas +370 682 14037
[email protected]
Facebook
Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenė Juozas Sadauskas +370 610 00828
[email protected]
Facebook
Kairiojo Nemuno kranto bendruomenė Vytautas Vaikšnoras +370 615 55133
[email protected]
Kairiojo Nemuno kranto bendruomenė
Grūto bendruomenė Arūnas Kazakevičius +370 612 96558
info @dalijahotel.lt
 
Asociacija „Sanatorijoje su žirgu“ Agnė Žūkaitė +370 695 89005
[email protected]
Facebook
Aktyvaus laisvalaikio kaimo bendruomenė Vytautas Zdančius +370 602 94390
[email protected]
 
Šunų kalno bendruomenė Gintaras Grigoras +370 614 84959
[email protected]
 

KITI NVO
Pavadinimas Vadovas Kontaktai Svetainės
Druskininkų Rotary klubas Gintautas Radvilavičius +370 698 35458
[email protected]
Facebook
Rotary klubas „Sūrutis“ Albertas Katilovskis +370 685 00200
[email protected]
Facebook
Druskininkų klubas Modestas Vitkauskas +370 617 73844
[email protected]
Facebook
Druskininkų klubas
Druskininkų LIONS moterų klubas Ilona Juozapavičienė +370 616 48989
[email protected]
[email protected]
Facebook
LIONS moterų klubas
Druskininkų moterų klubas „Gabija“ Lolita Babilienė +370 600 23161
[email protected]
 
Asociacija „Tėvadienis“ Arnoldas Vasiliauskas +370 687 43886
[email protected]
 
Lietuvos ūkininkų sąjunga Druskininkų padalinys Antanas Vailionis +370 671 39071
[email protected]
 
Druskininkų medžiotojų klubas „Giraitė“ Arūnas Kazakevičius +370 612 96558
[email protected]
 
Leipalingio medžiotoju būrelis Juozas Rutkauskas    
Miesto vietos veiklos grupė „Druskininkų harmonija“ Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė

+370 615 84052

[email protected]

„Druskininkų harmonija“

Facebook

 

[[#ex]]

 

Galerija 1