Adresų ir gatvių pavadinimų suteikimas, keitimas, panaikinimas

Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą galimas pagal juridinių arba fizinių asmenų prašymus. Taip pat Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos pavedimu seniūnai gali informuoti gyventojus apie numatomus suteikti, pakeisti ar panaikinti žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų, jų kompleksų, butų, patalpų  ar korpusų numerius, paskelbdama viešai seniūnijos patalpose, savivaldybės interneto svetainėje ir skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos). Sprendimas priimamas ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų po informacijos apie numatomus suteikti, pakeisti ar panaikinti numerius žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams, jų kompleksams, butams, patalpoms ar korpusams paskelbimo gyventojams. Paskelbiama sprendimo tekstinė ir grafinė dalis. Savivaldybės vykdomoji institucija neprivalo informuoti gyventojų iš anksto, jei sprendimas yra priimamas gyventojo prašymu ir toks sprendimas teisines pasekmes sukelia tik prašymą pateikusiam gyventojui ir dėl to nereikia keisti jau esamo numeravimo žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams, jų kompleksams, butams, patalpoms ar korpusams.  Adresų registro tvarkymo įstaigai pranešus apie įregistruotus ar panaikintus adresus gavimo, savivaldybės vykdomoji institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų informuoja gyventojus apie suteiktus, pakeistus ar panaikintus žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų, jų kompleksų, butų, patalpų ar korpusų numerius, paskelbdama viešai seniūnijos patalpose (ten kur seniūnijos yra įsteigtos), savivaldybės interneto svetainėje ir skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos). Taip pat paskelbia priimto sprendimo tekstinę ir grafinę dalis.

[[#ex]]


NUMERIAI, KURIE NUMATOMI SUTEIKTI, KEISTI, PANAIKINTI PASTATAMS, PATALPOMS, BUTAMS, ŽEMĖS SKLYPAMS

2022-12-14 Informuojame, kad vadovaujantis Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgiant į  Daugiabučio namo savininkų bendrijos „Arka“ pirmininko M. K. 2022 m. gruodžio 13 d. prašymą, numatoma pakeisti ir suteikti numerį pastatams esantiems Druskininkų g., Druskininkuose.


NUMERIAI, KURIE YRA SUTEIKTI, KEISTI, PANAIKINTI PASTATAMS, PATALPOMS, BUTAMS, ŽEMĖS SKLYPAMS


PAVADINIMAI GATVĖMS, KURIE NUMATOMI SUTEIKTI, PAKEISTI, PANAIKINTI

2022-06-13
Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimas "Dėl Druskininkų miesto P. Cvirkos ir L. Giros gatvių pavadinimų pakeitimo"

Tarybos sprendimo projektas

Tarybos sprendimo projekto priedas

2022-04-12
Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimas "Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T1-179 "Dėl sodininkų bendrijos "Migla" gatvių pavadinimų" pakeitimo

Tarybos sprendimo projektas

Tarybos sprendimo projekto priedas

2022-04-12
Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimas "Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-36 "Dėl pavadinimų gatvės suteikimo" pakeitimo"

Tarybos sprendimo projektas

Tarybos sprendimo projekto priedas


PAVADINIMAI GATVĖMS, KURIE YRA SUTEIKTI, PAKEISTI, PANAIKINTI

2022-07-11: Druskininkų savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 29 d. sprendimas T1-108 "Dėl Druskininkų miesto P. Cvirkos ir L. Giros gatvių pavadinimų pakeitimo"

2022-04-28: Druskininkų savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. T1-62 "Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-36 "Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo" pakeitimo"

2022-04-28: Druskininkų savivaldybės tarybos 2022 balandžio 28 d. sprendimas Nr. T1-61 "Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T1-179 "Dėl sodininkų bendrijos "Migla" gatvių pavadinimų" pakeitimo

[[#ex]]