KONTROLĖS KOMITETAS

Komiteto pirmininkas Donatas Mizaras
Komiteto pirmininko pavaduotojas Artūras Skausmenis
Nariai Povilas Jagelavičius, Česlovas Jezerskas,  Antanas Balkė
Teisės aktas Patvirtinta 2023 m. balandžio 21  d. Tarybos sprendimu Nr. T1-6