FINANSŲ KOMITETAS

Komiteto pirmininkė Inga Salickienė
Komiteto pirmininko pavaduotojas Artūras Skausmenis
Nariai Greta Urbonienė, Jūratė Vaičiulionienė, Vytautas Kvedaras, Kristina Miškinienė, Konstantinas Rečkovas
Teisės aktas Patvirtinta 2023 m. balandžio 21  d. Tarybos sprendimu Nr. T1-5