2024-01-05 Atnaujinimo data: 2024-01-05
Spausdinti/Atsisiųsti

Lentele

Druskininkų savivaldybėje veikiančių mokytojų dalykininkų bei pagalbos specialistų metodiniai būreliai bei jų veiklai vadovaujantys pirmininkai (jų kontaktai)

Metodinio būrelio pavadinimas Metodinio būrelio pirmininko vardas, pavardė, darbovietė Kontaktiniai duomenys (el. paštas)
Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų anglų ir kitų užsienio (rusų, vokiečių, prancūzų) kalbų mokytojų metodinis būrelis Rita Zubienienė, Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos rusų kalbos mokytoja metodininkė [email protected]
Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų bibliotekininkų metodinis būrelis

Vilma Krasnickienė, Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos bibliotekininkė

[email protected]
Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos) mokytojų metodinis būrelis Daiva Vasiljevienė, Druskininkų „Ryto“ gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė daiva.vasiljeviene@rytogimnazija.lt
Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų dailės mokytojų metodinis būrelis Virginijus Sutkus,Druskininkų savivaldybės „Ryto“ gimnazijos dailės mokytojas metodininkas [email protected]
Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų etikos ir dorinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis Dalė Urbonienė, Druskininkų „Ryto“ gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė [email protected]
Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų geografijos mokytojų metodinis būrelis Ramunė Lesevičiūtė-Stulgaitienė, Druskininkų „Ryto“ gimnazijos, Leipalingio progimnazijos, Viečiūnų progimnazijos vyr. mokytoja ramune.leseviciute [email protected]
Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų istorijos mokytojų metodinis būrelis Ramutė Vaškevičienė, Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos istorijos vyresnioji mokytoja [email protected]
Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų fizinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis Dainius Dudzinskas, Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos fizinio ugdymo mokytojas [email protected]
Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų lietuvių kalbos ir teatro mokytojų metodinis būrelis Sigita Muzikevičienė, Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė sigita.muzikeviciene@vieciunai.lt
Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų matematikos ir IT mokytojų metodinis būrelis Valė Peluritienė, Druskininkų „Ryto“ gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė vale.peluritiene@rytogimnazija.lt
Druskininkų savivaldybės ugdymo įstaigų muzikos ir choreografijos mokytojų metodinis būrelis Ronata Balkaitienė, Druskininkų „Ryto“ gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė [email protected] 
Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų  pradinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis Ieva Savulionienė, Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja ieva.savulioniene@smok.lt
Druskininkų savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo pedagogų  metodinis būrelis Jūratė Vaičiulionienė, Druskininkų l/d „Bitutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui jurate.vaiciulioniene@bitutesdarzelis.lt     
Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų psichologų ir miesto psichoterapeutų metodinis būrelis Rasa Mačiulaitienė, Druskininkų švietimo centro psichologė [email protected]
Druskininkų savivaldybės ugdymo įstaigų socialinių pedagogų metodinis būrelis Jolita Balčiuvienė, Druskininkų l/d „Žibutė“ socialinė pedagogė [email protected]
Druskininkų savivaldybės ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis Erika Kazėnienė, Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos logopedė ir specialioji pedagogė [email protected]
Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų technologijų mokytojų metodinis būrelis Almantas Trainavičius, Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos technologijų mokytojas metodininkas [email protected]   
Druskininkų savivaldybės meno mokytojų metodinis būrelis Inga Vagnoriūtė, Meno mokyklos muzikos vyresnioji mokytoja inga.vagnoriute@druskininkumm.lt