Sporto srities projektai

Formos

Potvarkiai ir įsakymai dėl lėšų skyrimo

Kartu su paraiška teikiami dokumentai:

  • Pareiškėjo organizacijos registracijos pažymėjimo kopija;
  • Pareiškėjo organizacijos įstatų (nuostatų) kopija;
  • Bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą su projekto partneriais dėl projekto veiklų vykdymo, kopijos (jeigu dalyvaujama su partneriais);
  • Įgaliojimas pasirašyti paraišką (jei pasirašo ne organizacijos vadovas);
  • Nuosavą įnašą pagrindžiantys dokumentai;
  • Kiti dokumentai, kuriuos pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Paraiškų teikimo būdas – paraiškos teikiamos elektroniniu paštu: [email protected].

Paraiškos, pateiktos kitu būdu, nepriimamos ir nevertinamos.

Nuostatai

Aktuali informacija