Korupcijos prevencijos priemonės

Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai, pateikti informaciją, sąrašai

Korupcijos rizikos valdymas

Korupcijos rizikos analizės tikslas – antikorupciniu požiūriu įvertinti savivaldybės veiklos sritį ar procesą, apimančius vieno ar kelių viešojo sektoriaus subjektų veiklą, siekiant nustatyti korupcijos rizikos veiksnius, galinčius sudaryti prielaidas darbuotojams ar kitiems asmenims padaryti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir pateikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus, skirtus nustatytai korupcijos rizikai sumažinti ir (ar) korupcijos rizikos veiksniams pašalinti, valstybės ar savivaldybės veiklos sričiai ar procesui, taip pat viešojo sektoriaus subjekto(-ų) veiklai skaidrinti.