Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas

PRANEŠIMAI APIE KORUPCIJĄ

Kviečiame Savivaldybės administracijos, savivaldybės įstaigų ir įmonių darbuotojus informuoti Druskininkų savivaldybės administraciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti Druskininkų savivaldybės administracijoje, savivaldybės įstaigose ir įmonėse (pvz., kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas ir pan.).

 

[[#ex]]

Informuoti galima

Informacija priimama valstybine (lietuvių) kalba, tvarkinga ir įskaitoma, pasirašyta jį rašiusio asmens (pageidautina). Turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma nuomonė. Pageidautina, kad būtų nurodyti telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu. Jei kreiptasi raštu, apie nagrinėjimo rezultatus asmeniui atsakoma raštu.

  • raštu, paliekant pranešimą Savivaldybės administracijos fojė ( Vasario 16-osios g. 7) esančioje dėžutėje „Pageidavimai ir pasiūlymai administravimo ir korupcijos prevencijos klausimais“
  • telefonu (8~313) 40115
  • elektroniniu paštu: [email protected]
  • užpildant anoniminio pranešimo formą.  Anoniminis pranešimas

Užtikrinamas visų asmenų pateikusių pranešimus anonimiškumas.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus teisės aktais numatyta atsakomybė.


Apie galimus korupcijos atvejus galima pranešti ir specialiųjų tyrimų tarnybai

  • raštu, adresu: A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius;
  • visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 ( ir poilsio dienomis );
  • elektroniniu paštu [email protected], faksu (8 5) 266 33 07 arba svetainėje www.stt.lt.

    [[#ex]]

[[#ex]]

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

Savo pasiūlymus prašome siųsti el. paštu: [email protected]

2022 m. gruodžio mėnesį Savivaldybės administracijoje atlikta anoniminė atsparumo korupcijai lygio nustatymo apklausa

 

                                                                                                          DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

KORUPCIJOS PREVENCIJA

ATSPARUMO KORUPCIJAI LYGIO NUSTATYMO APKLAUSA

            Lietuvoje tiek viešasis, tiek privatus sektorius siekia nulinės tolerancijos korupcijai. Pirmasis žingsnis efektyvios nulinės tolerancijai link - situacijos analizė arba nusistatymas, koks yra nulinės tolerancijos korupcijai indeksas pačioje institucijoje.

            2022 m. gruodžio 7-16 d. laikotarpiu buvo vykdoma Druskininkų savivaldybė administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, anoniminė atsparumo korupcijai lygio nustatymo apklausa. Siekiama nustatyti darbuotojų bendrą požiūrį į korupciją, išsiaiškinti, kiek plačiai paplitęs šis reiškinys bei kokia darbuotojų patirtis ir santykis su korupcinio pobūdžio apraiškomis administracijoje.

            Tyrimui pasirinkta anoniminės anketos internete metodas. Tyrimą atliko Vida Krisiuvienė, atsakinga už atsparios korupcijai aplinkos kūrimą Druskininkų savivaldybės administracijoje. Apklausos internetinė nuoroda buvo pateikta visiems administracijos darbuotojams. 2022 metų gruodžio 7 d. Druskininkų savivaldybės administracijoje dirbo 116 darbuotojai (be vadovų), iš jų 8 - sirgo, 3 - atostogavo. Apklausoje 89 dalyvavo darbuotojų,  tai sudarė 84,7 proc. apklausos dalyvių.

            Didžiąją dalį dalyvavusiųjų apklausoje sudarė 31-50 m. amžiaus darbuotojai - 50,6 proc., o 51-65 m. amžiaus - 41,6 proc. Moterys dalyvavusiųjų tarpe sudarė 73 proc. Į klausimą ar žino, kaip pranešti apie korupcijos atvejį,  teigiamai atsakė 94,4 proc. darbuotojų. Per pastaruosius vienerius metus nei vienas darbuotojas nedavė kyšio (100 proc.). 84,3 proc. dalyvavusiųjų atsakė, kad praneštų apie korupcijos atvejį, o 14,6 proc.- nežino ar praneštų, 1 asmuo neatsakė į klausimą. Ateityje 92,1 proc. apklausos dalyvių pasakė, kad neduotų kyšio problemai išspręsti, 7,9 proc. atsakiusiųjų nežino ar duotų. 53,9 proc. dalyvavusiųjų pasirinko atsakymą, kad šiuo metu valstybėje vykdomos korupcijos prevencijos priemonės yra efektyvios, 13,5 proc. atsakė, kad valstybė nesugeba suvaldyti korupcijos mąsto, o 32,6 proc. dalyvavusiųjų atsakymo nežinojo.  Druskininkų savivaldybės administracijoje tolerancijos korupcijai lygis siekia 5,62 proc. (5 iš 89 atsakė, kad nežino kam ir kur pranešti apie korupcijos atvejį). 

           Apibendrinus atlikto tyrimo rezultatus darytina išvada, kad Druskininkų savivaldybės administracijos darbuotojų korupcijos netoleravimo lygis yra aukštas. Didžioji dauguma  darbuotojų (net 94,4 proc. apklaustųjų) atsakė, kad jiems yra žinoma kam ir kaip pranešti apie korupcijos atvejį, visi 100 proc. per vienerius metus nedavė kyšio savivaldybės įstaigai ar institucijai. 5 iš 89 dalyvavusiųjų apklausoje nežinojo kam pranešti apie korupcijos atvejį, vadinasi yra kur tobulėti, viešinti informaciją ir siekti nulinės tolerancijos ateinančiais 2023 metais.

[[#ex]]

 

Lobistinė veikla