AB „DRUSKININKŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VALDYBA

Valdyba išrinkta 4 metų laikotarpiui (2023 m. lapkričio 22 d. - 2027 m. lapkričio 22 d.) 

Bendrovės valdybą sudaro:

RAMŪNAS AUGUS (pirmininkas) - Druskininkų savivaldybės administracijos (toliau - Savivaldybės administracijos) Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas, turintis kompetenciją teisės srityje.

LIGITA BARANAUSKIENĖ - Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja.

SAULIUS ŽILEVIČIUS - Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas.

MINDAUGAS JASKELEVIČIUS, nepriklausomas narys, turintis kompetenciją energetikos inžinerijos srityje.

KRISTINA ŠANTUROVA, nepriklausoma valdybos narė, turinti kompetenciją ekonomikos srityje.

RIMAS VALENTA, nepriklausomas valdybos narys, turintis kompetenciją teisės srityje.