Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

Programos tikslas – remti Druskininkų savivaldybėje vykdomas visuomenės sveikatinimo priemones, stiprinančias gyventojų sveikatą, mažinančias sveikatą žalojančios elgsenos paplitimą, formuojančias aktyvų visuomenės požiūrį į sveikatą ir sveiką gyvenseną, užtikrinančias sveikatai palankią aplinką bei kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

Programos uždavinys – finansuoti visuomenės sveikatos programas, stiprinančias gyventojų sveikatą, gerinančias bendruomenės narių gyvenimo kokybę, mažinančias rizikos veiksnių ir ligų paplitimą, propaguojančias ir formuojančias sveikos gyvensenos įgūdžius pagal visuomenės sveikatos poveikio sritis. Programa sudaroma iš priemonių, kurios yra skirtos įgyvendinti Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nustatytas prioritetines sveikatinimo sritis ir priemonių, kurios yra  reikalingos Savivaldybės strateginio veiklos plano Sveikatos apsaugos programos uždaviniams įgyvendinti.

2024 m. prioritetinės sveikatinimo kryptys, pagal kurias teikiamos visuomenės sveikatos projektų paraiškos:

  1. Psichikos sveikatos stiprinimas;
  2. Savivaldybėje vyraujančių ligų prevencija;
  3. Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas bei palankios sveikatai aplinkos kūrimas;
  4. Sveikatos priežiūros paslaugų ir efektyvumo gerinimas, sveikatos srities specialistų kvalifikacijos kėlimas.

Paraiškos teikiamos el. paštu [email protected] arba fiziniu būdu užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta: „Paraiška visuomenės sveikatos projektų konkursui“ ir Projekto pareiškėjo pavadinimas bei adresas iki 2024 m. vasario 26 d.

Kontaktinis asmuo – Eglė Sadauskaitė, Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja-savivaldybės gydytoja, el. paštas [email protected]

Formos

Įsakymai dėl lėšų skyrimo