Informacija keliaujantiems

Europos sveikatos draudimo kortelė

Europos sveikatos draudimo kortelė (ESDK) yra dokumentas, patvirtinantis privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) apdrausto asmens teisę gauti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) apmokamas būtinosios medicinos pagalbos paslaugas laikino buvimo Europos Sąjungos (ES), Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje metu.ESDK išduoda teritorinės ligonių kasos asmenims apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikoje. Jei asmuo praranda apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu statusą ESDK išdavusioje šalyje, naudotis kortele nebegalima.

Europos sveikatos draudimo kortelės užsakymas

Prašymo išduoti ESDK blanką galima gauti teritorinėje ligonių kasoje (TLK) arba iš TLK atstovo savivaldybėje. Prašymo blankas taip pat skelbiamas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) interneto svetainėje arba prisijungus prie VLK informacinės sistemos žinotina, kad ši sistema neveikia atsidarius „Internet Explorer“ naršyklę) ir užpildžius elektroninę ESDK užsakymo formą. Pageidaujant, registruotu laišku ESDK gali būti nemokamai pristatyta Lietuvoje nurodytu užsakovo adresu.

Elektroninis užsakymas išduoti Europos sveikatos draudimo kortelę

Prieš užsakant kortelę, būtina pasitikrinkite, ar esate draustas privalomuoju sveikatos draudimu. Pasitikrinti, ar esate apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu galite Valstybinė Ligonių Kasa. Atkreiptinas dėmesys, kad dėl ESDK išdavimo, dokumentų, reikiamų kortelei gauti, pildymo, informacijos apie ESDK teikimo ir kitais klausimais, reikia kreiptis į TLK, kuriai asmuo pateikė prašymą.

Kaip elgtis, jei išvykdami į užsienį nepasiėmėte ESDK?

Jie išvykote iš Lietuvos nepasiėmę ESDK arba kelionės metu ją praradote ir Jums skubiai prireikia kreiptis dėl būtinosios medicinos pagalbos į ES šalies gydymo įstaigą, galite prisijungti prie VLK informacinės sistemos ir savarankiškai, saugiai bei greitai susiformuoti sau ir (ar) nepilnamečiams savo šeimos nariams sertifikatus, laikinai pakeičiančius ESDK (toliau – Sertifikatas). Tam kad galėtume Jus identifikuoti, reikia prisijungti per Elektroninių valdžios vartų portalą.

Svarbu žinoti, kad Sertifikatas išduodamas tik už laikotarpį neankstesnį kaip 3 mėnesiai nuo užsakymo pateikimo dienos. Sertifikato galiojimo pabaigos data negali būti vėlesnė nei einamojo kalendorinio mėnesio pabaigos data.

Svarbi sąlyga Sertifikato suformavimui – tuo laikotarpiu, už kurį norite suformuoti Sertifikatą, Jūs privalote būti apdraustas PSD Lietuvoje. 

Jei neturite galimybės prisijungti prie e-valdžios vartų ir užsakyti Sertifikato bei atsiųsti jo į savo mobilųjį telefoną ar kitą įrenginį, kreipkitės į šalies, kurioje viešite, vietos valstybinio sveikatos draudimą įstaigą. Ši įstaiga kreipsis į Lietuvos Respublikos teritorinę ligonių kasą pagal Jūsų gyvenamąją vietą su prašymu atsiųsti ESDK pakeičiantį Sertifikatą.

Jei viešėdami ES ar EEE šalyse narėse, Šveicarijoje ar Jungtinėje Karalystėje neturėjote nei ESDK, nei ją pakeičiančio Sertifikato, suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidas teks apmokėti patiems. Tačiau grįžę į Lietuvą, Jūs galėsite kreiptis į teritorinę ligonių kasą pagal savo gyvenamąją vietą dėl išlaidų kompensavimo.