Savivaldybės mokinių taryba

 

 

Druskininkų savivaldybės mokinių taryba – prie Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus veikiantis, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių tarybų deleguotų atstovų sudarytas mokinių susivienijimas, atstovaujantis mokinių interesams bei konstruktyviai dalyvaujantis vaikų ir jaunimo politikos formavime.

 

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ TARYBOS INICIATYVOS

Tarptautinės jaunimo dienos minėjimas

Druskininkų savivaldybės mokinių taryba kasmet organizuoja renginį, skirtą tarptautinei jaunimo dienai paminėti. Jaunimo dienos minėjimas pažymimas įvairiomis kūrybinėmis veiklomis, koncertais į kuriuos kviečiami jauni žmonės (nuo 14 – 29 m.)

Druskininkų savivaldybės mokyklų mokinių tarybų konferencijos

Druskininkų savivaldybės mokinių taryba organizuoja savivaldybės mokyklų mokinių tarybų konferencijas. Jose dalinasi ir kviečia kitas tarybas dalintis gerąja patirtimi, sėkmingai mokyklose įgyvendintais projektais, akcijomis, sprendžiant mokyklos bendruomenės problemas. Diskutuojama apie galimas savivaldybės mokyklų mokinių tarybų bendradarbiavimo kryptis.

Naktinis tinklinis

Druskininkų savivaldybės mokinių taryba organizuoja jau tradicija tapusį renginį „Naktinis tinklinis“. Tokie naktiniai renginiai jaunimo tarpe ypatingai populiarūs ir laukiami. „Naktinis tinklinis“ kasmet sulaukia vis daugiau dalyvių, ir dar daugiau žiūrovų, kurių neišgąsdina net lietingas 


Kalėdinis tinklinis

2023 m. pabaigoje prieš pat Kalėdas Druskininkų savivaldybės mokinių taryba organizavo „Kalėdinį tinklinį“. Draugiškame turnyre sudalyvavo net 7 jaunimo komandos. Pabaigus žaidimą visi dalyviai buvo apdovanoti medaliais, o po apdovanojimų galėjo vaišintis picomis. Kaip anksčiau organizuoti panašaus pobūdžio renginiai ir šis – susilaukė begalės dalyvių ir žiūrovų.