Jaunimo reikalų taryba

Druskininkų savivaldybės jaunimo reikalų taryba yra visuomeninė patariamoji institucija, lygiateisės partnerystės pagrindu sudaryta iš 8 narių, savivaldybės tarybos narių, savivaldybės administracijos ir jaunimo atstovų.

Jaunimui atstovauja viešai organizuotame visuotiniame jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių (studentų) savivaldų atstovų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, susirinkime išrinkti Aurėja Dailydaitė, Kamilė Šapašnikovaitė, Laura Večerkauskaitė ir Justas Vilūnas.  Savivaldybės tarybai ir administracijai atstovauja tarybos nariai Agnė Jezepčikaitė – Gaidienė ir Artūras Skausmenis, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Diana Brown ir Švietimo skyriaus vedėja Jurgita Naruckienė. Jaunimo reikalų koordinatorius administruoja savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, sudaro sąlygas efektyviai ir kokybiškai jos veiklai.