Civilinė sauga ir mobilizacija

Civilinė sauga apima prevencines priemones, kuriomis siekiama sumažinti būsimų ekstremaliųjų situacijų ar nelaimių poveikį, ir pagalbą gyventojams, kuriems jos reikia po gaivalinės ar žmogaus sukeltos nelaimės. Šioje skiltyje pateikiama visa aktuali informacija.


Mobilizacija

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas – krašto apsaugos sistemos institucija, kuri dalyvauja Krašto apsaugos ministerijai formuojant valstybės mobilizacijos, priimančiosios šalies paramos ir pilietinio pasipriešinimo politiką, administruoja civilinių mobilizacijos institucijų, ūkio mobilizacijos subjektų pasirengimą mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramai teikti, mobilizacijos ir demobilizacijos vykdymą, civilinių mobilizacijos institucijų, ūkio mobilizacijos subjektų dalyvavimą teikiant priimančiosios šalies paramą.

Aktuali informacija, kada ir kas skelbia mobilizaciją, ką paskelbus mobilizaciją turi daryti karo prievolininkai ir civiliai gyventojai, valstybės ir savivaldybių institucijos, ūkio subjektai: