Atviras jaunimo centras

Druskininkų jaunimo užimtumo centras – atviras jaunimo centras, kuriame jauniems žmonėms įvairiose veiklose sudaromos galimybės išbandyti save, išmokti bendrauti ir bendradarbiauti: per praktinę veiklą kuriamas jų patyrimas, formuojami socialiniai įgūdžiai, sprendžiamos jų problemos. Didelis dėmesys skiriamas mažiau galimybių turinčio jaunimo asmenybės ugdymui, socialinės atskirties mažinimui.

Veiklos tikslas – vykdant darbą su jaunimu ir dirbant atviro darbo su jaunimu principais, įtraukti jaunimą į socialiai reikšmingą veiklą ir didinti jaunimo integraciją į visuomenę.

Veiklos sritys:

  • padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį savivaldybės ir šalies gyvenimą;
  • skatinti jaunimo saviraišką ir iniciatyvą, suteikti jauniems žmonėms galimybę realizuoti save ir įgyvendinti turimas idėjas;
  • organizuoti jaunimo užimtumą, plėsti turiningo laisvalaikio pasiūlą, formuoti pramogų kultūrą;
  • rinkti, kaupti ir nemokamai teikti jaunimui, jaunimo organizacijoms informaciją, susijusią su galimybėmis dalyvauti įvairių fondų skelbiamuose konkursuose, programose, konsultuoti jaunimą jam rūpimais laisvalaikio užimtumo, dalyvavimo aktyvioje veikloje galimybių klausimais;
  • skatinti jaunimo savanorystę, sudaryti sąlygas įgyti reikalingų žinių atitinkamose srityse ir įgauti praktinių įgūdžių;
  • ugdyti jaunimo verslumą;
  • telkti savivaldybės jaunimą bendroms aktualioms problemoms spręsti, skatinti tarptautinį jaunimo bendradarbiavimą.

Druskininkų jaunimo užimtumo centro įstatai 

Daugiau apie Druskininkų jaunimo užimtumo centrą 

 

 

Jaunimo galimybės Druskininkuose