Pranešėjų apsauga

Teisės aktai

Informacijos apie pažeidimus Druskininkų savivaldybės administracijoje teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie Druskininkų savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Administracijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Administracijoje gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, Administracijoje ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

  • tiesiogiai atvykęs pas Kompetentingą subjektą adresu Vasario 16 – osios g. 7, Druskininkai;
  • atsiųsti informaciją Administracijos elektroninio pašto adresu [email protected];
  • atsiųsti pranešimą paštu adresu Vasario 16 – osios g. 7, Druskininkai; Siunčiant pranešimą paštu, po Administracijos pavadinimu, turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus teisės aktais numatyta atsakomybė.