2023-12-19
Atnaujinimo data: 2023-12-19

Italijoje įvyko ES URBACT projekto „Darnus judumas visiems“ pirmasis susitikimas, kuriame dalyvavo ir Druskininkų savivaldybės atstovai

first image

Feraros mieste, Italijoje gruodžio 6-7 dienomis susitiko 9 projekto „Darnus judumas visiems“ (S.M.ALL – Sutainable Mobility for ALL) partneriai, kad užbaigtų pradinį projekto etapą – dabartinės miestų situacijos analizę.

Tarptautinis susitikimas „Pasiruošęs veikti“ leido partneriams susitikti ir daugiau sužinoti apie miestus, jų poreikius ir partnerių perspektyvas, susijusias su darnaus judumo sprendimų prieinamumu.

Dvi dienas trukusiose diskusijose ir pristatymuose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas pirmojo tinklo veiklos etapo – aktyvinimo – rezultatams, kuris buvo sukurtas projekto vadovaujančio eksperto Dr. Pietro Elisei. Ekspertų vizitų pas miestus-partnerius rezultatai paskatino apibrėžti pradinį tyrimą, kuris bus pagrindinis 2024 ir 2025 m. atliekamų darbų dokumentas.

Darnaus judumo  principų pagrindų apžvalgą ir daugiau peno apmąstymams suteikė pagrindinis pranešimas, kurią pristatė prof. Federico Cavallaro iš IUAV universiteto (Venecija), kuris paskatino diskusiją apie greitus ir lėtus pokyčius ir kitus aktualius darnaus judumo klausimus.

Druskininkų savivaldybės vicemero Lino Urmanavičiaus vadovaujama delegacija pristatė kurortą, miesto pasiekimus ir planus darnaus judumo ir prieinamumo srityse. Išsigryninta tikslinė auditorija – žmonės su judėjimo negalia - jų labui bus siekiama pokyčių projekto rėmuose.

„Darnus judumas visiems“ yra projektas, kuriuo siekiama sukurti darnaus ir prieinamo judumo sprendimų planą pažeidžiamoms grupėms, pavyzdžiui, vaikams, pagyvenusiems žmonėms, neįgaliesiems ir kitoms grupėms. S.M.ALL bendruomenė vienija darnaus judumo mieste patirtį siekdama paskatinti reikšmingus pokyčius miestų erdvėse, padaryti jas įtraukesnes ir prieinamesnes visiems.

Projekte kartu su Druskininkų saivaldybe dalyvauja 9 partneriai - Pagrindinis - Ferara miestas, (ITALIJA), Larisa (GRAIKIJA), Komotinė (GRAIKIJA), 4 savivaldybių asociacija „Quadrilatero Urbano“ (Barselos, Bragos, Famalicão, Gimarães savivaldybės) (PORTUGALIJA), Sofijos savivaldybė (BULGARIJA), Strasbūro Eurometropolis (PRANCŪZIJA), Škofja Loka (SLOVĖNIJA), Bukarešto-Ilfovo metropolinės teritorijos bendruomeninės plėtros asociacija (RUMUNIJA). 

Susijusios naujienos