UAB„Druskininkų vandenys“ valdyba

Valdyba išrinkta 4 metų laikotarpiui (2023 m. lapkričio 9 d. – 2027 m. lapkričio 9d.)

Valdyba patvirtinta 2023 m. lapkričio 8 d. mero potvarkiu Nr. M3-236

Bendrovės valdybą sudaro:

AGNĖ BARANAUSKAITĖ (pirmininkas) – Druskininkų savivaldybės administracijos (toliau - Savivaldybės administracijos) Ūkio skyriaus vedėja, turinti kompetenciją aplinkos inžinerijos srityje;

JURGITA BALČIŪTĖ – Druskininkų savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja, turinti kompetenciją vadybos srityje;

VAIVA KIRKAUSKIENĖ – Administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja, turinti kompetenciją teisės srityje;

VYTAS CHOCHA, nepriklausomas valdybos narys, turintis kompetenciją mechanikos inžinerijos srityje.

VLADZĖ PRUNSKIENĖ, nepriklausoma valdybos narė, turinti kompetenciją ekonomikos srityje.

DOVILĖ RAČIENĖ, nepriklausoma valdybos narė, turinti kompetenciją teisės srityje.