UAB „DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIS“ VALDYBA

Valdyba išrinkta 4 metų laikotarpiui (2023 m. lapkričio 9 d. – 2027 m. lapkričio 9 d.)

Valdyba patvirtinta 2023 m. lapkričio 8 d. mero potvarkiu Nr. M3-235

Bendrovės valdybą sudaro:

DIANA BROWN - Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, turinti kompetenciją vadybos srityje;

VIDA KRISIUVIENĖ, Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, valdybos narė, turinti kompetenciją ekonomikos srityje.

RASA VILŪNIENĖ - Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, turinti kompetenciją ekonomikos srityje.

ALVYDAS KARLONAS, nepriklausomas valdybos narys, turintis kompetenciją vadybos srityje.

VIRGINIJA PAVALKIENĖ, nepriklausoma valdybos narė, turinti kompetenciją teisės srityje.

ALVYDAS VALENTA, nepriklausomas valdybos narys, turintis kompetenciją statybos inžinerijos srityje.