Psichologinė pagalba

[[#ex]]

PSICHOLOGINĖ PAGALBA

VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centre vaikus ir jaunimą konsultuoja du psichiatrai ir du psichologai.

Daugiau informacijos:

Kur kreiptis? Į VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centrą. Paslaugos nemokamos.   

VšĮ Druskininkų jaunimo užimtumo centras įgyvendina Druskininkų savivaldybės finansuojamą projektą, kurio metu neoficialioje aplinkoje jaunimas gali individualiai konsultuotis su psichologais įvairiomis jiems rūpimomis temomis. Taip pat organizuojami grupiniai tėvų, jaunimo užsiėmimai su profesionaliais psichoterapeutais, kurių metu tiek jaunimas, tiek tėvai įgyja specifinių žinių, patirties apie paauglystėje kylančius sunkumus ir kaip su jais susidoroti auginant paauglį.

Daugiau informacijos: 

Kur kreiptis? Į VšĮ Druskininkų jaunimo užimtumo centrą, tel. +370 606 49 625. Paslaugos nemokamos.   

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuoja dviejų psichologų konsultacijas. Abu psichologai teikia konfidencialias konsultacijas jaunimui individualiai arba grupėje.

Daugiau informacijos:

Kur kreiptis? Į Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biurą: paaugliams ir suaugusiems tel. +370 622 81 798, jaunuoliams 14-29 m.  tel. +370 645 57 665, el.p.  [email protected].  Paslaugos nemokamos. 


KONSULTACINĖ IR METODINĖ PAGALBA

Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai teikia konsultacinę ir metodinę pagalbą tėvams, mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP), psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių vaikų (mokinių) ugdymo bei jo organizavimo klausimais, taip pat atlieka vaiko (mokinio) galių ir sunkumų, raidos ypatumų bei sutrikimų, pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, SUP bei brandumo priešmokykliniam ugdymui įvertinimą, nustato SUP lygį, prireikus – skiria specialųjį ugdymą bei švietimo pagalbą, siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus. 

Daugiau informacijos:

Kur kreiptis? Į Druskininkų švietimo centrą, tel. +370 313 51 455, el. p. [email protected] . Paslaugos nemokamos.

[[#ex]]