2023-04-26 Atnaujinimo data: 2023-05-18
Spausdinti/Atsisiųsti

Aukštos gyvenimo kokybės užtikrinimas

  1. Aukšta viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas Druskininkų savivaldybėje bus siekiama pagerinti viešųjų paslaugų kokybę pritraukiant gyventi ir dirbti naujus bei ugdant esamus aukštos kvalifikacijos sveikatos, švietimo, turizmo, kultūros, socialinės, viešojo valdymo ir kitų sričių specialistus. Siekiant ženkliai pagerinti mokinių pasiekimus, bus siekiama sukurti visapusišku ugdymu paremtą, skirtingus besimokančiųjų poreikius atliepiančią bei jų potencialą atskleidžiančią švietimo paslaugų sistemą. 16 Bus kuriama ir plėtojama moderni sveikatos ir socialinė apsauga, siekiant užtikrinti konkurencingas sveikatos paslaugas Lietuvos lygiu ir atliepti individualius asmens ir jo šeimos socialinius poreikius, mažinant socialinę atskirtį savivaldybėje ir didinant visų asmenų galimybes pilnavertiškai dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Ypatingas dėmesys bus skiriamas jaunimo bendruomenės stiprinimui ir įgalinimui, siekiant užtikrinti bendrosios kultūros ir sąmoningumo augimą bei formuoti ateities lyderius. Bendradarbiaujant bendruomenei ir už viešąjį saugumą atsakingoms institucijoms, bus siekiama kurti saugią gyvenimo aplinką taip užtikrinant aukštą saugumo lygį savivaldybėje.
  2. Išskirtinių kultūros, turizmo ir sporto paslaugų pasiūla Siekiant atliepti augančius savivaldybės gyventojų poreikius ir pritraukti daugiau kurorto svečių, bus vystoma išskirtinė, įtrauki ir kokybiška kultūra bei skatinamas darnus ir tvarus turizmas. Didelis dėmesys bus skiriamas sporto turizmo paslaugų vystymui ir aukšto sporto meistriškumo renginių skatinimui ir organizavimui, taip pat kultūros, sveikatinimo ir sporto infrastruktūrą plėtrai.
  3. Darni verslo plėtra ir bendradarbiavimas Bus siekiama kurti palankią aplinką verslui gerinant verslo vystymo sąlygas, tobulinant verslo informavimo sistemas bei plėtojant investicinę aplinką verslui. Siekiant sumažinti turizmo ir svetingumo sektoriuje kylančias rizikas ir atliepti savivaldybės gyventojų poreikius, bus didinama verslo sričių įvairovė skatinant bendruomenės verslumą, aktyviai kuriant galimybes verslo diversifikavimui bei skatinant vietinio užimtumo iniciatyvas.