Parama būstui išsinuomoti

[[#ex]]

Socialinio būsto nuoma

Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos:

 • kurių už kalendorinius metus deklaruotas turtas ir gautos pajamos neviršija paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme  nustatytų pajamų ir turto dydžių:
Asmuo/šeima Grynosios metinės pajamos Turtas
Asmuo be šeimos 40 VRP 56 VRP
Dviejų ar trijų asmenų šeima 80 VRP 112 VRP
Keturių ar daugiau asmenų šeima 23 VRP vienam asmeniui 56 VRP vienam asmeniui
 • Lietuvoje neturi nuosavybės teise priklausančio būsto arba nuosavybės teise turimas būstas yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtine liga;
 • Deklaruoja gyvenamąją vietą Druskininkų savivaldybės teritorijoje.

Valstybės remiamų pajamų dydis (VRP)

Jūsų veiksmai:

 • Deklaruokite nuosavybės teise turimą turtą ir gautas pajamas (pateikite VMI Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją FR0001. Nepamirškite joje nurodyti gautų pajamų).
 • Kreipkitės į savivaldybę, kurioje deklaruojate gyvenamąją vietą, pateikdami nustatytos formos prašymą (BP-3 ).
 • Prie prašymo pateikite užpildytą 6 priedą (Pajamų, kurios, vadovaujantis piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašas).
 • Socialinio būsto nuomos mokesčio dydžiai yra apskaičiuojami pagal patvirtintą metodiką.

Būsto nuoma privačiame sektoriuje, gaunant būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją

Svarbūs pokyčiai 2024 metais – informuojame, kad nuo 2024-01-02 pasikeitė ir įsigaliojo Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimai (juos rasite čia).

Pagal naująją Įstatymo 10 str. 1 d. 3 p. redakciją būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos nebebus mokamos asmenims ar šeimoms, kurie:

 • išsinuomojo būstą, priklausantį jų ar jų šeimos narių artimiesiems giminaičiams (tėvams, vaikams, seneliams, vaikaičiams, broliams, seserims). Todėl nuo šiol, norint gauti kompensaciją, prie visų reikalingų dokumentų dar reikės pridėti ir pažymą apie artimo giminystės ryšio tarp nuomininko ir nuomotojo nebuvimą (ją išduoda VĮ „Registrų centras“. Teikiant prašymą dėl pažymos išdavimo, reikės pateikti nuomotojo sutikimą dėl giminystės ryšio tikrinimo. Šis reikalavimas negalioja juridiniams asmenims);
 • išsinuomojo švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų nuomojamus nuosavybės, patikėjimo, panaudos ar kita teise valdomus bendrabučius;
 • išsinuomojo būstą, kurio metinė nuomos kaina viršija 60 proc. asmens ar šeimos metinių pajamų;
 • kurių 40 proc. pajamų dalis per mėnesį lygi arba didesnė už nuomos kainą (pagal naująją Įstatymo 18 str. 2 d. redakciją).

Keičiasi kompensacijų apskaičiavimai ir dydžiai

 • Nuo 2024-01-02 kompensacija bus apskaičiuojama pagal naujas taisykles: iš mėnesinio nuomos sutartyje nurodyto būsto nuomos mokesčio dydžio atimant 40 proc. asmens ar šeimos pajamų per mėnesį.
 • Bus taikomos „lubos“ kompensacijos dydžiui – ji negalės būti didesnė nei 1 VRP vienam asmeniui (176 Eur). Šeimos atveju šis skaičius indeksuojamas pagal formulę.

Pagal Įstatymo 18 str. 2 d. pakeitimą būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis apskaičiuojamas taip: iš būsto nuomos sutartyje nurodyto būsto nuomos mokesčio dydžio atimama 40 proc. pagal 18 str. 1 d. apskaičiuotų asmens ar šeimos pajamų, ir kompensacija negali būti didesnė nei 1 VRP dydžio vienam asmeniui ar 1 VRP x (1 + 0,2 x n) (n – šeimos narių skaičius) šeimoms.

Jeigu apskaičiuota asmens ar šeimos 40 proc. pajamų dalies suma yra didesnė už būsto nuomos sutartyje nurodytą būsto nuomos mokesčio dydį arba jam lygi, kompensacija nemokama.

Teisę į nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos:

 • kurie atitinka visus šiuos reikalavimus, kurių už kalendorinius metus deklaruotas turtas ir gautos pajamos (deklaracijos forma FR0001) neviršija  Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme  nustatytų pajamų ir turto dydžių:

Asmuo/šeima

Grynosios metinės pajamos

Turtas

Asmuo be šeimos

51 VRP

56 VRP

Dviejų ar trijų asmenų šeima

106 VRP

112 VRP

Keturių ar daugiau asmenų šeima

31 VRP vienam asmeniui

56 VRP vienam asmeniui

 • Lietuvoje neturi nuosavybės teise priklausančio būsto arba nuosavybės teise turimas būstas yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtine liga;
 • Deklaruoja gyvenamąją vietą Druskininkų savivaldybės teritorijoje;
 • Ne trumpiau kaip vieneriems metams sudarė būsto nuomos sutartį, pagal kurią išsinuomojo fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybę ir artimus šeimos narių giminaičius) priklausantį būstą, esantį Druskininkų savivaldybės teritorijoje. Nuomos sutartis privalo būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre.
 • Išsinuomojo būstą, kurio metinė nuomos kaina yra mažesnė nei 60 proc. asmens ar šeimos metinių pajamų;
 • 40 proc. pajamų dalis per mėnesį yra mažesnė už nuomos kainą (pagal naująją Įstatymo 18 str. 2 d. redakciją).

Valstybės remiamų pajamų dydis (VRP)

Jūsų veiksmai:

 • Deklaruokite nuosavybės teise turimą turtą ir gautas pajamas (pateikite VMI Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją FR0001. Nepamirškite joje nurodyti gautų pajamų).
 • Kreipkitės į savivaldybę, kurioje deklaruojate gyvenamąją vietą, pateikdami nustatytos formos prašymą.  (BP-4)
 • Pateikite ne trumpiau kaip vieneriems metams sudarytą ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotą būsto nuomos sutartį;
 • Prie prašymo pateikite užpildytą 6 priedą (Pajamų, kurios, vadovaujantis piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašas).
 • Pridėkite VĮ „Registrų centras“ pažymą apie artimo giminystės ryšio tarp nuomininko (jo šeimos narių) ir nuomotojo nebuvimą.

[[#ex]]

Atsakingas specialistas