Seniūnaitijos

 Seniūnijos teritorija suskirstyta į 5 seniūnaitijas -  Ilgio, Neravų, Ratnyčėlės, Raigardo ir Viečiūnų.

Seniūnaitijos seniūnaitis renkamas 4 metams. Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais, jo teisės ir pareigos yra:

  1. atstovauti seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose;
  2. skatinti seniūnaitijos gyventojus prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją (kelius, gatves, aikštes, kapines ir kitus infrastruktūros objektus), plėtoti ir organizuoti kaimo (miesto, miestelio) kultūrinį ir sportinį gyvenimą;
  3. prireikus dalyvauti organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su tarybos nariais, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų atstovais;
  4. gauti informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų, Vyriausybės atstovo funkcijas ir darbo laiką. Šią informaciją seniūnaičiui teikia seniūnas;
  5. gauti savivaldybės institucijų parengtus teisės aktų projektus ir priimtus teisės aktus, susijusius su seniūnaitijos gyventojais, dalyvauti savivaldybės tarybos komitetų ir savivaldybės tarybos posėdžiuose, kai svarstomi klausimai, susiję su seniūnaitijos gyventojais, ir pareikšti seniūnaitijos gyventojų nuomonę apie poreikius ir interesus šiais klausimais, siūlyti problemų sprendimo variantus;
  6. teikti informaciją seniūnaitijos gyventojams apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir jos padalinių, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų, Vyriausybės atstovo funkcijas, jų darbo laiką ir darbo tvarką

2023 m. spalio 2 – spalio 6 d. Viečiūnų seniūnijos seniūnaitijose vyko seniūnaičių rinkimai. 

Eil. nr. Seniūnaitis Seniūnaitija El. paštas Telefono numeris
1. Ramunė Paulauskienė Ilgio [email protected]

+370 687 66845

2. Rima Bocisienė Neravų [email protected] +370 618 13644
3. Edita Remeikienė Raigardo [email protected] +370 615 13461
4. Vida Barkauskienė Ratnyčėlės [email protected] +370 686 77358
5. Daiva Stoncelienė Viečiūnų [email protected] +370 616 91520