Išplėstinės seniūnaičių sueigos

Išplėstinė seniūnaičių sueiga yra seniūnaičių ir seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų susirinkimas. Išplėstinės seniūnaičių sueigos veikla grindžiama kolegialumo, demokratijos, teisėtumo ir viešumo principais:

  • Sprendžiami klausimai, susiję su visiems tos teritorijos gyventojams svarbiais reikalais, svarstomi klausimai dėl seniūnijos veiklos gerinimo ir teikiami pasiūlymai savivaldybės administracijos direktoriui ir merui. Sueigos sprendimai yra rekomendaciniai, tačiau kompetentinga savivaldybės institucija privalo juos įvertinti
  • Sprendimo priėmimo teise dalyvauja seniūnijos seniūnaičiai ir bendruomeninių organizacijų deleguoti atstovai. Patariamojo balso teise gali dalyvauti veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai.
  • Išplėstinė seniūnaičių sueiga renkasi savo iniciatyva arba seniūno kvietimu.