Seniūnaitijos

Seniūnijos teritorija suskirstyta į 5 seniūnaitijas -  Avirio, Seiros, Bilso, Klonio ir Stračiūnų.

Seniūnaitijos seniūnaitis renkamas 4 metams. Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais, jo teisės ir pareigos yra:

  1. atstovauti seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose;
  2. skatinti seniūnaitijos gyventojus prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją (kelius, gatves, aikštes, kapines ir kitus infrastruktūros objektus), plėtoti ir organizuoti kaimo (miesto, miestelio) kultūrinį ir sportinį gyvenimą;
  3. prireikus dalyvauti organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su tarybos nariais, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų atstovais;
  4. gauti informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų, Vyriausybės atstovo funkcijas ir darbo laiką. Šią informaciją seniūnaičiui teikia seniūnas;
  5. gauti savivaldybės institucijų parengtus teisės aktų projektus ir priimtus teisės aktus, susijusius su seniūnaitijos gyventojais, dalyvauti savivaldybės tarybos komitetų ir savivaldybės tarybos posėdžiuose, kai svarstomi klausimai, susiję su seniūnaitijos gyventojais, ir pareikšti seniūnaitijos gyventojų nuomonę apie poreikius ir interesus šiais klausimais, siūlyti problemų sprendimo variantus;
  6. teikti informaciją seniūnaitijos gyventojams apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir jos padalinių, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų, Vyriausybės atstovo funkcijas, jų darbo laiką ir darbo tvarką.

2023 m. spalio 2 – spalio 6  Leipalingio seniūnijos seniūnaitijose vyko seniūnaičių rinkimai. 

Eil. nr. Seniūnaitis Seniūnaitija El. paštas Telefono numeris
1. Saulius Valentukonis Avirio

[email protected]

+370 601 52773
2. Arvydas Bozys Bilso

[email protected]

+370 698 87609
3. Tadas Zakarackas  Klonio

[email protected]

+370 612 32240
4. Julija Andriuškevičienė Seiros [email protected] +370 682 72312
5.

Rokas Remeika

Stračiūnų

[email protected]

+370 622 49046