Druskininkų savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 55 355
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264Horizontalus meniu
 • Savivaldybė
 • Atributika
  Garbės piliečiai
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Istorija
  Strategija
 • Meras
 • Meras
  Mero pavaduotojas
  Mero patarėjai
  Mero veiklos ataskaitos
 • Taryba
 • Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Nuolatinės komisijos
  Etikos komisija
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos komitetų posėdžiai
  Tarybos kadencijos
  Veiklos ataskaitos
  Ataskaitų suvestinė
  Kita
 • Pirmas
 • Vertikalus kairėje
 • Turizmas
 • Projektai ir investicijos
 • Vykdomi projektai
  Įgyvendinti projektai
  Planuojami projektai
  Pasiūlymai investuotojui
  Vykdomų projektų aktualijos
  Kultūros paveldas abipus sienos
  Turizmui draugiški miestai
  Išmanusis miestas IX
 • Finansai ir verslas
 • Biudžetas
  Mokesčiai
  Vietinės rinkliavos
  Valstybės rinkliavos
  Licencijų, leidimų išdavimas
  Lengvatos
  Parama verslui
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Švietimas Sportas
 • Veikla
  Švietimo įstaigos
  Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
  Bendrasis ugdymas
  Metodinė veikla
  Neformalusis vaikų švietimas
  Neformalus vaikų švietimas papildantis formalųjį švietimą
  Specialusis ugdymas
  Švietimo pagalba
  Priėmimas į švietimo įstaigas
  Egzaminų rezultatai
  Neformalus suaugusiųjų švietimas ir tęstinis mokymasis
  Jaunimas
  Vaikų vasaros poilsis
  Vaikų vasaros stovyklos
  Sportas
 • Kultūra
 • Kultūros naujienos
  Kultūros įstaigos
  Druskininkų kultūros centras
  Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka
  Muziejai ir galerijos
  Ryškiausi renginiai
  Asociacijos ir menininkai
  Dokumentai
 • Socialinė parama
 • Piniginė socialinė parama
  Būsto šildymo kompensacijos
  Išmokos vaikams
  Socialinės paslaugos
  Neįgaliųjų dienos centras
  Socialinės priežiūros akreditacija
  Asmeninė pagalba
  Globa
  Atvejo vadyba
  Užimtumas
  Pritaikymas neįgaliesiems
  Parama maisto produktais
  Parama mokiniams
  Mokesčio už darželį mažinimas
  Savivaldybės skiriama parama
 • MIESTO ŪKIS IR INFRASTRUKTŪRA
 • Šiluma
  Aplinkosauga
  Vanduo
  Transportas
  Būstas
  Statinių priežiūra
  Leidimai žemės darbams
  Kapinių priežiūra
  Bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka ir skyrimas
  Infrastruktūra
  Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimas
 • Seniūnijos
 • Leipalingio seniūnija
  Aktualijos
  Leipalingio seniūnijos kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
  Viečiūnų seniūnija
  Aktualijos
  Viečiūnų seniūnijos kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
 • KAIMIŠKOSIOS BENDRUOMENĖS
 • Savivaldybės įstaigos
 • savivaldybės valdomos įmonės
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Civilinė sauga
 • Mobilizacija
 • Jaunimas
 • Jaunimo reikalų taryba
  Viešosios paslaugos ir infrastruktūra
  Savanorystė
  Aktualijos
 • TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS
 • ADMINISTRACIJA
 • Struktūra ir kontaktinė informacija
 • Administracijos vadovai
  Valdymo struktūros schema
  Savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Norminiai teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Valstybės garantuojama teisinė pagalba
  Vartotojų teisių apsauga
  Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas
 • Savivaldybės administracijos darbo taryba
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Lėšos veiklai viešinti
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Posėdžių salių nuoma
 • Administracinė našta
 • Paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Karjera
 • Pranešėjų apsauga
 • Administravimas
 • Atsijungti
 • Korupcijos prevencija
 • Naujienų prenumerata
 • Švietimo naujienos

  Karjeros specialistų tinklo vystymas

  Druskininkų savivaldybės administracija yra projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ partnerė.

  Įgyvendinant šį projektą, Druskininkų savivaldybėje pagal mokinių skaičių įdarbinti 4 karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose.

  Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose.

  Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

  Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
  Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur 

  Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

   ____________________

  Kvietimas rinktis NVŠ programas

  Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų mokinius ir jų tėvelius (globėjus, rūpintojus) rinktis neformaliojo vaikų švietimo programas. Su programų sąrašu galite susipažinti čia.  

   ____________________

  DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (NMPP) ĮRANKIUS ATASKAITA 

  ____________________

  Dėl ugdymosi šeimoje

  Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020-05-20 patvirtino Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą ir nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vaikas jo paties ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gali pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas būti ugdomas (ugdytis) šeimoje. Ugdantis šeimoje įgytas išsilavinimas prilyginamas mokykloje įgytam išsilavinimui.

  Pasirinkus ugdymąsi šeimoje, vaiko iki 14 metų tėvai (globėjai, rūpintojai) arba vaikas nuo 14 iki 18 metų, turėdamas tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą, ir pasirinkta ugdymo įstaiga sudarys mokymo sutartį. Mokymo sutartis sudaroma iki pirmos mokslo metų dienos.

  Šiais metais ugdymą(si) šeimoje įgyvendina Druskininkų „Atgimimo“ mokykla.

   ____________________

  NVŠ teikėjai kviečiami teikti paraiškas programų akreditacijai 

  Informuojame, kad prasidėjo NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškų priėmimas. Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu tinklapyje www.nspr.smm.lt iki spalio 1 d. 

  Švietimo, mokslo ir sporto ministras patvirtintas Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas. 

  Pagal jį visos NVŠ programos bus skiriamos į savivaldybės ir nacionalinio lygmens programas. Savivaldybės lygmens NVŠ programoms keliami reikalavimai iš esmės nepakito nuo buvusiųjų iki šiol: ilgėja programų įgyvendinimo laikotarpis – jos turi trukti ne mažiau nei 6 mėnesius (vietoj buvusių 3 mėn.) ir mažiausiai 8 pedagogines valandas per mėnesį. Nacionalinės programos turi atitikti nacionalinius prioritetus, jų rengėjai turi sudaryti galimybes jose dalyvauti visų šalies savivaldybių mokiniams, o dalyvauti vienoje programoje turi bent trijų savivaldybių mokiniai. Savivaldybių lygmens NVŠ programoms finansavimas ir toliau bus skiriamas iš valstybės biudžeto, o nacionalinio lygmens programos 2022–2023 m. bus finansuojamos iš ES struktūrinių fondų lėšų. Pirmąsias programas administruos savivaldybės, o nacionalines – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 

  NVŠ lėšomis programas įgyvendinti gali visi švietimo teikėjai, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas, kurie yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre, turi reikiamas patalpas, įrangą, priemones ir atitinka kitus reikalavimus. Nacionalinio lygmens NVŠ programos švietimo teikėjai turi turėti patirties įgyvendinant NVŠ programas. 

  Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoją Liną Černiauskienę  tel. (8 313 53 372, el. p.  [email protected]  

  NVŠ lėšomis NVŠ programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas, kurie: 

  1. Turi teisę vykdyti švietimo veiklą. 

  2. Registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu www. smir. smm. lt. 

  3. Turi NVŠ programai(-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones. 

  4. Atitinka higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus. 

  5. Turi mokytojų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą turinčių teisę teikti švietimo paslaugas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas. 

  Laisvieji mokytojai, pvz., menininko statusą turintys asmenys, kultūros darbuotojai ir pan., norintys įgyvendinti NVŠ programas: 

  1. Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą turi teisę teikti švietimo paslaugas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas. 

  2. Teisės aktų nustatyta tvarka turi įsigyti verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą. 

  3. Turi registruotis Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu www. smir. smm. lt. ir užpildyti laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę.

  Švietimo teikėjas ŠMIR registruojamas Švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1871 „Dėl Švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

  Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas. 

  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4a573010725411ecb2fe9975f8a9e52e

   

      

   

   

   


   

  Vertinkite: Balsų skaičius: 0

  © 2011 Druskininkų sav. administracija. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.