Druskininkų savivaldybės apdovanojimai
2005 2010 2011 2014 2018
 
Spausdinti
 
English

Savivaldybės biudžetinė įstaiga  
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 55 355,
Faks. (8 313) 55 376
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264
PVM mok. kodas LT100008196411

Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės meras

 

ADMINISTRACIJA
 

Naujienų prenumerata

Įveskite savo el.pašto adresą ir
gaukite mūsų naujienas pirmieji

Savivaldybė Meras Taryba
Pradžia


Savivaldybės naujienos
Svarbi informacija asmenims, teikiantiems keleivių vežimo paslaugas

Informacija asmenims teikiantiems keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi paslaugas

Informuojame, kad 2020 m. sausio mėn. pradžioje įsigaliojo Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso, Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių, Leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių, Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo bei kitų teisės aktų pakeitimai, kuriais aiškiau reglamentuojama keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą paslaugų veikla bei keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi paslaugų veikla, pakeista lengvųjų automobilių, kuriais teikiamos minėtos keleivių vežimo paslaugos, apipavidalinimo tvarka, pakeista leidimų teikti šias paslaugas išdavimo, leidimų galiojimo stabdymo ar leidimų panaikinimo tvarka, nustatyti griežtesni reikalavimai vairuotojams, teikiantiems šias keleivių vežimo paslaugas.

 

2020 m. sausio mėn. pradžioje įsigaliojusiose Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso pakeitimuose yra nustatyta griežtesnė administracinė atsakomybė už Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių ir Kelių transporto kodekso pažeidimus.

Visi lengvieji automobiliai, kuriais teikiama keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą paslauga, privalo ant automobilio priekinio bei galinio stiklų turėti pritvirtintą nustatyto pavyzdžio ženklą, aiškiai identifikuojantį, kad automobilis naudojamas keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugoms teikti. Šis ženklas turi būti pritvirtintas automobilio viduje arba išorėje dešiniajame apatiniame priekinio lango kampe ir dešiniajame viršutiniame galinio lango kampe ir turi būti gerai matomas iš išorės. Ženklas gali būti atspausdintas ant popieriaus, jo ilgis ir plotis ne mažesni kaip 10 cm. Ženklo apačioje esančiame baltame stačiakampyje turi būti įrašytas išduotos individualios veiklos (kodas 49.39) pažymos numeris. Automobilis negali turėti plafono ar kitų apipavidalinimo elementų, kurie nustatyti automobiliams, kuriais teikiamos vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi paslaugos.

Automobiliams, kuriais teikiamos keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi paslaugos, panaikintas reikalavimas ženklinti šių automobilių šonines dureles taksi automobilius išskiriančiomis kvadratėlių juostomis, tačiau taksi atpažinimo ženklas – plafonas ir taksi numeris yra privalomi ir gali būti naudojami tik turint galiojantį leidimą vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi. Buvęs reikalavimas kitoje plafono pusėje skelbti taksi vežėjo pavadinimą ir vežėjo telefoną yra neprivalomas.

Visų keleiviams vežti naudojamą lengvųjų automobilių (M1 klasės transporto priemonių) privalomoji transporto priemonių techninė apžiūra turės būti atliekama kas 12 mėn. (kai transporto priemonių eksploatacijos trukmė iki 5 metų) arba kas 6 mėn. (kai transporto priemonių eksploatacijos trukmė daugiau kaip 5 metai); transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartyse turi būti įvertinta, kad šiomis transporto priemonėmis teikiamos keleivių vežimo paslaugos.

Leidimai vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ar leidimai vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais bus išduodami, tikslinami arba pakeičiami, sustabdomas jų galiojimas, panaikinamas galiojimo sustabdymas ar panaikinamas galiojimas naudojantis valstybės įmonės Registrų centro sukurta ir administruojama valstybės informacine sistema, skirta duomenims ir informacijai apie ūkio subjektams išduotas licencijas tvarkyti vienoje vietoje – Licencijų informacinė sistema. Visi Druskininkų savivaldybės administracijoje išduoti leidimai bus skelbiami Licencijų informacinės sistemos svetainėje https://www.licencijavimas.lt.

Lengvųjų automobilių, kuriais teikiamos keleivių vežimo paslaugos, vairuotojai turi turėti ne mažesnį kaip 2 metų lengvojo automobilio vairavimo stažą, todėl vežėjai, neturintys šio stažo, nežiūrint į tai, kad jiems buvo išduotas leidimas teikti keleivių vežimo paslaugas, šios paslaugos laikinai teikti negali, kol jiems sueis 2 metų lengvojo automobilio vairavimo stažas.

Lengvųjų automobilių, kuriais teikiamos keleivių vežimo už atlygį paslaugos, vairuotojai turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis buvo nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir teistumas nėra išnykęs ar panaikintas arba buvo nuteistas už baudžiamąjį nusižengimą ir yra neatlikęs paskirtos bausmės (išskyrus atvejus, kai asmuo atleistas nuo bausmės atlikimo) taip pat, jeigu jis piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis. Nustatyta, kad  veiklos vykdymo metu vežėjas privalo turėti nepriekaištingą reputaciją patvirtinančius dokumentus – Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ne mažiau kaip prieš vienus metus išduotą dokumentą (pažymą arba išrašą) dėl teistumo (neteistumo) ir Respublikinio priklausomybės ligų centro ne mažiau kaip prieš vienus metus išduotą medicininę pažymą. Asmuo, praradęs nepriekaištingą reputaciją, negali vykdyti keleivių vežimo veiklos.

Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys naudojantis keleivių vežimo organizatoriaus paslaugomis pagal elektroninių ryšių priemonėmis vežėjo su keleiviais sudarytas sutartis Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo nustatyta tvarka. Veiklos vykdymo metu privaloma turėti vežėjo ir keleivių vežimo organizatoriaus sutartį dėl bendradarbiavimo.

Kviečiame visus vežėjus, kuriems Druskininkų savivaldybės administracijoje buvo išduoti leidimai teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą paslaugas, nedelsiant pateikti Druskininkų savivaldybės administracijai nustatytos pavyzdinės formos pranešimus apie keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą (pranešimo forma nustatyta Leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių 1 priede) nurodant duomenis apie keleivių vežimo organizatorius, kurių paslaugomis yra naudojamasi vykdant keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą, bei kitus pasikeitusius duomenis.

Išsamesnės informacijos teirautis Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto D. Lukoševičiaus, tel. 52 117, el. p. dangirdas.l@druskininkai.lt, Vasario 16- osios g. 7, Druskininkai.

Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi paslaugas reglamentuojantys teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.65AD818F5F9C/asr

2. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ebe66c0262311e5bf92d6af3f6a2e8b/asr

3. Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-80 „Dėl Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6c6a2c002d5c11eabe008ea93139d588

4. Leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3-768 „Dėl Leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b67f9b002bc111eabe008ea93139d588

5. Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.872B97C9D41F/asr

6. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. VA-117 „Dėl Keleivių vežimo organizatorių informacijos teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7c1a56802b8f11eabe008ea93139d588

Atgal Spausdinimo versija Archyvas

   Išplėstinė paieška
Prisijungimas gyventojams

 
 

 


 

 

 
Administracijos darbo laikas

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 iki 15.00 val.
Pietų pertrauka: 12-12:45 val. 

Asmenų prašymų ar skundų priėmimo valandos:
Pirmadienį – trečiadienį nuo 7.00 val. iki 17.00 val.
Ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 7.00 iki 15.00 val.

 
Kaip mus rasti?
Susisiekite su mumis
Tel. (8 313) 55 355, 51 517
Faks. (8 313) 55 376
info@druskininkai.lt

 

Visos teisės saugomos. © Druskininkų savivaldybės administracija.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką Druskininkų savivaldybės administracijos sutikimą.
Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.