Druskininkų savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 55 355
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264Horizontalus meniu
 • Savivaldybė
 • Atributika
  Garbės piliečiai
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Istorija
  Strategija
 • Meras
 • Meras
  Vicemerai
  Mero veiklos ataskaitos
  Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorė
 • Taryba
 • Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Nuolatinės komisijos
  Etikos komisija
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos komitetų posėdžiai
  Tarybos kadencijos
  Veiklos ataskaitos
  Ataskaitų suvestinė
  Kita
 • Pirmas
 • Vertikalus kairėje
 • Turizmas
 • Projektai ir investicijos
 • Vykdomi projektai
  Įgyvendinti projektai
  Planuojami projektai
  Pasiūlymai investuotojui
  Vykdomų projektų aktualijos
  Kultūros paveldas abipus sienos
  Turizmui draugiški miestai
  Išmanusis miestas IX
 • Finansai ir verslas
 • Biudžetas
  Mokesčiai
  Vietinės rinkliavos
  Valstybės rinkliavos
  Licencijų, leidimų išdavimas
  Lengvatos
  Parama verslui
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Švietimas Sportas
 • Veikla
  Švietimo įstaigos
  Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
  Bendrasis ugdymas
  Metodinė veikla
  Neformalusis vaikų švietimas
  Neformalus vaikų švietimas papildantis formalųjį švietimą
  Specialusis ugdymas
  Švietimo pagalba
  Priėmimas į švietimo įstaigas
  Egzaminų rezultatai
  Neformalus suaugusiųjų švietimas ir tęstinis mokymasis
  Jaunimas
  Vaikų vasaros poilsis
  Vaikų vasaros stovyklos
  Sportas
 • Kultūra
 • Kultūros naujienos
  Kultūros įstaigos
  Druskininkų kultūros centras
  Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka
  Muziejai ir galerijos
  Ryškiausi renginiai
  Asociacijos ir menininkai
  Dokumentai
 • Socialinė parama
 • Piniginė socialinė parama
  Būsto šildymo kompensacijos
  Išmokos vaikams
  Socialinės paslaugos
  Neįgaliųjų dienos centras
  Socialinės priežiūros akreditacija
  Asmeninė pagalba
  Globa
  Atvejo vadyba
  Užimtumas
  Pritaikymas neįgaliesiems
  Parama maisto produktais
  Parama mokiniams
  Mokesčio už darželį mažinimas
  Savivaldybės skiriama parama
 • MIESTO ŪKIS IR INFRASTRUKTŪRA
 • Šiluma
  Aplinkosauga
  Vanduo
  Transportas
  Būstas
  Statinių priežiūra
  Leidimai žemės darbams
  Kapinių priežiūra
  Bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka ir skyrimas
  Infrastruktūra
  Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimas
 • Seniūnijos
 • Leipalingio seniūnija
  Aktualijos
  Leipalingio seniūnijos kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
  Viečiūnų seniūnija
  Aktualijos
  Viečiūnų seniūnijos kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
 • KAIMIŠKOSIOS BENDRUOMENĖS
 • Savivaldybės įstaigos
 • savivaldybės valdomos įmonės
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Civilinė sauga
 • Mobilizacija
 • Jaunimas
 • Jaunimo reikalų taryba
  Viešosios paslaugos ir infrastruktūra
  Savanorystė
  Aktualijos
 • TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS
 • ADMINISTRACIJA
 • Struktūra ir kontaktinė informacija
 • Administracijos vadovai
  Valdymo struktūros schema
  Savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Norminiai teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Valstybės garantuojama teisinė pagalba
  Vartotojų teisių apsauga
  Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas
 • Savivaldybės administracijos darbo taryba
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Lėšos veiklai viešinti
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Posėdžių salių nuoma
 • Administracinė našta
 • Paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Karjera
 • Pranešėjų apsauga
 • Administravimas
 • Atsijungti
 • Korupcijos prevencija
 • Naujienų prenumerata
 • SAVIVALDYBĖS SKIRIAMA PARAMA

  Druskininkų savivaldybė savo gyventojams, atsižvelgiant į jų prašymus ir atitinkamas aplinkybes, gali skirti paramą iš savivaldybės biudžeto lėšų:

  Vienkartinė pašalpa:

  • sunkios materialinės padėties, ligos, negalios, nedarbo ir kitais svarbiais nenumatytais atvejais
  • gaisro ar dėl kitų aplinkybių netekus turėto būsto ar jo dalies, kai jame asmuo nuolat gyveno, taip pat ūkinio pastato ar jo dalies
  • sulaukus 100 metų amžiaus
  • vienu metu gimus dviem ar trims vaikams
  • iš pataisos įstaigos paleistam asmeniui

  Tikslinė pašalpa:

  • asmens tapatybės ir kitiems būtiniems dokumentams pagaminti ir (ar) tvarkyti
  • dalinai kelionės išlaidoms į darbą apmokėti, kai ilgiau nei metus nedirbęs kaimiškosios vietovės gyventojas įsidarbina
  • išlaidoms už vasaros stovyklą socialinę riziką patiriančiam vaikui apmokėti
  • vaiko, kuriam reikalinga globa (rūpyba), bet laikinoji globa (rūpyba) dar nenustatyta, apgyvendinimo vietos įkūrimo ir išlaikymo išlaidoms (baldų, namų apyvokos ir mokymosi reikmenų, maisto, drabužių, higienos ir kitų prekių įsigijimo) apmokėti

  Periodinė pašalpa:

  • asmeniui, gaunančiam užsienyje paskirtą senatvės pensiją, kurios dydis neviršija 1 valstybės remiamų pajamų dydžio (šiuo metu 157 Eur)
  • pilnamečiui vienam gyvenančiam asmeniui, mirus tėvams (turėtam vieninteliam iš tėvų), jo mokymosi laikotarpiu, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 24 metai
  • vaiko globėjui (rūpintojui), budinčiam globotojui globojamo (rūpinamo) vaiko išlaikymui (mokymosi reikmenų, maisto, drabužių, higienos ir kitų prekių įsigijimui, sveikatos, švietimo ir kitoms būtinoms paslaugoms apmokėti)
  • bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, kai parama, atsiradus sudėtingai situacijai, yra būtina (sunki materialinė padėtis, liga, trauma) ir  kreipimosi metu vidutinės pajamos, tenkančios vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį, yra mažesnės negu trijų valstybės remiamų pajamų dydžio

  Sąlyginė pašalpa:

  • asmeniui, besigydančiam nuo priklausomybių ar užkrečiamųjų (tuberkuliozė ir pan.) ligų
  • asmeniui, dalyvaujančiam užimtumo didinimo, socialinės integracijos, savanoriškos veiklos, nevyriausybinių organizacijų vykdomose socialinėse programose ir priemonėse

  Atsižvelgiant į prašomos paramos rūšį ir dydį, gyventojų prašymus svarsto Druskininkų savivaldybės socialinės paramos teikimo komisija arba Vienkartinės, tikslinės, periodinės, sąlyginės pašalpų skyrimo Druskininkų savivaldybės gyventojams komisija.  

  Pateikiami šie dokumentai:
  1. Prašymas skirti pašalpą (žr. formą).
  2. Dokumentai, susiję su prašymu (medicinos dokumentai išrašai, išlaidas pateisinantys dokumentai, asmens, kuriam sukanka 100 metų, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ar kt.)
  Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

  Dokumentai priimami:

  1. Tiesiogiai Druskininkų savivaldybės administracijoje, Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai, ir Leipalingio bei Viečiūnų seniūnijose.

  2. El. paštu [email protected] (pasirašyti skenuoti ar fotografuoti dokumentai).

  3. Paštu adresu: Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, Vasario 16-osios g. 7, 66168, Druskininkai.

  Konsultacijos teikiamos tel. (8 313) 52543 arba el.p.:

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

   

  Psichologinę ir socialinę reabilitaciją nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomiems asmenims teikiančios bendruomenės

   

  Vertinkite: Balsų skaičius: 0

  © 2011 Druskininkų sav. administracija. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.