Druskininkų savivaldybės apdovanojimai
2005 2010 2011 2014 2018
 
Spausdinti
Puslapis lietuvių kalba
English

Savivaldybės biudžetinė įstaiga  
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 51 517, 59 159
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264
PVM mok. kodas LT100008196411

Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės meras

 

ADMINISTRACIJA
 

Naujienų prenumerata

Įveskite savo el.pašto adresą ir
gaukite mūsų naujienas pirmieji

Savivaldybė Meras Taryba

PradžiaPritaikymas neįgaliesiems

Aplinkos pritaikymas

Druskininkų savivaldybė (viena iš 7 šalies savivaldybių) įgyvendina Darnaus judumo mieste planą, kurio vienas pagrindinių tikslų - dar labiau palengvinti neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų, judančių su vežimėliais ir vaikštynėmis, judumą kurorte bei pagerinti gyvenimo kokybę neįgaliesiems.

Savivaldybė rūpinasi, kad asmenims, turintiems judėjimo negalią, būtų suteikta galimybė turėti visavertį laisvalaikį, sudarytos sąlygos išmėginti kurorte esančias unikalias pramogas, ir kartu su verslininkais suranda neįgaliųjų poreikius tenkinančius sprendimus: Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA įsigijo pritaikytą pirčių zonai neįgaliojo vežimėlį, Druskininkų „Snow Arenoje“ pradėtos naudoti specialios pritaikytos judėjimo negalią turintiems žmonėms monoslidės, šalia Druskininkų esančio Ilgio ežero pakrantės paplūdimys pritaikytas negalią turintiems žmonėms ir įrengtas įvažiavimas į vandenį neįgaliojo vežimėliu, K. Dineikos parke įrengtos sūpynės neįgaliesiems, įsigyjami asmenims su judėjimo negalia pritaikyti viešojo transporto autobusai. Neįgaliesiems taip pat pritaikytas vienintelis Lietuvoje, visus metus veikiantis keleivinis lyninis  keltuvas „Lynų kelias“, kuris jungia lankomiausius Druskininkų turistinius objektus.

2020 m. rugsėjo 9 d. LR Prezidentūroje vykusiame Dirbančių neįgaliųjų asociacijos organizuotame renginyje  „Lietuvos pokytis 2019“ Druskininkų savivaldybei įteiktas neįgaliesiems draugiškiausio miesto apdovanojimas.

Būsto pritaikymas

Kas yra būsto pritaikymas žmonėms su negalia?

Būsto (aplinkos) pritaikymas – gyvenamųjų patalpų (aplinkos) žmonėms su negalia pritaikymas panaudojant specialius elementus, koreguojant šiems žmonėms neprieinamas erdves ir statybos sprendimus. Būsto pritaikymas sudaro sąlygas neįgaliajam laisviau judėti patalpose, aplinkoje bei naudotis būtiniausiais prietaisais buityje.

Būsto (aplinkos) pritaikymas apima neįgaliojo gyvenamo būsto (aplinkos) patalpų minimalų pertvarkymą, smulkius remonto darbus, užtikrinančius neįgaliajam savarankišką ir saugų judėjimą patalpose ir patekimą į būstą. Savivaldybės administracijos atsakingi specialistai įvertina būsto pritaikymo poreikį, tai yra kiek ir kokius darbus reikia atlikti (būsto įėjimo pritaikymas, keltuvų įrengimas, sanitarinių mazgų pritaikymas, vidinių durų platinimas, vandentiekio ir kanalizacijos įrengimas ir taip toliau). Rekomendacijas dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems savivaldybei teikia sudaryta Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija. Komisijos nario ir priežiūros funkcijas atlieka savivaldybės paskirti specialistai, o taip pat neįgaliųjų asociacijos atstovas, kurį savivaldybei deleguoja (pasitarus su nevyriausybinėmis organizacijomis) Neįgaliųjų reikalų departamentas. Atsakingiems specialistams įvertinus ir nustačius būsto pritaikymo poreikį, būsto pritaikymo darbus organizuoja savivaldybės administracija arba patys pareiškėjai.

Kam gali būti pritaikomas būstas?

Būstas pritaikomas neįgaliajam, kurio judėjimo ir apsitarnavimo funkcijos sutrikusios ir kuris negali laisvai patekti į būstą ir jame judėti, ir kuriam nustatytas:

1. Specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

2. Specialusis techninės pagalbos priemonių – bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio – poreikis.

3. Specialusis techninės pagalbos priemonių – kitų, nei nurodyta Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo tvarkos aprašo 4.2 papunktyje, judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) – poreikis.

4. Specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios (Tarptautinės ligų klasifikacijos 10 versijos Australijos modifikacijos sistemos F kodas).

Kur ir kokius dokumentus pateikti dėl būsto pritaikymo?

Druskininkų savivaldybėje gyvenantys ir pageidaujantys pritaikyti būstą asmenys, turi pateikti:

1. Laisvos formos prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, neįgaliojo, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą (jeigu pareiškėjas yra ne neįgalusis) ir prašomo pritaikyti būsto adresą.

2. Dokumentus ar jų kopijas:

2.1. neįgaliojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei Prašymą pateikia pats neįgalusis) arba šio dokumento kopiją (pateikiama tuo atveju, jei dokumentus teikia neįgaliojo atstovas pagal įstatymą arba gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas);

2.2. išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“ patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – Forma Nr. 027/a)) ar jo kopiją, jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;

2.3. laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą, jei prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, jei neįgaliojo specialiesiems poreikiams prašoma pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus (jeigu teikiant Prašymą toks sutikimas jau yra). Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų neįgaliojo specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba patvirtintą jo kopiją.

Dokumentai priimami ir konsultacijos teikiamos Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, Vasario 16-osios g.7, Druskininkai, 106 kab., el.p. [email protected], tel. (8 313) 55744.

Finansavimas ir laukiančiųjų eilė

Būsto pritaikymo neįgaliesiems darbų išlaidos dengiamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšų, prisidėti gali ir pats pareiškėjas. 2021 m. balandžio 1 d. dėl būsto pritaikymo neįgaliajam Druskininkų savivaldybės administracijai buvo pateikti 2 prašymai. Atsižvelgiant į skirtas lėšas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto, 2021 metais numatytas būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas 1 asmeniui su negalia. 2021 m. spalio 13 d. duomenimis, laukiančių eilėje pritaikyti būstą 2022 metais buvo 1 pareiškėjas.

Būsto pritaikymo procedūras reglamentuoja Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo tvarkos aprašas  

Būsto pritaikymas neįgaliems vaikams

Kas yra būsto pritaikymas neįgaliems vaikams?

Būsto pritaikymas – būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymas, panaudojant specialius elementus, keičiant vaikams su sunkia negalia, turintiems judėjimo ir (arba) apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, nepritaikytas erdves, ir paprastasis remontas, atliekant tiesiogiai su būsto pritaikymu susijusius statybos darbus (įvairaus tipo perkėlimo įranga asmeniui pakelti, sanitariniai įrenginiai, slenksčių pažeminimas, slenksčio nuolydžio įrengimas, laiptų pritaikymas ir kt.)

Kam gali būti pritaikomas būstas?

Būstas pritaikomas vaikui su sunkia negalia, tai yra, vaikui kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

Kur ir kokius dokumentus pateikti dėl būsto pritaikymo?

Druskininkų savivaldybėje deklaruojantys gyvenamą vietą ir pageidaujantys pritaikyti būstą asmenys (vienas vaiko iš tėvų, globėjas (rūpintojas), atstovas pagal įstatymą) turi pateikti:

1. Laisvos formos prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, vaiko su sunkia negalia, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardą ir pavardę, gyvenamąjį adresą ir prašomo pritaikyti būsto adresą. Pareiškėjas taip pat turi patvirtinti, kad nėra pateikęs kito Prašymo dėl to paties vaiko su sunkia negalia.

2. Dokumentus ar jų kopijas:

2.1. vaiko su sunkia negalia tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas teikiamas kreipiantis tiesiogiai į savivaldybės administraciją);

2.2. vaiko su sunkia negalia neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo lygį;

2.3. laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą (netaikoma, kai įsigyjamos tik priemonių sąraše nurodytos priemonės), kuriame nurodomas būsto savininko vardas ir pavardė bei būsto, kurį leidžiama pritaikyti, adresas, leisti pritaikyti būstą, jei prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą (sutikime nurodomi minėtų patalpų savininkų vardai ir pavardės), jei prašoma vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus (jeigu teikiant Prašymą toks sutikimas jau yra). Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba patvirtintą jo kopiją;

2.4. išrašą iš asmens medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“ patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei Privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – Forma Nr. 027/a), jei vaikui su sunkia negalia reikalingos priemonių sąraše nurodytos priemonės arba kreipiamasi dėl pakartotinio būsto pritaikymo, nepraėjus 5 metams nuo paskutinio sprendimo pritaikyti būstą priėmimo dienos, pasikeitus vaiko su sunkia negalia sveikatos būklei, ir būtini papildomi būsto pritaikymo darbai.

Dokumentai priimami ir konsultacijos teikiamos Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, Vasario 16-osios g.7, Druskininkai, 106 kab., el.p. [email protected], tel. (8 313) 55744.

Finansavimas ir laukiančiųjų eilė

Būsto pritaikymo vaikams su sunkia negalia darbų išlaidos dengiamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, prisidėti gali ir pats pareiškėjas. 2021 m. balandžio 1 d. dėl būsto pritaikymo vaikams su sunkia negalia Druskininkų savivaldybės administracijai buvo pateiktas 1 prašymas. Atsižvelgiant į skirtas lėšas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 2021 metais numatytas būsto pritaikymas 1 vaikui su sunkia negalia. 2021 m. spalio 13 d. duomenimis, laukiančių eilėje dėl būsto pritaikymo vaikams su sunkia negalia nebuvo.

Būsto pritaikymo neįgaliems vaikams procedūras reglamentuoja Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašas. 

Daugiau informacijos galite rasti Neįgaliųjų reikalų departamento svetainėje.

Vertinkite: Balsų skaičius: 0
   Išplėstinė paieška
Prisijungimas gyventojams
 

 


 

 

 
Administracijos darbo laikas

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 iki 15.00 val.
Pietų pertrauka: 12-12:45 val. 

Asmenų prašymų ar skundų priėmimo valandos:
Pirmadienį – trečiadienį nuo 7.00 val. iki 17.00 val.
Ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 7.00 iki 15.00 val.


 
Kaip mus rasti?
Susisiekite su mumis  
Tel. (8 313) 55 355, 51 517
[email protected]
 
    

 

Visos teisės saugomos. © Druskininkų savivaldybės administracija.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką Druskininkų savivaldybės administracijos sutikimą.
Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.