Druskininkų savivaldybės apdovanojimai
2005 2010 2011 2014 2018
 
Spausdinti
 
English

Savivaldybės biudžetinė įstaiga  
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 55 355,
Faks. (8 313) 55 376
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264
PVM mok. kodas LT100008196411

Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės meras

 

ADMINISTRACIJA
 

Naujienų prenumerata

Įveskite savo el.pašto adresą ir
gaukite mūsų naujienas pirmieji

Savivaldybė Meras Taryba
Pradžia


Savivaldybės naujienos
Skelbiamas konkursas

Skelbiamas Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotojo konkursas

Pareiginės algos koeficientas:6.51

I.DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS.
1. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro (toliau-įstaigos) direktoriaus pavaduotojo pareigybė yra darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį pareigybė, priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų pareigybių grupei. Pareigybės kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių - 263506.
2. Pareigybės lygis - A2.


3. Įstaigos direktoriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga įstaigos darbams organizuoti, tikslams įgyvendinti ir nustatytoms funkcijoms atlikti.
4. Direktoriaus pavaduotojas pavaldus įstaigos direktoriui.
5. Direktoriaus pavaduotojas vaduoja direktorių jo atostogų, tarnybinių komandiruočių, laikino nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai jis laikinai negali eiti pareigų.
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
6. Direktoriaus pavaduotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti patirties rengiant ir įgyvendinant socialinės srities programas ir/ar projektus;
6.3. Gerai išmanyti ir taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius socialinį darbą, darbo santykius, viešuosius pirkimus;
6.4. išmanyti teisės aktų rengimo ir dokumentų rengimo taisykles, turėti patirties rengiant ir gebėti rengti teisės aktų projektus;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6.7. mokėti užsienio kalbą;
6.8. išmanyti darbo su klientais metodus;
6.9. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti , apibendrinti informaciją, savarankiškai priimti tinkamus sprendimus;
6.10. gebėti dirbti komandoje, planuoti ir kontroliuoti įstaigos veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti bendrauti.
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
7. Direktoriaus pavaduotojas atlieka šias funkcijas:
7.1. organizuoja įstaigos darbą, kad būtų įgyvendinami įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos įstaigos nuostatuose patvirtintos funkcijos;
7.2. rengia ir įgyvendina socialinės srities projektus;
7.3. organizuoja ir vykdo darbų, paslaugų ir prekių viešojo pirkimo konkursus, rengia paslaugų pirkimo ir kitų sutarčių projektus bei organizuoja jų vykdymą;
7.4. tvarko su personalu susijusią dokumentaciją;
7.5. pildo įstaigos darbuotojų darbo laiko žiniaraščius, tvirtina darbuotojų darbo grafikus;
7.6. instruktuoja darbuotojus sausos ir sveikatos klausimais, užtikrina priešgaisrinės saugos taisyklių, higienos bei saugos darbe normų laikymąsi įstaigoje;
7.7. kontroliuoja ir užtikrina, kad tinkamai ir ekonomiškai būtų eksploatuojami bei naudojami įrenginiai, įrankiai, degalai, energetiniai resursai, medžiagos;
7.8. inicijuoja veiklos programų ir projektų rengimą, organizuoja jų vykdymą;
7.9. rengia ir kaupia informaciją, reikalingą įstaigos darbui organizuoti;
7.10. administruoja internetinę įstaigos svetainę;
7.11. sudaro metinius darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planus;
7.12. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja, kad būtų įgyvendinami įstaigai keliami uždaviniai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
7.13. teikia ataskaitas ir kitą informaciją įstaigos direktoriui;
7.14. rengia įsakymus ir įstaigos raštus tvarkomaisiais, organizaciniais ir informaciniais įstaigos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
7.15. vykdo kitas įstatymų ir teisės aktų jam pavestas funkcijas
IV. ATSAKOMYBĖ
8. Direktoriaus pavaduotojas atsako už:
8.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų, Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų teikimą, vykdymą;
8.2. įstaigos direktoriaus įsakymų ir šio pareigybės aprašymo funkcijų atlikimą;
8.3. vidaus tvarkos, priešgaisrinės, darbo saugos ir sveikatos instrukcijų laikymąsi;
8.4. patikėtų materialinių vertybių, dokumentų, antspaudų saugojimą.

Dokumentų pateikimo būdas:el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Atgal Spausdinimo versija Archyvas

   Išplėstinė paieška
Prisijungimas gyventojams

 
 

 


 

 

 
Administracijos darbo laikas

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 iki 15.00 val.
Pietų pertrauka: 12-12:45 val. 

Asmenų prašymų ar skundų priėmimo valandos:
Pirmadienį – trečiadienį nuo 7.00 val. iki 17.00 val.
Ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 7.00 iki 15.00 val.

 
Kaip mus rasti?
Susisiekite su mumis
Tel. (8 313) 55 355, 51 517
Faks. (8 313) 55 376
info@druskininkai.lt

 

Visos teisės saugomos. © Druskininkų savivaldybės administracija.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką Druskininkų savivaldybės administracijos sutikimą.
Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.