Druskininkų savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 55 355
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264Horizontalus meniu
 • Savivaldybė
 • Atributika
  Garbės piliečiai
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Istorija
  Strategija
 • Meras
 • Meras
  Mero pavaduotojas
  Mero patarėjai
  Mero veiklos ataskaitos
 • Taryba
 • Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Nuolatinės komisijos
  Etikos komisija
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos komitetų posėdžiai
  Tarybos kadencijos
  Veiklos ataskaitos
  Ataskaitų suvestinė
  Kita
 • Pirmas
 • Vertikalus kairėje
 • Turizmas
 • Projektai ir investicijos
 • Vykdomi projektai
  Įgyvendinti projektai
  Planuojami projektai
  Pasiūlymai investuotojui
  Vykdomų projektų aktualijos
  Kultūros paveldas abipus sienos
  Turizmui draugiški miestai
  Išmanusis miestas IX
 • Finansai ir verslas
 • Biudžetas
  Mokesčiai
  Vietinės rinkliavos
  Valstybės rinkliavos
  Licencijų, leidimų išdavimas
  Lengvatos
  Parama verslui
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Švietimas Sportas
 • Veikla
  Švietimo įstaigos
  Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
  Bendrasis ugdymas
  Metodinė veikla
  Neformalusis vaikų švietimas
  Neformalus vaikų švietimas papildantis formalųjį švietimą
  Specialusis ugdymas
  Švietimo pagalba
  Priėmimas į švietimo įstaigas
  Egzaminų rezultatai
  Neformalus suaugusiųjų švietimas ir tęstinis mokymasis
  Jaunimas
  Vaikų vasaros poilsis
  Vaikų vasaros stovyklos
  Sportas
 • Kultūra
 • Kultūros naujienos
  Kultūros įstaigos
  Druskininkų kultūros centras
  Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka
  Muziejai ir galerijos
  Ryškiausi renginiai
  Asociacijos ir menininkai
  Dokumentai
 • Socialinė parama
 • Piniginė socialinė parama
  Būsto šildymo kompensacijos
  Išmokos vaikams
  Socialinės paslaugos
  Neįgaliųjų dienos centras
  Socialinės priežiūros akreditacija
  Asmeninė pagalba
  Globa
  Atvejo vadyba
  Užimtumas
  Pritaikymas neįgaliesiems
  Parama maisto produktais
  Parama mokiniams
  Mokesčio už darželį mažinimas
  Savivaldybės skiriama parama
 • MIESTO ŪKIS IR INFRASTRUKTŪRA
 • Šiluma
  Aplinkosauga
  Vanduo
  Transportas
  Būstas
  Statinių priežiūra
  Leidimai žemės darbams
  Kapinių priežiūra
  Bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka ir skyrimas
  Infrastruktūra
  Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimas
 • Seniūnijos
 • Leipalingio seniūnija
  Aktualijos
  Leipalingio seniūnijos kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
  Viečiūnų seniūnija
  Aktualijos
  Viečiūnų seniūnijos kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
 • KAIMIŠKOSIOS BENDRUOMENĖS
 • Savivaldybės įstaigos
 • savivaldybės valdomos įmonės
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Civilinė sauga
 • Mobilizacija
 • Jaunimas
 • Jaunimo reikalų taryba
  Viešosios paslaugos ir infrastruktūra
  Savanorystė
  Aktualijos
 • TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS
 • ADMINISTRACIJA
 • Struktūra ir kontaktinė informacija
 • Administracijos vadovai
  Valdymo struktūros schema
  Savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Norminiai teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Valstybės garantuojama teisinė pagalba
  Vartotojų teisių apsauga
  Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas
 • Savivaldybės administracijos darbo taryba
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Lėšos veiklai viešinti
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Posėdžių salių nuoma
 • Administracinė našta
 • Paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Karjera
 • Pranešėjų apsauga
 • Administravimas
 • Atsijungti
 • Korupcijos prevencija
 • Naujienų prenumerata
 • Mokesčio už darželį mažinimas

  Kada gali būti sumažintas mokestis už vaiko išlaikymą ugdymo įstaigoje?

  Mokestis už vaiko išlaikymą ugdymo įstaigoje 100 procentų mažinamas šiais atvejais, kai auginantys (globojantys) vaikus asmenys (šeimos) kreipimosi dėl mokesčio mažinimo ir sprendimo priėmimo metu:

  1. Turi teisę į socialinę pašalpą.

  2. Patiria socialinę riziką ir/ar jiems taikoma atvejo vadyba.

  3. Išgyvena krizę šeimoje (sunki liga, netektis, nedarbas, būsto netekimas ir pan..

  Dienos mokestis mažinamas 50 procentų, kai auginančio (globojančio) vaikus asmens (šeimos) vidutinės pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui yra mažesnės nei du Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų valstybės remiamų pajamų dydžiai ir asmuo (šeima) kreipimosi dėl mokesčio mažinimo ir sprendimo priėmimo metu atitinka šias sąlygas:

  1. Vaikui nustatytas neįgalumas.

  2. Vaiką augina (globoja) vienintelis iš tėvų (globėjų), kai kitas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime (gimimo įrašą liudijančiame išraše), teismo pripažintas dingusiu be žinios, nežinia kur esančiu arba neveiksniu; arba vienas iš tėvų (globėjų) negali auginti (globoti) vaiko dėl ligos, negalios, bausmės atlikimo ir kitų svarbių priežasčių.

  3. Asmuo (šeima) augina (globoja, rūpinasi) 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų arba iki 24 metų (jei jie mokosi pagal bendrojo ugdymo ar pagal formaliojo profesinio mokymo programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą), įskaitant pilnamečius vaikus nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos.

  4. Vaiką augina (globoja) vienas ar abu tėvai (globėjai), kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo ar pagal formaliojo profesinio mokymo programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą.

  5. Vaiką augina (globoja) vienas ar abu tėvai (globėjai), kurie atlieka privalomąją pradinę karo tarnybą arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.

  Kur ir kokius dokumentus pateikti dėl mokesčio mažinimo?

  Auginantis (globojantis) vaikus asmuo dėl mokesčio mažinimo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, užpildyti prašymą bei prie jo pridėti šiuos dokumentus, atsižvelgiant į aplinkybes:

  1. Pažymas apie pajamas, gautas per tris praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio mažinamas mokestis, arba, jei pajamų šaltinis pasikeitęs, pajamas to mėnesio, nuo kurio mažinamas Mokestis.

  2. Vaiko gimimo liudijimą (gimimo įrašą liudijantį išrašą), teismo sprendimą dėl pripažinimo dingusiu be žinios, nežinia kur esančiu arba neveiksniu, medicinos dokumento išrašą ar kitus atskirą atvejį patvirtinančius dokumentus.

  3. Pažymą apie mokymąsi.

  4. Pažymą apie atliekamą tarnybą.

  Dokumentai priimami ir konsultacijos teikiamos Socialinės paramos skyriuje, Vasario 16-osios g.7, Druskininkai, 108 kab., el.p. [email protected][email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], tel. (8 313) 52543.

  Administracinės paslaugos aprašymą, prašymo formą, reikalingus pateikti dokumentus rasite šios svetainės skiltyje "Paslaugos".

  Mokesčio mažinimo procedūras reglamentuoja Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose nustatymo ir jo mokėjimo tvarkos aprašas. 

   

  Vertinkite: Balsų skaičius: 0

  © 2011 Druskininkų sav. administracija. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.