Druskininkų savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 55 355
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264Horizontalus meniu
 • Savivaldybė
 • Atributika
  Garbės piliečiai
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Istorija
  Strategija
 • Meras
 • Meras
  Vicemerai
  Mero veiklos ataskaitos
  Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorė
 • Taryba
 • Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Nuolatinės komisijos
  Etikos komisija
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos komitetų posėdžiai
  Tarybos kadencijos
  Veiklos ataskaitos
  Ataskaitų suvestinė
  Kita
 • Pirmas
 • Vertikalus kairėje
 • Turizmas
 • Projektai ir investicijos
 • Vykdomi projektai
  Įgyvendinti projektai
  Planuojami projektai
  Pasiūlymai investuotojui
  Vykdomų projektų aktualijos
  Kultūros paveldas abipus sienos
  Turizmui draugiški miestai
  Išmanusis miestas IX
 • Finansai ir verslas
 • Biudžetas
  Mokesčiai
  Vietinės rinkliavos
  Valstybės rinkliavos
  Licencijų, leidimų išdavimas
  Lengvatos
  Parama verslui
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Švietimas Sportas
 • Veikla
  Švietimo įstaigos
  Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
  Bendrasis ugdymas
  Metodinė veikla
  Neformalusis vaikų švietimas
  Neformalus vaikų švietimas papildantis formalųjį švietimą
  Specialusis ugdymas
  Švietimo pagalba
  Priėmimas į švietimo įstaigas
  Egzaminų rezultatai
  Neformalus suaugusiųjų švietimas ir tęstinis mokymasis
  Jaunimas
  Vaikų vasaros poilsis
  Vaikų vasaros stovyklos
  Sportas
 • Kultūra
 • Kultūros naujienos
  Kultūros įstaigos
  Druskininkų kultūros centras
  Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka
  Muziejai ir galerijos
  Ryškiausi renginiai
  Asociacijos ir menininkai
  Dokumentai
 • Socialinė parama
 • Piniginė socialinė parama
  Būsto šildymo kompensacijos
  Išmokos vaikams
  Socialinės paslaugos
  Neįgaliųjų dienos centras
  Socialinės priežiūros akreditacija
  Asmeninė pagalba
  Globa
  Atvejo vadyba
  Užimtumas
  Pritaikymas neįgaliesiems
  Parama maisto produktais
  Parama mokiniams
  Mokesčio už darželį mažinimas
  Savivaldybės skiriama parama
 • MIESTO ŪKIS IR INFRASTRUKTŪRA
 • Šiluma
  Aplinkosauga
  Vanduo
  Transportas
  Būstas
  Statinių priežiūra
  Leidimai žemės darbams
  Kapinių priežiūra
  Bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka ir skyrimas
  Infrastruktūra
  Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimas
 • Seniūnijos
 • Leipalingio seniūnija
  Aktualijos
  Leipalingio seniūnijos kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
  Viečiūnų seniūnija
  Aktualijos
  Viečiūnų seniūnijos kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
 • KAIMIŠKOSIOS BENDRUOMENĖS
 • Savivaldybės įstaigos
 • savivaldybės valdomos įmonės
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Civilinė sauga
 • Mobilizacija
 • Jaunimas
 • Jaunimo reikalų taryba
  Viešosios paslaugos ir infrastruktūra
  Savanorystė
  Aktualijos
 • TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS
 • ADMINISTRACIJA
 • Struktūra ir kontaktinė informacija
 • Administracijos vadovai
  Valdymo struktūros schema
  Savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Norminiai teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Valstybės garantuojama teisinė pagalba
  Vartotojų teisių apsauga
  Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas
 • Savivaldybės administracijos darbo taryba
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Lėšos veiklai viešinti
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Posėdžių salių nuoma
 • Administracinė našta
 • Paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Karjera
 • Pranešėjų apsauga
 • Administravimas
 • Atsijungti
 • Korupcijos prevencija
 • Naujienų prenumerata
 • Leidimai žemės darbams

  Leidimų atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje – gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose – atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje (toliau – Leidimai žemės darbams vykdyti) išdavimas:

  1. Leidimai žemės darbams vykdyti privalomi asmenims, vykdantiems žemės darbus Druskininkų savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje – gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose – atitveriantiems ją ar jos dalį arba apribojantiems eismą joje.

  2. Leidimų žemės darbams vykdyti išdavimo tvarką reglamentuoja Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V35-1158 patvirtintas Leidimo atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje – gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose – atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje) išdavimo tvarkos aprašas. Žemės darbų vykdymo tvarką, išardytų dangų atstatymą, požeminių inžinerinių tinklų ir kitų inžinerinių statinių geodezinių nuotraukų atlikimą, žemės darbus likviduojant avarijas bei inžinerinių tinklų ir kitų inžinerinių statinių, dangų ir želdinių apsaugą reglamentuoja Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”, Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T1-90 patvirtintos Druskininkų savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklės.

  3. Leidimą žemės darbams vykdyti išduoda Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjas (Vasario 16-osios g. 7, 113, 116 kab., tel. 53442, 53770).

  4. Leidimai žemės darbams vykdyti išduodami rangovams arba statytojams (užsakovams) pateikus:

  4.1. suderintą su suinteresuotomis institucijomisir organizacijomis paraišką ir raštišką sutikimą žemės darbams vykdyti, kai jis privalomas;

  4.2. statybą leidžiantį dokumentą – kai jis yra privalomas;

  4.3. sklypo planą (žemės darbų vykdymo aprašą, schemą), kuriame pažymėti esami ir projektuojami inžineriniai tinklai ir nurodytos žemės kasimo vietos;

  4.4. mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba kitą dokumentą, patvirtinantį Rinkliavos sumokėjimą (pateikiamas Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriui apskaičiavus (ar patikrinus) pagal Paraiškoje žemės darbams vykdyti nurodytus duomenis Rinkliavos dydį).

  5. Raštišką sutikimą žemės darbams vykdyti išduoda:

  5.1. žemės savininkai (naudotojai, valdytojai) ir kelio (gatvės) savininkas (valdytojas), – vykdant žemės darbus kelio (gatvės) apsaugos zonoje;

  5.2. kelio (gatvės) savininkas (valdytojas), – vykdant žemės darbus kelio (gatvės) juostoje.

  6. Leidimas žemės darbams vykdyti, rangovams arba statytojams (užsakovams) pateikus 4 punkte nurodytus dokumentus, išduodamas per 5 darbo dienas tokiam laikotarpiui, už kurį sumokėta Rinkliava. Leidimas žemės darbams vykdyti gali būti pratęstas pateikus prašymą pratęsti leidimą žemės darbams vykdyti ir sumokėjus vietinę rinkliavą už Leidimą žemės darbams vykdyti jo pratęsimo laikotarpiui.

  7. Leidimas žemės darbams vykdyti rangovui arba statytojui (užsakovui) neišduodamas, jeigu:

  7.1. nesumokėta Rinkliava;

  7.2. nepateikti 4 punkte nurodyti dokumentai;

  7.3. pagal anksčiau rangovui arba statytojui (užsakovui) išduotą Leidimą žemės darbams vykdyti, kitame objekte, kurio terminas jau pasibaigęs, išardytos dangos neatstatytos pagal Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” 61 punkte nurodytus reikalavimus.

  8. Nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d. draudžiama vykdyti kelių (gatvių) dangos konstrukcijos ardymo darbus, taip pat ardyti asfalto dangą 5 metus po jos įrengimo arba atnaujinimo, išskyrus jos rekonstravimo ar remonto atvejus, tai pat žemės darbus likviduojant inžinerinių tinklų avarijas. Draudžiamuoju laikotarpiu po keliais (gatvėmis) leidžiama įrengti inžinerinius tinklus neardančiais metodais (pavyzdžiui, uždaruoju kryptiniu gręžimo būdu). Dangos konstrukcijos ardymo darbai draudžiamuoju laikotarpiu gali būti vykdomi tik kelio (gatvės) savininkui pritarus arba kelio (gatvės) savininkui ir inžinerinių tinklų savininkui ar jo įgaliotiems asmenims sudarius sutartį.

  9. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

  - suderinta su suinteresuotomis institucijomisir organizacijomis paraiška ir raštiškas sutikimas žemės darbams vykdyti, kai jis privalomas;

  - statybą leidžiantis dokumentas – kai jis yra privalomas;

  - sklypo planas (žemės darbų vykdymo aprašas, schema), kuriame pažymėti esami ir projektuojami inžineriniai tinklai ir nurodytos žemės kasimo vietos;

  - apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schema (kasant žemę eismo vietose);

  - sutartis arba garantinis raštas dėl išardytos dangos ir želdinių atkūrimo;

  - mokamasis pavedimas su banko žymomis arba kitas dokumentas, patvirtinantis Rinkliavos sumokėjimą (pateikiamas Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriui apskaičiavus (ar patikrinus) pagal Paraiškoje žemės darbams vykdyti nurodytus duomenis Rinkliavos dydį).

  10. Administracinės paslaugos suteikimo kaina:

  Neatlygintinai. Mokama vietinė rinkliava, kurios dydis apskaičiuojamas pagal Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T1-217 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimą atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje“ (Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-199 redakcija) patvirtintus Vietinės rinkliavos už leidimą atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatus.

   

   

   Teisės aktai:

  Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V35-1158

  Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. T1-199

  Prašymas pratęsti leidimą žemės darbams vykdyti

  Paraiška žemės darbams vykdyti

  Vertinkite: Balsų skaičius: 0

  © 2011 Druskininkų sav. administracija. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.