Druskininkų savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 55 355
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264Horizontalus meniu
 • Savivaldybė
 • Atributika
  Garbės piliečiai
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Istorija
  Strategija
 • Meras
 • Meras
  Vicemerai
  Mero veiklos ataskaitos
  Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorė
 • Taryba
 • Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Nuolatinės komisijos
  Etikos komisija
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos komitetų posėdžiai
  Tarybos kadencijos
  Veiklos ataskaitos
  Ataskaitų suvestinė
  Kita
 • Pirmas
 • Vertikalus kairėje
 • Turizmas
 • Projektai ir investicijos
 • Vykdomi projektai
  Įgyvendinti projektai
  Planuojami projektai
  Pasiūlymai investuotojui
  Vykdomų projektų aktualijos
  Kultūros paveldas abipus sienos
  Turizmui draugiški miestai
  Išmanusis miestas IX
 • Finansai ir verslas
 • Biudžetas
  Mokesčiai
  Vietinės rinkliavos
  Valstybės rinkliavos
  Licencijų, leidimų išdavimas
  Lengvatos
  Parama verslui
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Švietimas Sportas
 • Veikla
  Švietimo įstaigos
  Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
  Bendrasis ugdymas
  Metodinė veikla
  Neformalusis vaikų švietimas
  Neformalus vaikų švietimas papildantis formalųjį švietimą
  Specialusis ugdymas
  Švietimo pagalba
  Priėmimas į švietimo įstaigas
  Egzaminų rezultatai
  Neformalus suaugusiųjų švietimas ir tęstinis mokymasis
  Jaunimas
  Vaikų vasaros poilsis
  Vaikų vasaros stovyklos
  Sportas
 • Kultūra
 • Kultūros naujienos
  Kultūros įstaigos
  Druskininkų kultūros centras
  Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka
  Muziejai ir galerijos
  Ryškiausi renginiai
  Asociacijos ir menininkai
  Dokumentai
 • Socialinė parama
 • Piniginė socialinė parama
  Būsto šildymo kompensacijos
  Išmokos vaikams
  Socialinės paslaugos
  Neįgaliųjų dienos centras
  Socialinės priežiūros akreditacija
  Asmeninė pagalba
  Globa
  Atvejo vadyba
  Užimtumas
  Pritaikymas neįgaliesiems
  Parama maisto produktais
  Parama mokiniams
  Mokesčio už darželį mažinimas
  Savivaldybės skiriama parama
 • MIESTO ŪKIS IR INFRASTRUKTŪRA
 • Šiluma
  Aplinkosauga
  Vanduo
  Transportas
  Būstas
  Statinių priežiūra
  Leidimai žemės darbams
  Kapinių priežiūra
  Bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka ir skyrimas
  Infrastruktūra
  Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimas
 • Seniūnijos
 • Leipalingio seniūnija
  Aktualijos
  Leipalingio seniūnijos kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
  Viečiūnų seniūnija
  Aktualijos
  Viečiūnų seniūnijos kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
 • KAIMIŠKOSIOS BENDRUOMENĖS
 • Savivaldybės įstaigos
 • savivaldybės valdomos įmonės
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Civilinė sauga
 • Mobilizacija
 • Jaunimas
 • Jaunimo reikalų taryba
  Viešosios paslaugos ir infrastruktūra
  Savanorystė
  Aktualijos
 • TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS
 • ADMINISTRACIJA
 • Struktūra ir kontaktinė informacija
 • Administracijos vadovai
  Valdymo struktūros schema
  Savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Norminiai teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Valstybės garantuojama teisinė pagalba
  Vartotojų teisių apsauga
  Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas
 • Savivaldybės administracijos darbo taryba
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Lėšos veiklai viešinti
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Posėdžių salių nuoma
 • Administracinė našta
 • Paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Karjera
 • Pranešėjų apsauga
 • Administravimas
 • Atsijungti
 • Korupcijos prevencija
 • Naujienų prenumerata
 • Garbės piliečiai
    Antanas Dambrauskas

  Druskininkų garbės piliečio vardas suteiktas už antikinės kalbos, lietuvių kultūros ir literatūros puoselėjimą, dalyvavimą pedagoginiame darbe bei nuopelnus Lietuvos Respublikos ir Druskininkų kultūriniam gyvenimui.
  Tarybos 1994-09-10 sprendimu Nr. 222
     
    Elena Kvaraciejienė

  Druskininkų garbės piliečio vardas suteiktas už gerą ir nuoširdų darbą, už nuopelnus puoselėjant Dzūkijos krašto tradicijas ir papročius, etninės kultūros propagavimą.
  Tarybos 1995-03-15 sprendimu Nr. 245
     
    Elena Kriaučiūnaitė

  Druskininkų garbės piliečio vardas suteiktas už kruopštų darbą ir organizuotumą puoselėjant kurortą bei aktyvų dalyvavimą miesto kultūriniame gyvenime.
  Tarybos 1995-03-15 sprendimu Nr. 245
     
    Vytautas Kazimieras Jonynas

  Druskininkų garbės piliečio vardas suteiktas už pasaulinio lygio meno ir pedagoginių idėjų skleidimą, nuopelnus Lietuvos ir Druskininkų kultūrai.
  Tarybos 1997-03-19 sprendimu Nr. 142
     
    Petras Viščinis

  Druskininkų garbės piliečio vardas suteiktas už ilgametį visuomeninį darbą Lietuvos laisvės labui bei už ištikimybę Druskininkams.
  Tarybos 1998-10-29 sprendimu Nr. 240
     
  Konstantinas Gajauskas

  Druskininkų garbės piliečio vardas suteiktas už kilnius dvasininko darbus, Druskininkų bažnyčios atnaujinimą, turtinimą, puošimą bei lietuviškos kultūros puoselėjimą.
  Tarybos 2000-12-08 sprendimu Nr. 230
     
    Adelbertas Nedzelskis

  Druskininkų garbės piliečio vardas suteiktas už nuopelnus saugant, tiriant ir populiarinant M. K. Čiurlionio kūrybinį palikimą bei lietuviškosios kultūros puoselėjimą.
  Tarybos 2003-09-19 sprendimu Nr. T1-187
     
  Justinas Karosas

  Druskininkų garbės piliečio vardas suteiktas už nuoširdžias pastangas ir aktyvią poziciją atstovaujant Druskininkų savivaldybės organizacijų, įmonių, bendruomenių interesams Lietuvos ir užsienio šalyse, už nuolatinį rūpestį ir pagalbą gyventojams sprendžiant jų asmenines problemas.
  Tarybos 2004-05-24 sprendimu Nr. T1-449
     
    Algirdas Valavičius

  Druskininkų garbės piliečio vardas suteiktas už iniciatyvų ir intensyvų visuomeninį ir mokslinį darbą miškininkystės srityje, už agrotechninius išradimus, už „Girios aido“, kaip miškininkystės ir gamtosaugos sklaidos centro, įkūrimą ir ilgametį vadovavimą jam.
  Tarybos 2004-05-24 sprendimu Nr. T1-449
     
  Bronislovas Lubys

  Druskininkų garbės piliečio vardas suteiktas už nuopelnus puoselėjant kurortą, už aktyvų dalyvavimą miesto kultūriniame gyvenime ir kultūros propagavimą.
  Tarybos 2009-04-28 sprendimu Nr. T1-99
   

  Antanas Česnulis

  Druskininkų garbės piliečio vardas suteiktas už ilgametį lietuvių liaudies meno puoselėjimą, Skulptūrų ir poilsio parko įkūrimą bei Druskininkų kurorto garsinimą.

  Tarybos 2014-05-28 sprendimu Nr. T1-107


   

  Violeta Kaubrienė

  Druskininkų garbės piliečio vardas suteiktas už tradicinio sanatorinio gydymo puoselėjimą ir naujų sveikatinimo paslaugų plėtrą, aktyvų dalyvavimą kurorto kultūriniame gyvenime bei ilgametį kultūros mecenavimą.

  Tarybos 2014-05-28 sprendimu Nr. T1-107


   

  Viliumas Malinauskas

  Druskininkų garbės piliečio vardas suteiktas už sveikatos, kultūros, sporto sričių mecenavimą,  sovietinių skulptūrų muziejaus „Grūto parkas“ įkūrimą ir  Druskininkų kurorto garsinimą.

  Tarybos 2014-05-28 sprendimu Nr. T1-107

   

  Alfonsas Šuliauskas

  Druskininkų garbės piliečio vardas po mirties suteiktas už ypatingus nuopelnus ir indėlį į Druskininkų kultūros, švietimo sritis, ilgametę įvairiapusę meninę, švietėjišką ir aktyvią visuomeninę veiklą.

  Tarybos 2019-01-31 sprendimu Nr. T1-11

   

   

   

   

  Mikas Suraučius

  Druskininkų garbės piliečio vardas suteiktas už ilgametį, rezultatyvų ir prasmingą darbą, reikšmingą, aktyvią ir kūrybingą veiklą kultūros ir meno srityje, puoselėjant ir skleidžiant profesionalųjį bei mėgėjų meną, ugdant Druskininkų bendruomenės tradicijas, plėtojant edukacinę veiklą, kuriant menines programas, rengiant, įgyvendinant naujus kultūros projektus, dalyvaujant ir reprezentuojant Druskininkų savivaldybę respublikiniuose, tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose, organizuojant kultūros renginius druskininkiečiams bei kurorto svečiams.

  Tarybos 2021-09-30 sprendimu Nr. T1-137


  Vertinkite: Balsų skaičius: 0

  © 2011 Druskininkų sav. administracija. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.