Druskininkų savivaldybės apdovanojimai
2005 2010 2011 2014 2018
 
Spausdinti
Puslapis lietuvių kalba
English

Savivaldybės biudžetinė įstaiga  
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 51 517, 59 159
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264
PVM mok. kodas LT100008196411

ADMINISTRACIJA

 
 
 
 

 


 

 

Savivaldybė Meras Taryba

PradžiaMuziejai ir galerijos

MUZIEJAI

DRUSKININKŲ MIESTO MUZIEJUS
Muziejus įsikūręs pačiame miesto centre, reprezentaciniame XX a.  pradžios pastate, architektūros  paveldo objekte – viloje „Linksma“. Miesto muziejuje įrengta vienintelė mieste  nuosekli kurorto istorijos  ekspozicija, sukaupta  vertinga  Druskininkų ikonografinė ir archyvinė medžiaga, vyksta  koncertai, susitikimai, konferencijos, pristatomos parodos. Terasoje,  po atviru dangumi, šiltais metų sezonais  rengiami kamerinės muzikos  koncertai, skaitomas eiliuotas žodis.

Kontaktai
M.K. Čiurlionio g.59, 66164 Druskininkai
Tel./faks. (+370 313) 51024
muziejus@druskininkai.lt
www.druskininkumuziejus.lt

SOVIETINIŲ SKULPTŪRŲ MUZIEJUS „GRŪTO PARKAS“
Grūto parkas, kuriame sovietinių laikų paminklinės skulptūros iš visos Lietuvos išdėstytos dviejų kilometrų ilgio ekspozicijoje,  lankytojams duris atvėrė 2001 metais balandžio 1 d. Toks ideologinių skulptūrų kiekis vienoje ekspozicijoje labai retas ir unikalus net pasauliniame kontekste. Keleto dešimtmečių Lietuvos paminklinio meno palikimas, pažymėtas ryškiu  istorinio laikotarpio ideologiniu turiniu. Parke veikia muziejus, kurio pastatas primena XX amžiaus 5-6 dešimtmečiuose statytus kultūros namus. Informacinio centro muziejaus ekspozicijoje sukaupta ir demonstruojama garso, kino, foto dokumentinė medžiaga parodo ir demaskuoja ideologizuotą sovietinę propagandinę kultūrą, pseudo mokslą, sovietinės ideologijos ir propagandos tikslus, mechanizmą, priemones ir formas, atskleidžia vykdytą lietuvių tautos genocidą. Sovietinio laikotarpio paveikslų galerijos ekspoziciją pagal tematiką galima būtų suskirstyti į dvi dalis: politinę ir ekonominę. Socialistinio realizmo stiliumi sukurti tapybos ir grafikos darbai atspindi ideologizuotą komunistinę visuomenę, Sovietų Sąjungos vadų – Lenino, Stalino, Brežnevo ir kitų – kultą, sovietinės valdžios įsitvirtinimo Lietuvoje epizodus.

Kontaktai
Grūtas, 66441 Druskininkų savivaldybė
Tel. (+370 313) 55511, faks. (+370 313) 47451
info@grutoparkas.lt
www.grutoparkas.lt


M.K.ČIURLIONIO MEMORIALINIS MUZIEJUS
M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, kaip  Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus padalinys, įkurtas 1963 m. dailininko ir kompozitoriaus M. K. Čiurlionio (1875-1911) tėvų namuose, kuriuose jis gyveno ir kūrė. Dviejuose šeimos nameliuose atkurta autentiška aplinka, kituose pastatuose veikia menininko biografiją ir kūrybą atspindinčios ekspozicijos. Muziejuje veikia skaitykla, kurioje sukaupta literatūra apie M. K. Čiurlionį, vyksta koncertai, susitikimai, rengiamos vakaronės, rodomi filmai, vienoje iš salių pristatomos parodos.

Kontaktai

M.K. Čiurlionio g. 35, 66164 Druskininkai
Tel.(+370 313) 52755
www.muziejai.lt

MIŠKO MUZIEJUS „GIRIOS AIDAS“
Muziejus įkurtas 1971 m.  tuometinio Druskininkų miškų ūkio specialistų iniciatyva, siekiant populiarinti gamtosaugą ir kultūrinę miškininkystę. Muziejuje veikia žvėrių ir paukščių ekspozicijos,  ąžuolo drevėse slepiasi raganos, nykštukai, kiti pasakų personažai, skamba paukščių balsai ir miško ošimas...
„Girios aide“ taip pat  vyksta meninių medžio drožybos darbų parodos,  organizuojami Dzūkijos tautodailininkų plenerai, kūrybinės stovyklos,  rengiamos „Jaunųjų miško bičiulių“ stovyklos, mokymai, mokslinės konferencijos, seminarai.

Kontaktai

M.K. Čiurlionio g. 116, 66151 Druskininkai
Tel. (+370 313) 53901
aidas@dmu.lt
www.dmu.lt/aidas 

DRUSKININKŲ REZISTENCIJOS IR TREMTIES MUZIEJUS 

Muziejus įkurtas 1996 metais asociacijos „Atmintis“ narių iniciatyva. Muziejuje veikia ekspozicijos: Ginkluotos rezistencijos (1999 m.),Tremties (2001 m.), Neginkluoto pasipriešinimo  (2005 m.), taip pat buvusio politinio kalinio, žymaus antikinės literatūros vertėjo, Druskininkų garbės piliečio Antano Dambrausko memorialinis kambarėlis (1998 m.). Muziejuje sukaupta apie 2000 eksponatų: nuotraukų, dokumentų, tremtyje sukurtų rankdarbių, kitų relikvijų iš tremties ir pasipriešinimo laikotarpio. Muziejaus darbuotojų iniciatyva atstatytos partizanų slėptuvės:  Ratnyčios upelio šlaite netoli Kermušijos kaimo apie 10 km. nuo Druskininkų, Juozo Balčiaus-Balučio vadavietė ir Juozo Klimavičiaus-Milžino partizanų būrio slėptuvė apie 2 km. nuo Viršurodukio kamo. Muziejus aktyviai bendradarbiauja su švietimo įstaigomis, organizuoja įvairius renginius, kviečia lankytojus keliauti maršrutu „Partizanų takais“.

 Kontaktai
Vilniaus al. 24, 66119 Druskininkai
Tel. (8 656) 08373
kaszlauskasremuziejus@gmail.com

Ž. LIPŠICO MEMORIALINIS MUZIEJUS
Žako Lipšico (Jacques Lipchitz) vardo muziejus, kaip Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus padalinys, Druskininkuose įkurtas 1996 metais ir skirtas pasaulinio garso skulptoriaus atminimui. Gimęs Druskininkuose 1891 metais, Žakas Lipšicas iki 17 metų su tėvais, broliais ir seserimis gyveno šiame mieste. Dirbęs ir pasaulinę šlovę pelnęs įvairiuose pasaulio kraštuose, menininkas niekada nepamiršo gimtųjų Druskininkų bei savo kilmės šaknų. “Lietuva, Lietuva – Tėvyne mano, kitos aš neturiu, išskyrus tą, kuri yra tobula kaip sapnas, kaip svajonė”, - rašė skulptorius.
Muziejus laikinai uždarytas renovacijos darbams.

Kontaktai
Šv. Jokūbo g. 17, 66118 Druskininkai
muziejus@jmuseum.lt 
www.jmuseum.lt

LEIPALINGIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS

2015 m. atnaujintame Leipalingio dvare įsikūrė Leipalingio miestelio bendruomenė, biblioteka bei Leipalingio pagrindinės mokyklos Algirdo Volungevičiaus vardo kraštotyros muziejus. Tai bene seniausias mokyklos muziejus Lietuvoje, įkurtas 1957 m. Jo ekspoziciją sudaro geologijos ir archeologijos eksponatai. Čia saugomi spaudos draudimo metu Tilžėje leisti spaudiniai, carinės Rusijos, Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų vokiečių bei nepriklausomos Lietuvos piliečių pasai. Ekspozicijoje taip pat yra ir carinės Rusijos bei nepriklausomos Lietuvos numizmatikos eksponatų. Etnografijos skyriuje esantys buities daiktai pasakoja apie Leipalingio apylinkių gyventojų buitį, o surinkti gausūs tautosakos rinkiniai mena leipalingiečių šviesias gyvenimo minutes, kuomet buvo dainuojama įvairių švenčių metu, smagiai vakarojama menant mįsles ar pasakojant sakmes.

Kontaktai
Alėjos g. 30, 67279 Leipalingio miestelis, Druskininkų savivaldybė
Tel.
+370 612 23212
leipalingis.dvaras@gmail.com

www.leipalingis.lt

 GALERIJOS

V.K. JONYNO GALERIJA
Galerija įkurta 1993 m. kaip Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinys. Čia eksponuojami lietuvių dailės klasiko Vytauto Kazimiero Jonyno (1907 -1997) visų laikotarpių kūriniai: piešiniai, grafikos ir tapybos, skulptūros darbai, vitražų projektai, dokumentinė medžiaga apie autoriaus sukurtus bažnyčių interjerus, rodoma filmuota medžiaga. Vienoje salėje (80 m²) rengiamos keičiamos dailės kūrinių parodos iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus fondų ir iš privačių kolekcijų. Tradiciniai galerijos renginiai – kameriniai koncertai, minėjimai, susitikimai su dailininkais, keičiamos parodos, edukaciniai renginiai, paskaitos apie meną.

Kontaktai
M.K. Čiurlionio g. 41, 66164 Druskininkai
Tel. (+370 313) 5555
www.muziejai.lt 
 

DAILĖS GALERIJA „SOFA"
Galerija įsikūrusi Druskininkų miesto centre, joje rengiamos  Druskininkų, Lietuvos ir užsienio profesionalių menininkų parodos.
Be parodinės veiklos galerija rengia projektus, teikia reklamos projektavimo, interjero dizaino, spaudos, rėminimo, e-sprendimų paslaugas.

Kontaktai
Vilniaus al. 10, 66119 Druskininkai
Tel./faks. (+370 313) 51034
www.sofa.lt


MAŽOJI GALERIJA

Galerija įsikūrusi savotiškame meno kvartale, šalia M.K.Čiurlionio memorialinio muziejaus ir V.K.Jonyno galerijos. Čia rengiamos Druskininkų, Lietuvos ir užsienio dailininkų, fotografų kūrybos parodos. Galerijoje yra dailės salonas, kuriame galima įsigyti  tapybos, grafikos, juvelyriškos, keramikos ir kitų meninių dirbinių bei suvenyrų.

Kontaktai
M.K. Čiurlionio g. 37, 66164 Druskininkai
Tel. (+370 313) 55752
andris3x@gmail.com


ANTANO ČESNULIO GALERIJA
Galerija -  Antano Česnulio skulptūrų ir poilsio parko dalis, dar viena erdvė sodyboje, įrengta 2011 m. ir  skirta autoriaus ekspozicijoms. Visoje O. ir A. Česnulių  sodyboje esantys medžio drožiniai ar kompozicijos - tik dalis ilgametės meistro kūrybos.  Antano Česnulio darbai  unikalūs, visi skirtingi ir gyvybingi. Skulptūros, stogastulpiai, koplytstulpiai, sukurti daugelyje medžio drožėjų plenerų, kuriuose dalyvauja beveik kiekvienais metais, stovi įvairiose Lietuvos vietose, užsienyje. Kūriniai eksponuoti Vokietijoje, Vengrijoje, Armėnijoje, Indijoje, Graikijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Latvijoje, Lenkijoje.

Kontaktai
Antano Česnulio skulptūrų ir poilsio parkas
Naujasodės km., 66443 Druskininkai
Tel. (+ 370 313) 52448, (+370 687) 93694
cesnuliusodyba@gmail.com
www.cesnuliusodyba.lt   

Vertinkite: Balsų skaičius: 0
Administracijos darbo laikas

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 iki 15.00 val.
Pietų pertrauka: 12-12:45 val. 

Asmenų prašymų ar skundų priėmimo valandos:
Pirmadienį – trečiadienį nuo 7.00 val. iki 17.00 val.
Ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 7.00 iki 15.00 val.

 
Kaip mus rasti?
Druskininkų savivaldybės vieta žamėlapyje
Susisiekite su mumis
Tel. (8 313) 55 355, 51 517
info@druskininkai.lt
Telefonas

 

Visos teisės saugomos. © Druskininkų savivaldybės administracija.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką Druskininkų savivaldybės administracijos sutikimą.
Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.