Druskininkų savivaldybės apdovanojimai
2005 2010 2011 2014 2018
 
Spausdinti
Puslapis lietuvių kalba
English

Savivaldybės biudžetinė įstaiga  
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 51 517, 59 159
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264
PVM mok. kodas LT100008196411

Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės meras

 

ADMINISTRACIJA
 

Naujienų prenumerata

Įveskite savo el.pašto adresą ir
gaukite mūsų naujienas pirmieji

Savivaldybė Meras Taryba

PradžiaAsmens duomenų apsauga

 

INFORMACIJA APIE DUOMENŲ SAUGĄ

Druskininkų savivaldybės administracija  asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

 

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 1.      Susipažinti su savo asmens duomenimis.

Duomenų subjektas gali kreiptis į Savivaldybės administraciją su prašymu:

  • patvirtinti, kad Savivaldybės administracija tvarko Duomenų subjekto asmens duomenis;
  • pateikti Duomenų subjektui šių duomenų kopiją;
  • suteikti informaciją apie tvarkomus Duomenų subjekto asmens duomenis, pavyzdžiui, kokius Duomenų subjekto asmens duomenis Savivaldybės administracija renka, kokiu tikslu juos tvarko, kam ir kokiu tikslu juos teikia, atskleidžia, ar šiuos duomenis perduoda už Europos Sąjungos ribų, kokias saugumo priemones jiems taiko ir kitą informaciją apie Duomenų subjekto asmens duomenis.

2. reikalauti ištaisyti asmens duomenis.

Jei Duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į Savivaldybės administraciją. Savivaldybės administracija patikrina Duomenų subjekto asmens duomenis ir Duomenų subjekto prašymu, ištaiso netikslius asmens duomenis ir / ar papildo neišsamius asmens duomenis.

3. reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“).

Duomenų subjektas gali kreiptis į Savivaldybės administraciją su prašymu ištrinti asmens duomenis šiais atvejais:

  • kai jie nebėra reikalingi įgyvendinti tikslams, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  • kai Duomenų subjektas atšaukė savo sutikimą (jei asmens duomenų tvarkymas buvo pagrįstas sutikimu) ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis;
  • kai Duomenų subjektas pasinaudojo teise nesutikti, kad Savivaldybės administracija tvarkytų su Duomenų subjektu susijusius asmens duomenis pagal Reglamento (ES) 2016/679 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti asmens duomenis;
  • kai Duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai;
  • kai Duomenų subjekto asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisėje, kuri taikoma Savivaldybės administracijai, nustatytos teisinės prievolės.
  • Savivaldybė neprivalo įgyvendinti Duomenų subjekto prašymo ištrinti asmens duomenis, jeigu Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, siekiant laikytis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teise, kuri taikoma Savivaldybės administracijai, nustatytos teisinės prievolės, kuria reikalaujama tvarkyti duomenis, taip pat vykdant Savivaldybės administracijai pavestas viešosios valdžios funkcijas bei siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

4. Teisę į Duomenų subjekto asmens duomenų perkeliamumą. Duomenų subjektas gali kreiptis į Savivaldybės administraciją su prašymu gauti su Duomenų subjekto susijusius asmens duomenis, kuriuos Duomenų subjektas pateikė Savivaldybės administracijai susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, taip pat Duomenų subjektas gali pateikti prašymą, kad Savivaldybės administracija persiųstų Duomenų subjekto asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kiek tai techniškai įmanoma ir kai: duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas Duomenų subjekto sutikimu ir Duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

5. Teisė nesutikti. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Savivaldybės administraciją su prašymu dėl su Duomenų subjekto konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad Duomenų subjekto asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas dėl teisėtų Savivaldybės administracijos interesų.

Savivaldybės administracija turi teisę neįgyvendinti šios teisės, jeigu Savivaldybės administracijos teisinės priežastys yra viršesnės už Duomenų subjekto interesus, teises ir laisves arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

6. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo. Jeigu Duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenis Savivaldybės administracija tvarko pažeisdama Reglamentą (ES) 2016/679 ir/ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, Savivaldybės administracija pirmiausia prašo kreiptis tiesiogiai į ją.

Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūną  tel. Nr. 8313 53837, el. p. [email protected], visais klausimais, susijusiais su Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2016/679.

Jeigu Duomenų subjekto netenkins Savivaldybės administracijos siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Duomenų subjekto nuomone, Savivaldybės administracija nesiėmė pagal Duomenų subjekto prašymą būtinų veiksmų, Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresu Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. [email protected], vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 77 straipsnio 1 dalimi, arba kreiptis su ieškiniu į teismą pagal Reglamento (ES) 2016/679 79 straipsnį.

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PRIVATUMO POLITIKA

Duomenų apsaugos pareigūnas

Janina Sinkevičienė tel. (8313) 60 745  el. paštas [email protected]

Vertinkite: Balsų skaičius: 0
   Išplėstinė paieška
Prisijungimas gyventojams
 

 


 

 

 
Administracijos darbo laikas

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 iki 15.00 val.
Pietų pertrauka: 12-12:45 val. 

Asmenų prašymų ar skundų priėmimo valandos:
Pirmadienį – trečiadienį nuo 7.00 val. iki 17.00 val.
Ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 7.00 iki 15.00 val.


 
Kaip mus rasti?
Susisiekite su mumis  
Tel. (8 313) 55 355, 51 517
[email protected]
 
    

 

Visos teisės saugomos. © Druskininkų savivaldybės administracija.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką Druskininkų savivaldybės administracijos sutikimą.
Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.