Uždaroji akcinė bendrovė „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ finansinių ataskaitų rinkinys

Uždaroji akcinė bendrovė „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ 2023 metų finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

Uždaroji akcinė bendrovė „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ 2023 m. veiklos rezultatų ataskaita

 Uždaroji akcinė bendrovė „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ 2023 metų metinis pranešimas

Uždaroji akcinė bendrovė „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“  2023 metų Kontrolės ir audito tarnybos išvada